Nők árpádsávos karszalaggal

A II. világháború alatti szélsőjobboldali mozgalmak általában nem szívesen emeltek nőket magas pozíciókba, hiszen felfogásuk szerint a nők helye a családi tűzhely mellett, s nem a harcmezőkön volt. Mégis voltak olyan lányok, asszonyok, akik aktívan részt vettek a magyarországi nyilas mozgalomban, néhányuk történetét – motivációjukat, személyiségképüket – dolgozza fel ez a történésztanulmány.

1944. október 15. jelentős és nevezetes nap a magyar történelemben. Ezen a napon jelentette be Horthy Miklós kormányzói proklamációban, hogy fegyverszünetet kér a szövetséges hatalmaktól, de ugyanaznap délutánján történt meg az a nyilas hatalomátvétel is, ami biztosította, hogy Magyarország továbbra is töretlenül kitartson a tengelyhatalmak oldalán. Az országos jelentőségű események mellett természetesen a nyilas puccsal összefüggésben számtalan helyi jellegű cselekmény, atrocitás is előfordult a szovjetek által még meg nem szállt magyar területeken, így a fővárosban is. Ezek közé tartozott a belterületi – Csengery utca 64. szám alatti – védett házban lezajlott, húsz áldozatot követelő vérengzés is.
A történész szerzőnő a kötet első felében ezt az eseményt dolgozza fel, s a rendelkezésre álló levéltári anyagok alapján megpróbálja rekonstruálni mi is történhetett ott valójában. Természetesen a vérengzésről az esemény bekövetkeztetőkor semmilyen írásos anyag nem készült, viszont a háború utáni népbírósági eljárások már bőséges visszaemlékezésekkel szolgáltak. A bökkenő azonban csak az, hogy, ezek a tanúvallomások nagyon sokszor ellentmondóak, kétségesek, hiteltelenek és kuszák. A személyes érdekek befolyásolta nyilatkozatok – a maguk és családtagjaik mentése az egyik oldalon, a fájdalom s talán a vélhető bosszúvágy a másikon – mellett egyrészt az idő múlása, másrészt a valóban zavaros, szinte óráról órára változó házbeli helyzet is rendkívül nehézzé teszi a kutató számára pontosan rekonstruálni mi, kivel, kinek köszönhetően zajlott le akkor ott abban a házban. A Népbíróság ítélete persze a háború után nem volt ennyire kételkedő a történésekben, s ennek következtében – két bírósági eljárást is lefolytattak – egy nőt halálra, többeket pedig egytől tíz évig terjedő börtönre ítéltek.
Ez az eset felmutatása nem csak egy ma már szinte elfeledett tragikus eseményt idéz vissza elénk, de – később halálraítélt – fővádlottja alakján keresztül azt is, milyen szerepet vittek és vállaltak a nyilas mozgalomban a női párttagok. Ezt követően a kötet második felében megismerhettünk jónéhány prominens női párttagot, akik a Nyilaskeresztes pártban különböző szinteken vették ki részüket a mozgalomból, akik vezetőként, aktivistaként, feleségként – de akár bűnözőként, csak a saját érdeküket nézve – hozzájárultak az akkor már elvesztett háború reménytelen folytatásához, a végsőkig tartó kitartáshoz.
Tölgyesi Tibor

Pető Andrea
Láthatatlan elkövetők

Jaffa Kiadó 2019
Ára: 3490 Ft