Vasarely Múzeum

1035

A múzeumnak otthont adó Zichy-kastély a Mátyás-korabeli óbudai prépostsági Mária templom és a klarisszák kolostorának romjaira épült. Zichy István győri vicegenerális I. Lipót kegyeiből 1659-ben megkapta Óbudát. A kastély építését Zichy Péter kezdeményezte a XVII. század második felében – építőanyagul többek között a római falmaradványok szolgáltak. Az első tervet Jäger János Henrik kőfaragó mester készítette, ám ebből csak a főépület valósult meg. Zichy Miklós halála után az épület a Kamara tulajdonába került, és gazdasági célt szolgált.

A 19. század elején a kastélyt övező teljes udvarterületet lezárták, és az épületegyüttes, beleértve a 18. században megépült Duna-parti szárnyat is – amelyben a Vasarely Múzeum is található – 1945-ig katonai ruhatárként működött. 1987. május 8-án nyílt meg az épületben a Vasarely Múzeum

Victor Vasarely (Vásárhelyi Győző) hosszú élete során(1906–1997) több művét is Magyarországnak adományozta. Az elsőként felajánlott alkotásait ma a Szépművészeti Múzeum őrzi. Később, 1976-banszülővárosában, Pécsett hozott létre önnön, illetve a kortárs kinetikusművészet és op-art alkotóinak munkáiból (beleértve feleségét is) egy saját múzeumot.

Utolsó adományai 1981-ben érkeztek meg Budapestre, amik 1986-ig szintén a Szépművészetiben voltak kiállítva. Ekkor a művelődési minisztérium az óbudai Zichy-kastély egyik melléképületét választotta ki egy önálló VasarelyMúzeum összeállításához.