A Zsolnay-kód után megjelent Tolvaly Ferenc legújabb családregénye az Égi zene, amelyben az ország legismertebb orgona-építőjének Angster Józsefnek állít emléket. A regény főhajtás egy olyan család előtt, amelyről a közvélemény csak keveset tudott, bár nap mint nap országszerte hallhatjuk felcsendülni az általuk készített csodálatos hangszereken a mesterműveket.

Az Égi zene – a kezdet

A regény főhajtás egy olyan család előtt, amelyről igazán 2016 végéig a magyar közvélemény keveset tudott. Pedig emberek 10-100 ezrei hallgatták már az Angster orgonát és hallják nap mint nap templomainkban. A dinasztia életében 2017 egy nagyon összetett ünnep, egy időben ünnepelik a gyár alapításának 150., utolsó vezérigazgatójának, az unoka születésének 100. évfordulóját és a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra alapításának 25. születésnapját. Ha Pécsett valaki egy nagy család nyomába ered óhatatlanul belebotlik az Angsterekbe, az orgonaépítő zsenibe, és az ükunoka Bérczi Zsófia öt éve felállított emlékművébe.

Angster József és Tolvaly Ferenc

Amikor az Angster családdal találkoztam nagyon hamar párhuzamot láttam a saját életem és Angster József élete között. Angster József, aki a 200 lelkes horvátországi Kácsfaluból származott, és a világ egyik leghíresebb orgonaépítőjévé vált, hasonló életutat járt be, mint én, aki elindultam Marosvásárhelyről, a média világától nagyon távolról, és elértem egy olyan szintre, hogy egy televíziót alapíthattam és irányíthattam. És mi a hasonlóság? A kíváncsiság. Angster József 10 éven keresztül járta Európát, azért, hogy megtalálja azt a mestert és a legmagasabb szintet, amit álmai megvalósításához feltétlenül szükségesnek tartott – az én életem is hasonlóan alakult. A másik pedig az orgona. Amikor Erdélyből 1974-ben szüleimmel Bajorországba menekültünk és húgommal a Kastl-i kolostorba mentettük álmainkat, az egyetlen gyógyírt a honvágyamra az orgona hangja jelentette. Ez a csoda, ami ott a kolostorba megragadott egész életemben bennem élt és feszített mindaddig, amíg nem találkoztam az Angster családdal, így ezáltal fel tudtam dolgozni, és kiírni magamból azt a honvágyat, amelyet a marosvásárhelyi Bólyai Farkas Gimnázium elhagyása jelentett számomra.

Égi zene

Az orgona számomra az a hangszer, amely képes az égi zenét tolmácsolni, mert meggyőződésem, hogy vannak olyan mély és magas hangok, amit az orgona képes kiadni, mi pedig már nem vagyunk képesek befogadni. Az érdekelt engem, hogy miről beszélt Angster József a halála előtt néhány nappal, mivel naplójában csak akkor említi meg az égi zenét. Ennek próbáltam utánajárni. Meggyőződésem, hogy én is hallottam a Kastl-i kolostorban és több esetben a Notre-Dame-ban is. Úgy gondolom, hogy az Angster orgonák hangja képes elindítani egy olyan spirituális folyamatot bennünk, amelynek következtében közelebb kerülhetünk a Teremtőhöz.

A regény szálai

Arra kellett megoldást találnom, hogy úgy járjak az égi zene nyomába , hogy az ne ütközzön a család emlékezetével. Mindaz, ami eltér vagy kiegészíti Angster József életútját, egy fiktív regényen belül jelenik meg.1940-ben már megjelent egy könyv, melynek címe Ég és föld között, s ezzel kapcsolatban éreztem a család ellenérzését. Pontosan emiatt építettem fel a regényben a regényt, ami lehetőséget adott arra, hogy bemutassam Angster József lélekútját, amely lehet, hogy nem létezett, de bennem az írás közben ebben a formában képződött le. Ezáltal megmaradt a naplónak a tisztasága, még akkor is, ha hozzáálmodtam egy pár gondolatot. S a következő szálat az ükunoka Bérczi Zsófia képviseli, aki színpadra viszi családja történetét, ő gyűjti össze a 150 év eseményeit, amely által az idősíkok összecsengenek, és a jelenből vissza tudunk kapcsolni a múltba.

Az orgonakészítő mester titkai

Angster József életét az Ora et labora – imádkozz és dolgozz – mentén élte, ezért soha nem veszítette el a célt a szeme elől, és mindig ugyanabba az irányba ment, még akkor is, ha a vállalkozása lehetetlennek tűnt. Amikor orgonaépítő mesterként visszatért Kácsfalura megélhetése kevés sikerrel és főleg kevés pénzzel kecsegtette. Számára a legfontosabb volt megkeresni a legtisztábbat és legigazabbat, ezért kitartóan addig ment, amíg megtalálta Párizsban a legjobb orgonaépítő mestert és addig dolgozott, amíg a közelébe kerülhetett a legfontosabb szakmai titkoknak. Feltételezésem szerint az égi zene titkát is a Notre Dame orgonájának építése közben leshette el a világhírű orgonaépítőtől. Ami a legfontosabb, hogy képes volt a családjának tovább adni a mesterséget, a titkot, a tudást és így jött létre a dinasztia.

A dinasztia ereje

Zsolnay Vilmos azt hagyta ránk és családjára, hogy munkával, szeretettel, reménnyel és akaraterővel minden megvalósítható. De ezt akár mondhatta volna Angster József is, hiszen az ő élete pont ezt mutatja. Egy dinasztia alapítása szempontjából nem is egy zseniális mű létrehozása a legnehezebb – bár ez alapvető -, hanem hogy a felhalmozott tudást tovább tudja-e adni a következő nemzedékeknek, ahogy ez Zsolnay Vilmosnak és Angster Józsefnek sikerült.

Miért pont Pécs?

Budapesten és országszerte is rengeteg ilyen dinasztia létezett. A kérdés talán úgy pontosabb, hogy alakulhatott ki Pécsett egy világhírű Zsolnay Porcelángyár és egy világhírű Angster Orgona- és Harmóniumgyár, ott ahol sem alapanyag, sem infrastruktúra, de még szakember sem volt. Én egyik okának a pécsi multikulturális világot tartom, mert a nagy múltú értelmiségi városban különböző kultúrák és nyelvek találkoztak és erősítették egymást. A két híres dinasztia is német származású volt, Angster József még magyarul sem nagyon tudott.

A sokoldalú szerző

Angster életútja hasonlít az enyémhez, bár az angsteri aszkézis nem áll annyira közel hozzám, de az én hitvallásom is az Ora et labora – imádkozz és dolgozz. Az értékrendet lehet félretenni, de nem érdemes. Minden olyan döntés, amely az embert az értékrenden kívüli mezsdjére viszi, az a későbbiekben súlyos következményekkel járhat. Meggyőződésem, hogy a legtöbb betegség is ebből származik. 1985-ben ott voltam a német RTL indulásánál, így a TV2-vel kapcsolatban nem volt számomra titok, hogy a kereskedelmi televízió a reklámozók pénzéből él, ugyanakkor volt egy olyan elképzelésem, hogy a minőség is járhat magas nézettséggel. A tulajdonos társaim nem ezt az utat választották, ezért 2002-ben el kellett válnunk, más irányba indultunk. Azóta sincs semmi rossz érzés ezzel kapcsolatban bennem. Továbbra is foglalkozom televíziózással, s hogy szakmailag fejlődni tudjak, jelentkeztem egy internetes filmfőiskolába, ahonnan hetente kapom a tételeket. Így folyamatosan képzem magam.

A jövőről

Jelen pillanatban saját családom történetén dolgozom. Bár időközben jöhet egy érzés, vagy többlet információ, ahogy az Égi zene esetében is, és akkor talán az lesz a következő. Mondhatnám, a további témák úgy állnak, mint lovak a verseny előtt, nem tudom még, melyiknek a hátára fogok felpattanni.

Horváth Erika