Az Art+Text Budapest 2019. április 12-től – 2019. május 03-ig nagy örömmel mutatja be Bodoni Zsolt legfrissebb munkáit egy önálló kiállítás keretei között, amely a 2016-ban megrendezett Forest után a művész második egyéni tárlata Galériánkban.

A művészeti képzését Budapesten elvégző és Nagyváradon élő Bodoni Zsolt (1975–) most látható, legújabb festményein felismerjük a művész sajátos formavilágát: borongós, komor színekkel megfestett nagyméretű képek ezek, zord környezetbe helyezett sötét, titokzatos figurákkal. Itt is, mint Bodoni korábbi munkáinál, a megfestett alakok központi szerepet töltenek be, különböző elméletek és ötletek megtestesítőivé válnak, az emberi létezésről felvetett kérdéseket szegezve a befogadónak. A művész szavaival élve: Az emberábrázolás mindig is a munkám kulcsfontosságú része volt. Az elmúlt években az androgínia és Jung anima-animus elmélete kezdett el foglalkoztatni. Az androgínia – legyen az fizikai, pszichológiai, vagy kulturális – az emberiség történelmének kezdetétől fogva dokumentált, kultúrákon átívelő jelenség. Az átalakulás és a metamorfózis érdekel, hogy testek hogyan változnak át más testekké, a kapcsolat szex, szexualitás és gender között.

Jung anima-animus elmélete szerint a psziché önmagából adódóan androgün, mivel egyszerre öleli fel a maszkulin és a feminin jelleget, nemtől függetlenül. Az anima és az animus is jungi archetípusok, a tudatalatti megszemélyesítései, melyek az ellenkező nemet képviselik az egyénben. Az anima vagy az animus fejlesztése kulcsfontosságú az individuációs processzushoz, mely önmagunk kibontakoztatásának pszichológiai folyamata és az emberi fejlődés legfőbb eleme. A kiállítás címe is erre a fejlődésre utal, a betűk a jungi anima négy fejlődési szintjét jelölik: Éva, Heléna, Mária, és Szófia. Bodoni enigmatikus, kavargó vizuális világának számos alakjában testet öltenek ezek az anima szintek. Jung szerint az anima-animus fejlődése a kreatív képességek egyik fő forrása, és a személyiség végső prosperálásához vezető út. Megfelelő törődés és figyelem hiányában azonban az anima vagy az animus szörnyű pusztítást vihet véghez. Ez a kettősség is megjelenik a kiállított képeken, azok gazdag kontrasztjaiban, baljós mégis izgatott atmoszférájában.