Szigorúan csak vájtfülűeknek!

A világ – és benne önmagunk – megismerése nem egy könnyű folyamat. Aki tehát belekezd ebbe a könyvbe, az számíthat rá, hogy nem fog úgy haladni az olvasással, mintha egy könnyű regényt vett volna a kezébe. Cserébe viszont nagyon sok olyan érdekes gondolatnak, felfogásnak, álláspontnak lesz az ismerője, amik őt magát is körülveszik a mindennapokban.


Az embert lehet vizsgálni teste fizikai felépítése, működése szerint, ezt a tudományt hívják orvostannak. Aztán vizsgálhatjuk a lelkét – amiről a marxizmust, azt tartotta, hogy nem is létezik ilyen – ezzel a pszichológia foglalkozik. Az emberrel, mint tudatos lénnyel, és a világban betöltött szerepével pedig egy harmadik tudományágban, a filozófia bölcseletében találkozhatunk.
Ez a könyv ez utóbbi oldaláról közelíti meg az embert, mint egyént, mint tudatos és öntudatos élőlényt. Alapvetően a filozófia egyik alapkérdésére keresi a választ miért is vagyunk itt a Földön – mint egyén, s mint általános faj egyaránt – de sok minden egyéb kérdéssel is találkozhatunk. Ezek bárkinek a mindennapjaiban előfordulhatnak, érdemes a könyvből idecitálni néhányat: mi az idő s hogyan kell rá tekintenünk, mit tekinthetünk változásnak és mit fejlődésnek, hogyan definiálhatjuk a valóság és képzelet kapcsolatát, mikor beszélhetünk éntudatról és ez mennyiben különbözik az öntudattól?
Egyik kérdésre sem könnyű egzakt választ adni, s ha jól belegondolunk, általánosan elfogadottat, mindenki számára megfelelőt, még egyetlen – bármily bölcs is legyen ez a valaki – embernek sem sikerült produkálnia. Ahány filozófiai irányzat annyi megközelítés, ahány gondolkodó, annyi elmélet. De miért is várnánk pontos, időtálló feleleteket, amikor világunkban minden mozog, változik, mert hisz ha egyvalamit állandónak kell tekintenünk – ebben legalább a filozófusok nagy része egy véleményen van, – az az állandó változás.
Török-Szabó Balázs a nehéz témához képest a lehetőség szerint olvasmányosan, befogadhatóan írja le azokat a válaszokat, összefüggéseket és következményeket, melyek véleménye szerint legközelebb állnak a valósághoz, az igazsághoz. Ennek ellenére mindenkinek javasolható, hogy legalább négyszer-ötször figyelmesen olvassa el a majd száz oldalas könyvecskét ahhoz, hogy valóban legyen összképe az összefüggésekről, s felvázolhassa lelki szemei előtt a teljes taglalt vertikumot. S ha még ez is kevésnek bizonyulna, ne legyen rest, és éjszakákon át töprengjen azon, vajon az olvasottak minden mondatával egyet kell-e értenie? Hiszen nemcsak a dolgok felfogásával, de a kritikus gondolkodással, az esetleges szerzői tévedésekkel is számot kell vetnie mindenkinek.
A paradigma elmélet szerint egy ma még örök igazságnak tűnő, szépen leírt, vagy kimondott mondat, lehet, hogy évek – évtizedek, évszázadok – múlva már túlhaladottnak, megcáfoltnak, s talán megmosolyogtatónak is hathat. De ne szaladjunk ennyire előre, mert hisz addig ennek a könyvnek az elolvasása nemcsak élvezetes szellemi agytorna, de gondolatébresztő, agyserkentő élmény is. Mert mint már említettem volt, valóban nem könnyű olvasmány, de lebegjen a szemünk előtt, hogy a dicsőséget – s az ebben a könyvben foglaltak megértését nyugodtan nevezhetjük méltó sikernek – soha nem adták ingyen. Ez mindig kevesek kiváltsága volt, s ki ne szeretne – tudatosan, vagy ösztönösen – ebbe az elit körbe tartozni?
Érdemes tehát belevágni, megmérkőzni, sikert aratni. S annak sem kell elcsüggednie – hisz nem születhet mindenki Platónnak, Arisztotelésznek, vagy Kantnak – akinek nem sikerül mindent megértenie és befogadnia, hisz a részeredmény is becsülendő, néhány morzsa a magas tudomány asztaláról, már enyhítheti étvágyunkat, kíváncsiságunkat. S akinek mindez nem elég, az nyúljon újból a tálba, s próbáljon megbirkózni a folytatással, amit ugyanaz a szerző A teoretika című kötetében adott közre.
Tölgyesi Tibor

Török-Szabó Balázs
A teória

Könyvpont Kiadó 2015.
Ára: 2900 Ft