Történelem apróban

2935

A XX. századot már nagyon sokféle aspektusból, egymástól a legkülönbözőbb módon sikerült bemutatni a történelem és a kultúra történet iránt érdeklődőknek. Most egy újabb verziót jelentetett meg a Kossuth Kiadó, ebben a kiadványban – mint megannyi parányi cserépdarabon felvillanó apró visszatükröződésben –megláthatjuk az elmúlt század ránk hagyott, nyomtatott lenyomatát.

Ez a század tagadhatatlanul a nyomtatott információk – s ezen belül is az ilyen sajtónak – a fénykora volt. Nagyon sok ember kezdte azzal a napját, hogy kézbe vette kedvenc újságját, s ezekből értesült bővebben a nagyvilág, vagy akár szűkebb környezete történéseiről, változásairól. Ám ezek a sajtótermékek nem csak mindenki számára fontos információkat közöltek le, de emellett volt egy sokak által kedvelt – s sokszor terjedelmes, oldalakon át húzódó – rovatuk is, amelyet nem a szerkesztők, újságírók írtak, töltöttek meg, hanem az olvasók.
Az apróhirdetések a legkülönfélébb témában és területen adták közre azok igényeit, keresletét-kínálatát, akik megfizették a sokszor valóban jelképes összegű – általában betűnként, szavanként kiszámolt – hirdetési tarifát. Ennek fejében aztán bárki bármit – természetesen a jó ízlés és a politikai-társadalmi elvárások keretein belül – közölhetett a nagyvilággal. S hogy éppen ki mit adott fel apróban az jellemezte az adott kor körülményeit, állapotát, elvárásait makró és mikró szinten egyaránt.
Ebben az albumszerű kötetben nem találunk mást, mint egykor megjelent apróhirdetések ezreit, amelyek már mind-mind idejétmúlttá váltak, de összetételükben, szó és fogalom használataikban mégis jellemző módon visszaadják egy időszaknak – sőt adott esetben egy–egy évnek – nem csak a hangulatát, de történelmét is.
A könyv tematikai felépítése szerint egy év, egy oldalpárt kapott, amin a legkülönfélébb alcímek alatt megjelent egykori aprókból olvashatunk vagy kéttucatnyit, néhány szintén a korban megjelent grafikus hirdetéssel feloldva a szöveg egyhangúságát. Az oldalpárt jelző évszám alatt egy mondatban – mintegy segítségként, eligazodásként – felidéződik az akkori időszak jelentős magyar történelmének egy jeles vagy jelentős eseménye, ezzel is segítve a ráhangolódást az adott évre.
Érdekes, szórakoztató, de ugyanakkor korokat, hangulatokat, életszemléletet visszaidéző olvasgatni az egykor bizonyára sok embernek fontos, akár életeket megváltoztató – gondoljunk csak a házassági, lakás, vagy álláshirdetésekre – pár mondatos hirdetéseket. Érdemes játékosan elgondolkodni azon, vajon megtalálta-e vágyott párját 1924-ben az úrilány ötszázmillióval, vagy az árva hajadon hetven hold földbirtokkal? Sikerült-e ezen a módon eladni a néprádiót 1951-ben 330 forintért, és meglett-e az az elveszett, jól ápolt fiatal macska – jellemzője volt, hogy gyakran kinyújtott nyelvvel járkált – aminek megtalálásáért magas jutalmat ajánlott fel 1967-ban a holland nagykövetség?
Érdekességként megjegyzi e sorok írója, hogy évtizedeken át, a nyomtatott sajtó szinte egyeduralma idején voltak olyanok, akik hajlandóak voltak komoly pénzeket fizetni azért, hogy még megjelenés előtti napon átolvashassák a másnap majd megjelenő apróhirdetéseket a nyomdában, tördelt formában, s így elsőként csaphassanak le – versenyelőnyhöz jutva a többi egyszerű olvasóval szemben – egy-egy ígéretesnek ítélt hirdető ajánlatára.
Megannyi viccesnek tűnő, de a megjelenésekkor kívánságokat, elvárásokat, lehetőségeket és vágyakat felmutató aprókat böngészhetünk át minden érdek és izgalom nélkül ebben a könyvben. Hiszen ma már egyik sem aktuális, mégis örökre rányomták megjelenésükkel lenyomatukat – ha nem is egy nagy képzeletbeli hirdetőtáblára – de a kor falára mindenképpen.
Tölgyesi Tibor

Minden megoldás érdekel
Válogatta Vince Mátyás Závada Pál előszavával

Kossuth Kiadó 2020.
Ára: 4990 Ft.