Rímekben közölt gondolatok

Lezsák Sándort elsősorban közéleti szereplőnek, politikusnak hiszik sokan, hiszen annak idején házigazdaként fogadta a lakiteleki sátorba érkező, változást akaró értelmiségieket. Most azonban, mint – József Attila-díjas – költő jelenik meg előttünk közel negyven versét tartalmazó kötetével.

Mélyen megértem Arany Jánost, amikor valamelyik verse kapcsán – amibe oly sok mindent belemagyarázott a kortárs olvasó – röviden, nemes egyszerűséggel csak így reagált: Gondolta a fene! Fentiek figyelembevételével, talán érthető, hogy e sorok írója, sem igazán híve a versek elemezgetésének. Sokkal inkább úgy gondolja, a versekhez legközelebb a zeneművek állnak, hisz két dologban is nagyon hasonlatosak egymáshoz. Egy jó versnek – akárcsak egy lelkünket megérintő komponált műnek – egyedi, sajátos lüktetése, ritmusa van, amit megmagyarázhatatlan módon, de ösztönösen befogadunk, magunkénak érzünk. Emellett – s ez már minden művészeti alkotás esetén így van – bár sokszor nem is tudunk rá magyarázatot adni, hogy miért, elnyeri a tetszésünket. Ha mégis valamiféle okot keresnénk, az talán az lenne, hogy elsősorban nem az értelmünkre, hanem az érzelmeinkre hatnak a leírt sorok.

Lezsák Sándor életének meghatározó fordulatai jelennek meg versei témaválasztásaiban. Az 1956-os forradalom és annak következményei, a parlamenti többpártrendszer megszületése és működése éppen úgy élete részévé – és versei tartalmává – vált, mint az elszakított magyarokért való aggódás, vagy az elmúlt évtizedek visszatekintő összegzése. A kötetben éppen úgy olvashatunk négysorosokba tömörített felvillanásokat, mint több oldalas, szinte balladaszerű költeményeket. Ami közös bennük, hogy mindegyik olyan világlátást, olyan érzelmi töltéseket hordoz, ami nem csak a versek olvasásának élményét, de a közölt gondolatok megismerésének vágyát is megadja az olvasónak.
Tölgyesi Tibor

Lezsák Sándor
Misi, a puska és a lódenkabát

Kairosz Kiadó 2018
Ára: 2400 Ft