Örök a harc, de nincs győztese

Ez a könyv egy Nobel-díjas író Knut Hamsun alkotása. A norvég író az idők folyamán meggyőződéses nácivá, Hitler feltétlen követőjévé vált. Ez utóbbi tény azonban semmit nem von le a regény értékéből, mert attól még lehet zseniális író valaki, hogy nézeteit tekintve eltér a ma elfogadottaktól és követendőktől.

A regény témaválasztása messzemenően apolitikus, hisz egy szerelmi háromszöget dolgoz fel a történet. Még a helyszín és a kor sem bír jelentőséggel, hiszen az elmeséltek talán bárhol és bármikor lejátszódhatnának.
Történetünk férfi főhőse – vagy ha úgy jobban tetszik a női nem áldozata – Glahn hadnagy egyes szám első személyben mesél kétségeiről és vágyairól, csalódásairól és reményeiről. Az általa imádott lány csak kacérkodik és cicázik vele, míg az a nő, akinek ő a szíve vágya, egy férjes asszony, s így meg vannak kötve a lehetőségei.
Szerelmi vallomás és durva elutasítás, nevetségessé tétel és rajongó odaadás, hűség és álnokság, gúny és felmagasztalás – mindezek gyorsan és megjósolhatatlanul váltakoznak a regényben, s talán még az olvasó sem tudja, vajon kinek mit is kellene akarnia és tennie, hogy minden jóra forduljon. A történet nemcsak hihetetlenül fordulatos, de az elbeszélés stílusa is annyira magával ragadó, hogy a könyvecskét legjobb lenne mindenkinek egy ültő helyében elolvasnia.
S ha valaki azt hinné, vagy attól tart, hogy ez a könyv egy, a szokásos szirupos és előre megjósolható szerelmi történetek közül, az nagyot téved. Emellett nemcsak férfi-nő évezredek óta zajló – se veled se nélküled – szerelmi játszmája bontakozik ki belőle előttünk, de ábrázolásával bepillanthatunk a női lélek rejtelmeibe és a férfi mentalitás logikájába is. A szerző az apró részletekre nem is igen fordít nagy gondot, a lényegtelen szereplők csak elnagyoltan jelennek meg a lapokon, a helyszín leírására szinte alig fordít figyelmet. De valószínűleg mindezt teljesen tudatosan teszi, hogy ezzel is minden idegszálunkkal a cselekmények fordulataira tudjunk koncentrálni, így egy percre sem engedi lankadni figyelmünket. Ez által nemcsak olvasóivá, de látensen szinte cselekvő részeseivé is tesz minket a szerelmi történetnek, amely egyaránt lehet a szemünkben – megítélés szerint – dráma, komédia, vagy tragikomédia. Bárhogy is fogjuk fel azonban a szerelmi történet műfaját, az biztos, hogy elolvasásával nemcsak kellemes órákat, de gondolatébresztő napokat, heteket is szerzünk önmagunknak.
S ugyan mi más is lehetne egy tartalmas irodalmi mű célja, mint oly módon vezetni rá minket az élet nagy kérdéseinek a megválaszolására, hogy mindeközben – szinte észrevétlenül – feltár előttünk egy addig tán kevéssé ismert, de mindenképpen izgalmas élethelyzetet és világot.
Tölgyesi Tibor

Knut Hamsun
Pán

21. Század Kiadó 2019
Ára: 3490 Ft.