Nehéz időkben éltek Budapesten, harcoltak Budapestért

Tegnapelőtt történt, ma is befolyásolja életünket, de holnap is emlékezni fogunk rá, és kutatni fogjuk, mert még mindig tartogat titkokat, a XX. század közepének talán legnagyobb magyar hadtörténelmi eseménye, a Budapestért folytatott csata.

Illették már ezt az eseményt több névvel, van, akinek ez felszabadítás, felszabadulás, s van akinek ostrom, egy főváros bevétele. Akárhogy is nevezzük azonban azt, ami durván 1944. Karácsonyától 1945. február közepéig tartott, az tény, hogy a II. világháború egyik legnagyobb olyan csatája volt, mely egy város birtoklásáért folyt.

Az egyik oldalon védőként magyar és német alakulatok álltak – soraikban egyébként rengeteg Európa nemzet fiaival, sőt még oroszokkal is – míg támadóként ott voltak a szovjet csapatok, akik mellett szövetségesként román s bulgár egységeket is találunk. S ebben az öldöklő küzdelemben passzívan, az eseményeket elszenvedve ott volt Budapest lakossága, akik két tűz közé szorulva azt várták, azt remélték, hogy élve, lehetőleg épen ússzák meg a fővárosért folyó harcot.

Történészek sokasága elemezte, mérlegelte katonai, hadászati szempontból, volt-e értelme egyáltalán Budapest védelmének – ez által nagy részbeni lerombolásának – változtatott-e bármit is az 50 napon át tartó városharc? Különféle nézetek ütköznek, eltérő álláspontok látnak napvilágot, de ez a könyv, nem ebben a kérdésben kíván állást foglalni. A kötet szerkesztője, az elkészült interjúk rögzítője amatőr történészként egész más perspektívából láttatja velünk a több, mint 70 évvel ezelőtti eseményeket. Ez a nézőpont a kisemberé, aki akár katonaként, akár civilként átélte Budapest ostromát. Azé, akinek legfőbb vágya az lehetett akkor, hogy legyen már mindennek vége, vonuljon át rajta a front, így-vagy úgy, de ismét békésebb napok jöjjenek el.

Az interjúkötetben egykori szemtanúk emlékeznek vissza arra, ők mit is láttak, milyen tragédiákat is éltek át egykoron. A beszélgetésekből átírt anyagokban mindenki csak egy-egy mozzanatról, egy néhány közeli utcában – vagy akár csak néhány házban – lezajlott eseményeket mondott el olyanokat, amiknek szem vagy fültanúja volt. Az összeállítás hiteles abból a szempontból, hogy a beszélgetések a 70-es, 80-as években – esetleg a 90-es évek elején – készültek, amikor bár már évtizedek teltek el az események óta, az átélt dolgokat első kézből mondták, mondhatták el. Hátrányának azt tekinthetjük, hogy nem hangfelvétel alapján, hanem jegyzeteléssel születtek meg az interjúk, ami magába foglalhatja a beszéd lerövidítéséből fakadó információvesztést, összevonást, kihagyást is. Ennél talán még jelentősebb tény, hogy az interjúk többségének készültekor, országunkban azok voltak még hatalmon, akik nem vették volna jó néven, ha valaki őszintén elmond mindent, amit látott, tapasztalt, hiszen ezzel minden bizonnyal szembe megy az akkori állampárt hivatalos irányvonalának. Ez bizonyára sokszor eredményezte azt, hogy a megszólaltatott szemtanú félelmében, tartva a későbbi felelősségre vonástól, ne mondott el esetleg őszintén mindent, elhallgatott dolgokat, vagy szépített, finomított azokon a dolgokon, amiket átélt.

Az oral history – magyarul a szemtanúk megnyilatkozásain alapuló történetírás – egyébként is sokak szerint óvatosan kezelendő. Előfordul, hogy két ember ugyanarra az eseményre – abban az esetben is, ha feltételezzük, hogy egyiküknek sem áll érdekében, valótlant mondani – egész másképpen emlékszik, sokszor tévednek nem csak időpontok, de néha helyszínek, személyek tekintetében is a visszaemlékezők.

Ami viszont ennek a könyvnek nagy erőssége, hogy érzéseket – félelmet és reményt, aggodalmat és elszántságot – idéz elénk, nappalokat és éjszakákat, napokat, heteket egy olyan időszakból, amikor minden perc számított, amikor másodperceken, métereken, s persze véletleneken múlhatott egy-egy ember, egy-egy kisebb-nagyobb közösség, katonai egység sorsa, megmaradása. A vaskos kötet olvasásakor beleélhetjük magunkat egy olyan szituációba, ami nem a képzelet szülötte, szánakozhatunk balsorsokon, örülhetünk sikereknek.

Mivel a kötetben megszólaló szemtanúk egyrészt néhány budapesti kerület, illetve főváros környéki település egykori lakosai, illetve itt harcoló magyar katonák voltak, azok a helyszínek, házak utcák, intézmények, amikről szó esik, nagyrészt ma is léteznek. Talán nem is gondoljuk, hogy nem csak a Várban és környékén, illetve Budán, de Óbudán, és a pesti oldalon – sőt még a budai hegyekben, agglomerációban lévő településeken – is esetleg megyünk el olyan házak előtt, járunk naponta azokon az utcákon, melyek, ha megszólalnának, bizony sokat tudnának mesélni arról az időről.

Az érdekes és néha sok hiányosságai ellenére informatív visszaemlékezéseket jól egészítik ki a kötetbeli interjúk gyűjtője és lejegyzője Hingyi László, illetve a történész, helytörténész Mihályi Balázs történeti kutatásokon, hadműveleti eseményeken, alátámasztható tényeken alapuló Budapest ostromáról szóló tanulmányai. A vizuális élményről, az olvasottak teljesebb átéléséről pedig, a kötet végén található – jórészt eddig publikálatlan – egykori felvételek gazdag gyűjteménye gondoskodik.

Több mint hetven év után is sok újdonságokat tartogat a téma kutatóinak, kedvelőinek ez a könyv, de érdekességeket, élményt minden olyan olvasó számára is, akinek van kedve belefogni ebbe a vaskos kötetbe. Érdemes, mert megéri.
Tölgyesi Tibor

Hingyi László
Budapest ostroma 1944-45
Források Budapest ostromának történetéből

Etalon Kiadó 2018
Ára: 4990 Ft