Verba volant, scripta manent. A szó elszáll, az írás megmarad. Ez a latin közmondás körvonalazza legjobban azt a szándékomat, amely a Bihari Napló hasábjain, és az itt megjelentek után más belföldi és külföldi online megjelenési formában is próbálja a teljesség igénye nélkül, olvasmányos módon bemutatni szülővárosom zenei életét. A legfontosabb pillanatoknál meg-megállunk majd, és azokat általánosan és tömören ismertetni is fogom. Sokan beszélnek a nagyváraid zenei életről, de írott formában térben és időben szerintem nem minden részlet ismeretes.

Mindezt a helyi zenetörténelmet egyszer egy számunkra „másik korban” sokan ismerték. Annó a zenetudományi berkek munkatársai és nem is olyan rég zenekutatók, monográfiák szerzői, New Yorktól Pekingig, Sidneytől Oslóig mind felkeresték városunkban Thurzó Sándort – nagytatámat. Ha kaptak pozitív visszajelzést rögtön jöttek kutatni, és számukra további érdekes kutatási anyagot is felfedeztek. Mindezeket az új információkat azután publikálták.

A világ, de szűkebb értelemben vett az összmagyar értékekhez hozzáadható nagyváradi zenetörténelmünk lapjai mindannyiunk öröksége. Azt kívánom majd írásaimban érzékeltetni és bemutatni, hogy ez a közel ezer éves zenetörténelmileg is kincset érő város mi mindent adott az európai kulturális létnek, és az értékszíntnek. Nincsennek párhuzamos történelmek, mint amennyire manapság különböző nemzetiségek politikai táborainak képviselői próbálják mindenkiben ezt éreztetni szűk határainkon belül, és ezen kívűl is: vallástól, nézettől, nemzeti hovatartozástól függetlenül.

Források.

Primér forrásanyagként a családom Nagyváraddal kapcsolatos zenei magángyűjteménye bárkinek egy kompakt forráscsoportot tud biztosítani. Innentől kezdve minden alkalommal nagytatám, Thurzó Sándor zenei helytörténész jegyzeteire, dokumentumaira, kutatási eredményeire, továbbá a másodlagos forrás-ismereteinkre fogok támaszkodni.

Nagyvárad zenekultúrája sok erős szállal kapcsolódik be az általános európai zenei élet szövedékébe. Nálunk az első a pontosság, ezért minden adat, 13 különálló rendszerben és kritérium alapján van lebontva a jobb áttekinthetőség miatt. Dokumentációs adattárunk jelen pillanatban 1760-tól kezdve 17.229 epizódot rögzített, amely napjainkban is természetesen növekszik. Továbbá 30 másodlagos forrást tartunk számon 1199-ig visszatekintve. 174 helyi zeneszerzőről van kimutatásunk, több száz előadóról, de ezen felül mind a 238 helyszínt ismerjük, ahol 1199-től napjainkig bárhol is ismert valamilyen komolyzenei tevékenység. Egy helyszínként tekintünk azokra a helyekre is, amelyek időközben többszörös névváltoztatáson mentek keresztül. Tárgyi anyagokat is be fogok mutatni (dokumentumok, kották, jegyzetek, levelek, kéziratok), illetve azokról a személyekről is írni fogok, akik nagyobb hatást gyakoroltak a város, és regiónk zenei fejlődésére.

Mivelhogy fontos az alapok ismerete, a következő cikkekben I. Szent László király fontosságáról, az első püspökség létrejöttéról Bihar vármegyében, egyházi iskolákról, és más zenei tényezők érdekességeivel szeretném megismertetni az olvasót. Természetesen mindvégig szem előtt fogom tartani az idő kronológiai folytonosságát.

Thurzó Zoltán