Te vagy Horthy Miklós, magyarok vezére!

Van, aki gyűlölettel emlegeti, s mindmáig van olyan, aki visszasírja a nevével fémjelzett korszakot. Egy azonban bizonyos: a regnálása alatti negyedszázad meghatározó volt Magyarország XX. századi történelmében.

Történészek, kutatók, tudósok felvázolhatják, megalkothatják egy-egy államférfi politikai portréját, de mégis legjobban a személyesen érintett tudja meg leírni, mit miért és hogyan tett annak idején. Természetesen mindenki magával szemben elnézőbb, megértőbb, engedékenyebb, de még mindezek ellenére is az önéletrajzi írások nagyon sok információt, különlegességet tartalmaznak az érdeklődők – legyenek bár azok laikusok, vagy történész szakemberek – számára. Az emlékiratok nem csak az eseményeket, a meghozott döntéseket írják le, de rávilágítanak az azokhoz fűződő döntési hátterekre, kiváltó okokra, a sokszor kényszer szülte választások mozgató rúgóira.
A Kenderesen nemesi családba – 1868-ban – született Horthy Miklós élete valóban legalább annyira fordulatos, mint amennyire hihetetlennek tűnő. Katonai pályáját tengerésztisztként kezdte, majd emelkedett a ranglétrán, Ferenc József szárnysegédje lett, majd a monarchia flottaparancsnoka, altengernagy az Otrantói-ütközet hőse. A vesztes I. világháború után már visszavonulását tervezi, de aztán mégis visszatér a magyar közéletbe. A Szegeden megalakuló ellenforradalmi kormány hadügyminisztere, a Tanácsköztársaság leverése után a Nemzeti Hadsereg fővezéreként vonul be Budapestre a „bűnös városba.” Közel 52 éves, amikor elvállalja az ország kormányzóságát, ettől a tisztétől csak 1944 végén, német nyomásra hajlandó lemondani. Az ekkor már valóban idős – 77 éves – politikus megpróbáltatásai még ekkor sem érnek véget, hiszen először a németek, majd az amerikaiak foglya lesz. Érdekes módon háborús bűnösként nem fogták perbe, életének utolsó éveit, évtizedét emigránsként Portugáliában élte le. Még megélte az 1956-os forradalom kitörését, majd vérbe fojtását – ez a tragikus esemény mind fizikailag, mind mentálisan nagyon megviselte – s nem sokkal ezután 1957. február 9-én hunyt el.
Az Emlékirataimban leírtak nem csak egy hihetetlenül fontos beosztást – gyakorlatilag Magyarország legmagasabb közjogi méltóságát – betöltő ember életének eseményeit tárják elénk, de megvilágítják a háttérben azt a korszakot is, amiben élt. Életének legfontosabb szakasza nyilván a kormányzói poszton eltöltött több mint két évtized, így legteljesebb képet arról az időszakról kapunk melyet a történelemtudomány Horthy-korszakként nevez meg.
Horthy Miklós emlékiratainak nem csak a tartalma, de a nyomtatásban megjelent sorsa is érdekes. Először Buenos Airesben látott napvilágot 1953-ban s majd három évtizedet kellett arra várni, hogy hivatalosan Magyarországon is megjelenhessen. A mostani felújított kiadás több korabeli fénykép közlésével illetve Bern Andrea magyarázó jegyzeteivel is kiegészült.
Tölgyesi Tibor

Horthy Miklós
Emlékirataim

Európa Kiadó 2019
Ára 4599 Ft.