Nagyváradon 1900. január 25-től 1956. január 9-ig a meghívott társulatok, valamint helyi előadók összesen 941 operát adtak elő. Teljes estét betöltő operaelőadásokról beszélünk ismételten. Az említett időintervallumon belül ezekkel az ismert operaszerzők neveivel találkozunk, valamint pontosan ennyi alkalommal előadott operákkal: Verdi (155), Puccini: (107), Schubert-Berté(100), Strauss jr. (97), Strauss sr. (91), Mascagni(62), Offenbach (60), Gounod  (39), Bizet (36), Halévy (24), Leoncavallo (23), Rossini (22), Delibes(14), Erkel Ferenc (10), A.Thomas (8), dr.Adorján András (8), Szabados Béla – Rákosi Jenő (8), Flotow (7), Mozart (7), Smetana (5), Wagner (5), Donizetti (5), d’Albert (4), Wilhelm Kienzl (4), Ponchielli (3), Maillart (3), Hubay Jenő (3), Demény Dezső (3),  Massenet  (3), Saint-Saens (3), C.M.von Weber (3), Bellini (3), Goldmark Károly (2), Frának Gábor (2), Otto Nicolai (2), Auber (2), Aszafjev (2),  Cimarosa (1), Gluck (1), Dienzl Oszkár(1), Farkas Ferenc (1),  Tchaikovsky (1), Beethoven (1).

Ugyanezek a társulatok, és helyi előadók az előbb említett operaelőadásaik mellett csupán pár napos eltérésekkel 1 gyermekoperát (Poldini Ede: “Csipkerózsika”), 206 daljátékot (Kacsóh Pongrácz: “János Vitéz” – 196, Kacsóh Pongrácz: “Három a kislány” – 5, Kodály Zoltán: “Háry János” – 4, Humperding – 1,) harminc balettelőadást (az  “Iris” társulat – 8, a Bayer társulat – 3, a Péchy társulat – 3, a hindu “Menaka” társulat – 2, a Kolozsvári Magyar Opera balett-társulata – 2, a budapesti Magyar Állami Operaház balett-társulata – 2, a nagyváradi balett-társulat – 9, Szilágyi Berta balettestje – 1), egy táncjátékot (Kodály Zoltán: “Marosszéki húsvét”), és egy táncestet adtak elő Margot és Hedi Höpfner közreműködésével.

Ebben az időszakban városunkban olyan helyi-, megyei-, országos-, és nemzetközi hírű előadók koncerteztek a teljesség igénye nélkül felsorolva őket, mint zongorán: Reiner Frigyes, Fischer Ervin, Fischerné Szalay Stefánia, Thomán István, Bartók Béla, D’Albert Eugen, Dohnányi Ernő, Friedmann Ignácz (Ignatz), Fischer Annie, Halmos György, orognán: Zsizsmann Rezső, Andrássi Ede, hegedűn: Grete Lorweg, Albertina Ferrari, Burmester Willy, Geyer Stefi, Vecsey Ferenc, Eugene Isaye (Jenő), Hubay Jenő, Szigeti József,  Zathureczky Ede, George Enescu, Ion Voicu. 

Nagyváradon ámbár 1888-tól működött államilag elismert és támogatott hivatásos operatársulat, sajnos ez a társulati forma hivatalosan és végérvényesen 1924. augusztus 7-én megszűnik. Ennek egyik fő oka az, hogy az első világháborút követően rengeteg, az operatársulaton belül foglalkoztatott énekes elköltözik, disszidál, és családjával együtt végérvényesen külföldön telepedik le.

Az 1944. augusztus 23-i eseményeket követően Romániában a kommunista rendszer elterjedésével és bevezetésével (kulturális téren is) egy új korszak köszönt be Váradon is. Az eddig főleg magyar kulturális életű és szemléletű városunk 1949-ig nagyon gyorsan többfajta átalakuláson is átesik: a szocialista államosítási programot követve elkezdik kemény kézzel cenzúrázni a kulturális intézményeket és minden művészeti eseményt. A mindennapi zenei élet kereteit diktatórikus módszerekkel és rendkívüli gyorsasággal alakították át legfőképpen 1948-68 között. Mindenki a Bihar Megyei Kultúrügyosztálynak “jelentette le” a tervezett műsorokat (ezeket a területi párttitkár is megtekintette), amelyek azután sebes gyorsasággal a bukaresti Művelődésügyi Minisztérium Zenei Főigazgatóságához kerültek áttekintésre. Ez a legfelsőbb fórum döntött minden zenei esemény “sorsáról” az egész országban. Természetesen a háttérből ezeket a “szálakat” is a Szovjetunió irányította és felügyelte. Igazából csak azokat az eseményeket engedélyezték, amelyek átmentek a romániai és a szovjet tanácsadók “szakértői gárdájának” kemény cenzúráján, és a párt elveit “nem zavarják”. Sok esetben viszont az általuk “javasolt” koncertprogramok időszaka érkezik el Nagyváradra is.

Jelentősen mellőzik a szabad operajátszást a helyi kulturális platformról is. Miközben jelentős demográfiai változások történnek Nagyváradon, ugyanakkor kulturális téren is egy eléggé sajátos és nagy mértékű homogenizálódást is ráeröltettek a városra.

A Thurzó család összegyűjtött adatainak tükrében kijelethető: a kommunizmus éveinek összessége jelentősen kihat a város kulturális arculatára, és ebből fakadóan innentől kezdve jelentősen meg fognak csappanni a nagyváradi operaelőadások.

folyt.köv.

Thurzó Zoltán

Az összes Nagyváradon fellépő előadóművész 1900 január 25-től 1956 január 9-ig

ZONGORÁN:

Kurt Mild, Virgil Gheorghiu, Dr. Tabán Sándor, Makkai Mária, Kriszta Ilona, Horváth Magda, Cionca Hortenzia, Cristea Ilona, (Fischerné) Szalay Stefánia, Alla Popa , Miron Soarec, Corneliu Gheorghiu, Magda Nicolau, Sanda Bobescu, Schön Gabriella, Mălcănescu D., Mureşan Lia, Baciu Lucia, Szakács Mária, Szakács Eszter, Bordás Gyöngyi, Tanay Mária, András Enikő, Forna Cireşica, Pelle Katalin, Vajda Mária, Fodor Ildikó, Madarassy Emőke,  Noveanu Adrian, Papp Ildikó, Dobay Júlia,  Széles Mária, Oláh Piroska, Farkas Pál, Köntési Éva, Schatz Renáta,

Coldán Edit, Popovici Alexandria, Munteanu Domniţa, Ciuna Liana, Czeglédy Ilona, Horváth Magda, Kozma Júlia, Lőrinczy Júlia, Liviu Teodor Teclu, Magda Nicolau, Adorján Mártha, Antal Ilona, Lőrinczy Júlia, Alexandru Demetriad,  Valentin Gheorghiu,  G. V. Alexandrova, Lidia Cristian, Grete Miletineanu, Schwab Lajos, Bárdosy Olivia, Onitiu Mariti, Mayer Mahr, Tarnay Alajos, Várady Aladár, Müller Ottó, Vomácska József, Tucsek Ferencné, Mureşan Lucreţia, Popovits Irén, Weintraub V., Komlósi Ilonka, Réz Klára, Katona Ilona, Sztankovics Irén, Rafael Irma, Varró Domokosné, Weston Willy, Krausz Margit, Macalik Nándor, Lucia Plopu, Kiss Nóra,  

M. Siladi, N. Firu, Alex. Stoenescu, G. Egri, G. Popescu, Pollák Anna, Rosenzweig Fruzsina, Macalik Gabriella, Kautmann Pál, Gábler Vilmos, Stefániai Imre, R. Riedl Nándor, Drincsár János, P. Nagy Zoltán, Drincsár János, Drincsár János, Weselsky, Kamecke Lilly, Lincz Jenő, Reschofski Sándor, Weston Willy, Bajai Ilonka, Kiss Nóra, Gönczy Mór, Dohnányi Ernő, Dienzl Oszkár, Dr. Pap Alajos, Arányi Hortense, Goldsmith R., Maurina Vera, Reiner Frigyes, Kiss Nóra, Stefániai Imre, Paul Aron, Margarette Gelbard, Várady Aladár, Feldmann Hugó, Dr. Rosenfeld Aladár, Sebbatha Ottokárné, Szántó Tivadar, Gráber Lajos, Friedmann Ignác, Antalffy Zsíros Dezső, Feldmann Hugó, Henry Wilhelmus, Strocke Henrik, Fischer Ervin, Eichner Ilona, Dienzl Oszkár, Hosszú Nóra, Imrik Kornélia, Kurucz János,  Beleznay Antal, Imrik Erzsébet, Imrik Mária, Békefi Imre, Fischer Margit, Sas Aranka,  Inrik Sándor, Inrik Gusztáv, Rákossy Ilonka, Daniberg Illus,  Boros Elza, Ille András, Gréger Irén, Boronkay Mariska, Steiner Erzsi, Angyal Illus. Öttömösy Juliska, Sas Aranka, Forgách Hajnal, Boronkay Mariska, Steiner Erzsébet, Angyal Illus, Lichtenberg Emil,  Klasen Willy, Vas Sándor, Herbály István, Resch M.,  Máder Raul, Funkenstein Rezső, Fischer Gabriella, Marót Annie, Weisz Rezsi Magda, Kardos Mária, Palánkay Margit, Vas Sándor, Ternyei Edit,  Patzkó Sári, Kis Ánges, Lehoczky József, Lehner Marianne, Fássy Mici, Resch Mihály,   Kurucz János, Szalay Klára, Vucskics Ottóné, Petri Edit, Dr. Bródy Miklós, Fiber Erna, Tóth Olga, Hosszú Jánosné, Szokoly Erzsébet, Voilianu Anita, Weisz R Magda, Havas Rózsi, Frösz Ilus, Hevesi Piroska, Kurucz János, Márkus Lilly, dr. Stern Ödönné, Pap Lya, Bleyerné Garzó Adél, Szalay Klára, Barabás Erzsébet, Resch Mihály, Kósa György,  Kardos Klára, Reich Lili, Harsányi Tibor, Rades Éva, Gorodinszky Sasa, Alfred Alessandrescu,  Nicolae Cavaria, Gombos Anna, Pongrácz Ádám, Fenyves Gábor, Kardos Klára, Klein Gizell, Mocskonyi Gabriella, Klein Erzsébet, Ciaklan Nora, Diosi Sándorné, Adorján Annus, Békeffi Mihály, Garzo Adel,  Theodor Rogalsky, Guttman Miklós Burián Károly, Lichtensteinné Toth Olga, Steiner Valéria, László Magda, Mocskonyi Gabriel, ifj. Seprődi István, Thomán István, Roxin Lucia, Ille Livia, Schüller Rudolf, Goldféder Szidonia, Lengyel Vilmosné, Bartók Béla, N. Friedmann, Hevesi Pisroska, Fleischer Antal, Guttmann Miklós, Lengyel Vilmosné,  Barabás Erzsébet, Bánás László, Weisz R. Magda, dr. Szalay Elemér, D’Albert Eugen, Mandel Ilonka, Pallády Leontinné, Kurtág Imre, D. Eichner Ilona, Hevesi Piroska, Gorodinski Sașa, Hans Swarowsky, Schuller Rudolf, Thomán István, Kósa György, Ritókh István, Nevoráll István, Weisz Magda, dr. Silbermann Jenő, Schwalb Miklós, Fischer Margit, Guttmann Miklós, Carl Czerny Károly, Várady Aladár, Eichner Magda, Kósa György, dr. Otto Hasa, Kabos Ilona, Csányi Mátyás, Alfred Alessandrescu, Mandel Ilona, Halász László, Dr. Patzkó Elemér, Jean Bobescu, Macalik Gabriella, Karczag Miklósné, Cherchez Ilona, Fischer Margit, Ligeti Vilma, Ackermann, Harsányi Anna, Lápossy Erzsébet, Kósa György,  Békefi Imre, Czeglédy Emmy, Zigre Pipi, Denyse Molie, Dohnányi Ernő, Stern György,  Radó Erzsébet, Friedmann Ignácz, Freund Leó, Weisz Reskó, Hevesi Piroska, Sirota Leó, Straub Kató, Guttmann Miklós, Anna Martac, Julis Hertz, Wechsler Ily, Walter Karl Meiszner, Reményiné, Patzko Magda, Mandel Ilonka, Weisz Resko, Andrássi Ede, Patzko Magda, Benedek Aladárné, Zsizsmann Béla, Fischer Margit, Radó Böske, dr. Herz Otto, Otto Hasa, Kilényi Ede, Kosa György, Kelen Pál, Nevoráll István, Török Emi, Glück Magda, Nyul Margit, Éles Jolán, Erdős Ágnes, Mocskonyi Gabriella, Marot Annie, Molnár Boriska, Éles Jolán, Székely Ágnes, Klein Ila, Krause Marie, Schwartz Juci, Reschofsky Sándor, Molnár Boriska, Barta Erzsébet, Szalay Stefi, Glück Magda, Barta Erzsébet, Megyeri Blanka, Török Emil, Tulbure Györgyné, Schlattau Albert, Schlathau Albert, Weimann Gy., Hollós Ágnes, Ziszovits Kató,  Belma Magda,  Balajthy Jenőné, Filis Hortense, Schilling Olga, Amigó Kató, Nyul Margit, Moskovits Olga, Éles Jolán, Krause Mária, Énekes Éva, Czeglédy Ilona, Komjáthy, Török Emil, Sebő Juci, Rado László, Pajor Ernő, Révész István, Weisz Resko, Sabin Drăgoi, Emil Mihail, Schlattau Albert, Tripon Flavius, Megyery Blanka, Mocskonyi Gabi, Czeglédy Ilona, Belme Magda, Csávássy Piroska, Haláty Erzsébet, Halmos György, Glüch Magda, Moskovits Olga, Molnár Boriska, Csipkés Rozália, Andrássi Ede, P. Hevesi Piroska, Dr. Bródy Miklós, Grete Lorweg, D. Eichner Ilona, Pál Mária, Cosma Sándor, Bleyerné Garzo Adél, Pető Imre, Radó Erzsébet, Molnár Boriska, Sabin Drăgoi, Livia Poenaru Bordea, Róna Pál, Vadász Iván, Schuller Mária, Rónai Antal, Fischer Annie, Reinitz Béla, Bartók Béla, Kovács Viktor, Doniczné, Dr. Tabán Sándor, Freund Leo, Constantinescu Mimi, Mykyscha Taras, Gergely László, Nikita de Magaloff, Székely Mária, Wechsler Ily,  Bródy Miklós, Graff Otto, Philippi Éles Jolán, Tischler Margit, Ille Livia ,Traugot Susane, Ungár Imre, Popity Ida, Prunner,  Deák László, Béhr Ida, Schönné Traugott Susanna, Jacob Gimpel, Ionel Ghercea, Lukács Ilona, Incze Lászlóné, Ornella Santoliquido, Lukács Ilona, Cionca Aurelia, Tasso Janoupolo, Halmos György, Moskovits Olga, Tereanu Gabriella, Rosensteck, Angelo Kessissoglu, Rónai Antal, R Weisz Resko, Hubert Giesen, K. Sipos Erzsi, Wotibzky Elvira, Wojticzky Emmi, Horváth Béla, Laurisin Miklós, Guido Agosti, Kása György, Anette Schiöler Telmányi, Bak László, Antal Ilona, Farago Ibolya, dr. Laczkovics János, Dr.Riegel Tibor, Julius Dahlke, Wilhelm Keilmann, Isoz István, Újfalussy József, Nagy Viola, Raáb Erzsébet, Antal Ilona,  Mocskonyi Gabriella, vitéz Pongrác István, Hans Kessner, Stefániai Imre, Lászlóffy Margit, Pongrácz István, Dániel Ernő, Dommes, Teszléry Zoltán, dr. Adorján András, Fröhlich Gusztáv, Rost Éva, Rónai Antal, Dr. Adorján András, Máriatta Guetta, Révész László, Ungár Imre, Vlagyimir Jampolszkij, Földvári Ernő, Mokos K., Szabó L., Freund Leo, Kriszta M., Breuer Oszkár, Krisztáné Lukács Ilona, Antal István, Radu Mihail, Kriszta Miklósné, Tabán Sándor, Adorján Márta, Valentin Gheorghiu, Halmos György, Roşianu Alexandru, Trăilescu,  Magda Nicolau, Dr. Tevián,

HEGEDŰN:

Eugene Isaye (Jenő), Szigeti József, Fritz Kreisler, Vecsey Ferenc, Hubay Jenő, Zathureczky Ede, Heinrich Brender, Nicolae S.Drăgoi, F. Sadowsky, Ştefan Gheorghiu, Constantin  Bobescu, Nicolae Drăgoi Olteanu Lucia, Szilágyi István, Perner Ferdinánd, Pete János, Farkas András, Bene Judit, Lori István, Sarkady Endre Károly,  Peta Octavian, Lucian Savin, Zsurka Péter, Ercse Gyöngyi, M. Constantinescu, Mircea Negrescu, Rhea Sylvia Stark, Semo Adrian, Boda Oszkár, Ruha István, Mihai Constantinescu, Jan Kubelik, Piso Adelina, Aschner Károly, Fényes Márta, Recht Sándor, Tomm Béla, Herncsirek, Burmeister Willy, Geyer Stefi, Recht Sándor, Csalah Gusztáv, László József, Krausz Irma, Békési Piroska, Pongrácz Margit, Fényes Márta, Dr. Waldmann Pál, Waldmann I, Szunyogh Lórándné, Heldenberg Elza, Smerhovszky, Buzás József, Glück Antal, Macalik József, Soós István, László József,  Vecsey Ferenc, Fábián Margit, Dr. Renner Árpád, Kóczián Jaroszláv, Recht Sándor, Pick Steiner, Franz Schörg, Hans Daucher, Hofmann, Suk, Kriegner Kálmán, Kresz Géza, Colbertson Sasa, Reininger Ottó, Press Mihály, Mezey Zsigmond, Burmester Willy, Dr. Barta Andor, Fehér Adolf, Arányi Jelly, Arányi  Adilla, Schörg, Daucher, Fleischer György , Bócz Aurél, Hlatky Endre, Grósz Béla, Rácz Pál, Dr. Fehér Adolf, Juan Manén,  Hegedűs Margit, Hegedűs Hermin, Grósz Béla, Gábriel Ferenc, Koncz János, Simenszky Jenő, Placsko István,  Kerékjártó Duci, Merasches, Telmányi Emil, Jan Kubelik, Koncz János, Kubinyi László, Weil Magda, Herman M., Nagy Ferenc, Schárf Károly, Vojkó Péter, Kresz Géza, Ambrózy Irén, Stachó Duci, Nagy Ferenc, Waldbauer Imre, Temesvári János, Moskalenszky Arthur, Kell Dezsõ, dr. Berkovits,  dr.Lotzin, Barozzi Socrates, Weisz József, Schiff Ödön, Weisz József, Jean Prosteanu, Voico Péter (Vojkó Péter), Hegedüs Hermina, Hegedüs Mária, George Enacovici, Weisz József, Eichner Ernõ, Freurmann Zsigmond, Gerõ Rozsi, Waldbauer Imre, Kornstein Egon, Buzás Ede, George Enescu, Eyle Felix, Schlezák Elemér, Aschner Károly, V. Polleman Aranka, Doleanu Cornel, Popa Gram, Thomán Mária, Koncz János, Radics János, Kovács Jolán, Rosé Arnold, Fischer P., Lhotsky, Proházka, Eichner Ernő, Votizky Ilona, Vasa Prihoda, Szilágyi Béla, Dula Andor, Rubinstein Erna, Telmányi Emil, Kocián Jaroszlav, Alma Moodie, Pollermann Aranka, Eichner E., Rigó Csaba, Florizel von Reuter, Henry Marteau, dr. Barta Andor, Friedmann Vilmos, Balázs Margit, Telmányi Emil, Simenszky Jenő, Mihályi Imre, Vasa Prihoda, Pásztor Bozsó,  George Enescu, Albertina Ferrari, Rubinstein Erna, Kenéz, Schiller, Jan Kubelik, Dr. Szabó Sándor, Láng Lili, Antal Sándor, Dr. Kemény Géza, Leichtmann Klári, br. Kemény Géza, Antal Sándor, Rado László, Boda Klára, Lövinger Ida, Neumann József, Schiff Ödön, Pásztor Bozsó, Harsányi Anna, B. Popa Delia, Amigo Annus, Aschner Károly, Farkas Gábor, Brender Heini, Kertész Jakab, Ferenczi S., Ferenczy Sándor, Kertész József, Miklóssy Gábor, Daniberg Gyula, Kriszta Miklós, Török Lajos, Krámer Ödön, Farkas Gábor, Láng Lili, Epstein Tibor, Kertész József, Ferenczy Sándor, Breuer Oszkár, Weisz József, Boda Klári, Botez Constantin, Koncz János, Zilzer Ibolyka, Vasa Prihoda, Votisky Ilona, Kertész József, Sandu Albu, Neselowski Irén, Löwinger Ida, Viktor Brero, Armin Lutz, Kiss Béla, Hubermann Broniszláv, Vasile Macovei, Lucia T. Burada, Breuer Oszkár, Roth József, Jacques Thibaud, Amigo Anna, dr. Frarago Viktor, dr. Fleischer Gíörgy, Pásztor Bozso, Lillia D’Abore, Albert Ferenc, Telmányi Emil, Martzy Johanna, Franz Schmidtner, Dullien Klára, Dulien Klára, Bálint Dezső, Bisztriczky Tibor, Szendy Tihamér, Énekes Erzsébet, Horváthné Láng Lili, Horváth János, Országh Tivadar, Martzy Johanna, Rado László, Breuer Oszkár, Votisky Ilona, Buzás Ede, Kriszta Miklós, Magyar Tamás, Ernest Bloch József R., Gilels Liza, Horváth I., Pázmány E., P. Fehér Ilona, Ciorei M. Păun, Ghiura Marius, Vasilescu Mihai, Fejér Lavan, Henri Brender, Kriszta Miklós, Cserfalvi Alice, Csire József, Dietel Sándor, Dr. Vannai Ernőné, Hamza György,  Breuer Oszkár, Friedmann Miklósné, Balogh Ferenc, Zsurka Péter, Săulescu Mircea, Mircea Săulescu, Ştefan Gheorghe, Mircea Negrescu, Mihai Constantinescu, Ion Voicu

MÉLYHEGEDŰN:

Vomácska József, Waldmann I., Macalik Nándor, Herold, Paul Miry, Nedbál Oszkár, Kornstein Egon, Ujsághy, Eichner Ernõ, Suk, Ruzicska Antal, Moravec, Payor,  Boda Boriska, Schárl Imre, Jakob Zoe, Slezák Leó, Fein József, Torsán Cornel, H. Láng Lili, Scmelczer Béla, Kertész Jozsef, Andrássi Ede,  

CSELLÓN:

Pablo Casals, Radu Aldulescu, Vladimir Orlov, Corni István, Emődi János, Szmazsenka Ernő, Bürger Zs., Macalik Nándor, Réz László, Kürti (Kürthy) István, Békésy Leo, Mihályi Béla, Macalik Ernő, Wihan, Gr. (contele)Forray András, Dr. Kun Izidor, Bartók Pál, Hajdu István, F. Gaillard, Press József, Földessy Arnold, Altschul Miska, Tonházy Ferenc, Schwarcz Rózsika, Son Harry, Kerpely Jenő, Papazoglu Miklós, Réz László, Weisz Miklós, Ulbrich, Mairecker, Fingerlander, Gaillard, Fehér,  Eichener Ernõ, Lázár Livius,  Szmazsenka Ernõ, Földesy Arnold, Bokor Judit, Zsámboky Miklós, Popescu Alexandru, Tokai András, Waldmann Emil, Schmidt Béla, Marian Paula, Popescu Péter, Verö László, Doru Goriant, Király Erzsi,  A.Popescu, Rotter György, Lupu Theodor, Révész László, Flor Breviman, Theo Schürgers, Pop Avram, Amadeo Baldovino, Eichner Péter, Walter Schultz, Mihályi Béla, Dénes Vera, Avramescu Klára, Tóth Imre, Marosán László

FUVOLA

Vasile Jianu, Gherdan Dumitru, Pop Dumitru, Weinbaum Keresztély, Rotbart Ferdinánd, Macalik Győző, Schötlet Josef, Georg Armano-flaut /Viena/, Eugen Heym

OBOA

Ion Danie

KLARINÉT

Albu Ferenc, Broşteanu, Mika János, Alfred Richter, Antony Mihály 

TROMBITA

Faludi István

HARSONA

Ion Bădănoiu, Majláth István

TÁROGATÓ

Lőrinc Ferenc, Laszczik Ernő,

HÁRFA

Lazar Maria, Mosshammer Román, Albert Ede, Albert János, Seregély Irma, Maszcik Ernő, Luigi Magistratti

CIMBALOM

Nagy Dezső, Palóczy Juliska, Balutz B.

FAGOTT

Stuckler Kajetán

KÜRT

Galgóczy Mihály

NAGYBŐGŐ

Ackermann P., Macalik Alfred, Hadrigan János, Dalos Márton 

TÁNCMŰVÉSZEK

Margot Höpfner (a berlini Operaház táncművésze), Hedi Höpfner (a berlini Operaház táncművésze), Miss Maud Allan, Nirschy Emilia, Hudák Júlia, Szilágyi Berta, Bordy Bella, Peggy Grey 

ORGONA

Franz Xaver Dressler, Lehoszky Jozsef, Dr.Szalay Elemér, Jurányi János, Vomácska József , báró dr. Bolza Alfonz, Resch Mihály, Szekeres Ferenc, Nevoráll István, Zsizsmann Rezső, Gregor Klára, Schlattau Albert, Nikolics Ottó, Vasas Béláné, Tarjányi Valéria, Fischer Ervin, Dr.Németh Lórántné, Dr.Selmeczi János, Vasilescu Mihály, Ritók István

CSEMBALLÓ

Kurt Mild

VIOLA DA GAMBA

Macalik Nándor

SZOPRÁN

Ivonne de Treville, Dr. Papp Tiborné, Aubrey Pankey, Livia Pop, Livia Lişianu, Illa Cazacu, Antonela Trandafirescu, Ella Urma, Szokolay Zsuzsanna, Kozma Júlia, Goar Mihajlovna Gasparjan, Wlassák V., Kovács Márta, Kármán Gizella, Codrescu Eugenia, Baranyai Jolán, Foerstel Gertrúd, Ney Hermin, Gidia Buccarini, dr. Pallady Leontinné, Mărcuş Ritta, A. Elefterescu, Hecht Riza, Aldulescu Natalia, Mária Cornelly, Harsányi Anna, Sulyok Gizella, Gramma Blanka, Victoria Demetrescu, Schön Margit, Borbély Sándorné, Goda Gizella, Wiume Elisabet, Hubic Lya, Sándor Edith, Czeglédy Emmy, Florica Cristoforeanu, Ana Maria Guglielmetti, Roth Éva, Schönberger Emmy, Sylvia Altheim Feller,  Csavary Eva,  Szabó Ilonka, , Pálry Marie, E.Hermann Ilus, Tilla Briem, Farkas Ilona, Czeglédy Ilona, Dr. Papp Tiborné,  E.Hermann Ilus, Bán Kató, Köntésné Szűcs Ilcsi, Dr. Krüger Jenőné, E.Hermann Ilus, Köntés Béláné, Lengyel Xenia, Papp Magda

MEZZOSZOPRÁN

P.Budanovits Mária, Tilly Koenen

ALT

Wilkovits Kató, Laurenţiu Felicia, Tucsek Ferencné, Dr. Fodor Oszkárné, Horthy Csighy Ella, Bakos Pálné, Marian Paula, Marian Paula, Thury Gizella, Sándor Edith, Basilides Mária, Aranyi Ilus

TENOR

Jadlowker Hermann, Dinu Bădescu, Aurel Mihailovici, Sallak Pál, Ion Dacian, Victor Ivănescu, Hurgoi Traian, Kiss János, Kallós József,  Belényi Ferenc, Dr. Krüger Jenő, Szabó Imre, Anthes György, Jack van Kempent, Demény Arthur, Arányi Dezsõ, Jadlowker Herman, Slezák Leó, Kertész Vilmos, Mica Laugher Andrescu, Hermann Jadlowker, Jacob Emilian, Gyulay Béla, Adrian Dan Cirtiu, Trippon Alfréd, Popa Dimitrie, Miciluci Gheorghe, Alexandru Grozuța, Pierre de Vally, Lubienietzky, Joseph Schmidt, Adrian Cirtiu, Jean Nicolescu-Nico, Sallak Pál, Nikodémusz Lajos, Harangozó János, Szabó Zoltán, Szabó Miklós,  Rácz János, Sárdy János, Recktenwald Miklós, Ottrok Ferenc, Rácz János, Dinu Gherasim, Gyulay Béla, Viorel Chicideanu, P. Bădescu, Vida Viktor, Demény Artur

BARITON

Constantin Ursulescu, Vasile Ştefan, Farkas András, Lőrinczy Lóránd, T. Popescu, Lobelmayer, Corfescu Miklós, Nagy András, Korcsek Andor, Rózsa Lajos, Tamás Alfréd, Rózsa S. Lajos, Nicorescu Laurian, De Metrio, Jean Athanasiu, Kálmán Oszkár, D.G. Andreescu, Bretán Miklós, dr.Inczédy Jocksmann Ödön, Palló Imre, Torsan Kornél, Popa Demeter, Szabó Zoltán, Paul Freilich, P. Ştefănescu Goangă, Csoka Béla, Pop P. Emil, Biby Demetrescu, Incze Sándor,  Fred Drissen, Jörgensen, Kószó István,  Jean Athanasiu

BASSZUS

Emil Mureşanu, Boianov Constantin, Pfeiffer Alfréd, Huszár László, George Niculescu Basu, Schlatau Albert, Ujeicu Constantin, Roth Ernő, Horváth László, Dr.Szalay Elemér, Fröhlich Gusztáv, Dr. Selmeczy János, Baumhoff Konrád, Hoszcieslawsky Kázmér

VALAMINT OLYAN ÉNEKESEK, AKIK CSUPÁN NÉVILEG VOLTAK MEGEMLíTVE KÖZREMŰKÖDŐKKÉNT KÜLÖNBÖZŐ ZENEI ESEMÉNYEKEN:

NŐK:

Trandafirescu Antoneta, Sallai Margit, Livia Lişianu, Trenka Éva ,Cosma Silvia, Laurenţiu Felicia, Mărcuţiu Stela, Petca Livia, Botoc Iosefina, Cecilia Beligan, Dumitraş Maria, Stella Simonetti, Szeghő Vilma, Csik Irén, Diósyné Handel Berta, Barbi Alice, Küry Klára, Eleméry Klára, Székely Irén, Vladaia Irén, Szoyer Ilona, Krammer Teréz, Váradi Margit, Anday Blanka, Valeria Venter, Elena Sfurlea, Dr. Báthory Oszkárné, Király Józsefné, Sándor Erzsi, Megyeri Ilona, T. Harmath Ilona, Rónai Béláné, Dezső Lajosné, Csipkés Józsefné, Dr. Veres Endréné, Emy Heim, (Vágóné) Lénárt Gitta, Marschalkó Rózsi, Mary Maud, Schack Manka, Vágó Mariska, Durigó Ilona, Hajdu Marcellné Culp Júlia, Svardström Olga, Szoyer Ilona, Stépán Bébi, Varró Zsófi, Nagy Irén, Wallner Joli, Bulyovszky Erzsébet, Wallner Joli, Kepes Nusi, Hermann Adél, Komlóssy Emma, Keömley Blanka, Szamosi Elza, Hajdu Marcellné, Zsigmondi Anna, Széh Gitta, Keömley B., Gömöry Havas Gáborné, Nagy Irén, Kepes Nusi, Hubert Manci, Rózsa Ambrus, Hubert M., Báthory Oszkárné, Serák Márta, Dienzl Oszkárné, Lukács Klára, Fekete Dezsõné, Hannig Vilma, Krüger Aladárné, dr. Dayka Endréné, Tóth Boriska, Vojkó Frida, Tóth Boriska, Krausz Ella, Klein Erzsébet, Nagy Irén, Schönberger Emmy, Barta Nusi, Krüger Aladárné, Rácz Ena, Krausz Ella, Zuckermann Anna, Biszterszky Erzsébet, Sándor Mariska, Daán Ilona, Mãrcus Rita, Voicu Frieda, Erdélyi Magda, Lukács Klára, Aggházy Melinda, Szamossy Elza, Matits Aranka, Tóth Eta, Pollák Mici, Kövér Margit Katona Ilonka, Sulyok Ica, Eichner Ernõné, Barta Ninus, Kovács Margit, D.-na Lupescu, Hevesi Piroska, Klein Gizella, Wittenberg Gizella, Goldféder Szidónia, Sátory Edit, dr. Székelyhídy Mária, Medek Anna, Reiner Katalin, Berg Ida, Kelmay Ilona, Kelmay Ilona, Iluta Ambrus, Stetiu Tyron Szilvia, G. Folescu, Szilágyi Erzsébet, Hubert Etel, Waldmann Klári, Lévay Ilonka, Venturia Ghibu, Kelmay Ilonka, Mayr Margit, Sándor Erzsi, Helge Lindberg, Stern Lili, Traurig Gizella, Hatsue Yuasa, Szabó Ica, Busche Elsa, Popa Delia, Kocsis Mária, Medgyaszay Vilma, Buse-Waldmann Elsa, Medek Anna, May Margit, Molnár Mariska, Megyeri Blanka, Láng Alice, Bakosné Bagossy Olga, Kovács Erzsébet, Jakob Zoe, Harsányi Anna, Hegedűs Gizella, Fischer Gabriella, Flesch Erzsi, B. Popa Delia Harsány Anna, Dr. Lukács Béla, Waldmann Lotti, S. Kovács Erzsébet, Dr. Hauserné Schönberger Emmy, Czeglédy Emmy, Virginia Corfescu Medgyaszay Vilma, Sz.Ferenczi Zsizsi, dr. Palládyné, Marian Paula, B. Popa Delia, Harsányi Anna, Popáné Pajkossy Eta, Kovács Magda, Bódiss Manci, Haláthy Erzsébet, Kőszeghy Teréz, S. Kovács Erzsébet, Pia Igirosanu, Czeglédy Emmy, Sz. Ferenczy Zsizsi, Grama, Bădiu, Gorgos, Marian, Popa, Ceontea, Gyulai, Erdei, Volentir, Nistor, Schwarz, Sprenger, Ples, Muth, Kertész Manci, Grama Blanka, Erdélyi Ilona, Marian Paula, E.P.Pop, P. Marian, D.Popa, S. Kovács Erzsébet, Ambrozie Ilutiu, Horváth Nusi (Anna), Grama Blanka, Elena Gorgos, Erdei Ilona, Elek Szidi, Lya Mărcus, Bihari Ilona, Bakoss Pálné, Emmy Heim, Meggyaszai Vilma, Aca de Barbu, Sterba Viorica, Rajnoga Klári, Péter Erzsébet, Gyenge Anna, Anne Roselle, Angela Nichifor, Any Vavra, Judit Parascu, Ritter Irén, Herta Schuster, Veress Szilvia, Gyulainé Tóth Ily, Erdei Ilona, Popa Mihainé, S. Kovács Erzsébet, Noss Margit, Letitia Piraccini, Them Juci, Doby Juci, Rozsa Anna, Nagy Izabella, Szilágyi Erzsébet, Czeglédy Ilonka, Dorita Bonewa, Mándy Margit, Sándor Edit, F. Bartók Béla Ilona, Irene de Noiret, Nagy Viola, Raáb Erzsébet, dr. Ujfalussyné Mándy Margit, Zoltán Erzsébet, Florica Iatan, Szeghő Julia, Steiner Éva Török Erzsébet, Papp Tiborné, Hermann Ilus, Fritz Paula, T. Takács Paula, Huszlay Ibolya, Köntés Béláné, Hamburger Ottóné, Várfalvy Elza, Árvay Sándorné, Bakó Lászlóné, Vilkovics Kató, Leimzieder Mindu,  Krisztáné Lukács Ilona, Papp Tiborné, Kriszta Ilona, Pop Silvia, Vadász Éva, Kovács Irén, S. Simionescu, Szalai Margit, Vilkovits Katalin, Copilu Chiatra, Takács Paula, Olimpia Vancu, László Éva, Lya Mărcuş

FÉRFIAK:

Aurel Mihailovici, Sass László, Reinhold László, Bachu Teodor, Kiss János, Lőrinczy Lóránd, David Ohanesian, Goangă Ştefănescu, Dinu Bădescu, Ion Pisc, Zigre Aurel, Onitiu Aniti, Albert Werner, Beck Vilmos, Muschitzky György, Dr. Grüger Jenő, Bochnicsek Gyula, Wlassák V., Takács Mihály, Mirsky Mózes, Sáfrány Lajos, Koller Tonny, Franz Steiner, Resch Mihály, Francillo-Kaufmann Hedvig, Fráter Lóránd, Svardstöm Valborg, Svardström Walberg, Svardström Sigrid, Svardström Astrid, Alberto Ferrari, Tkats Izráel Stépán Béla, Szabados Dezsõ, Környei Béla, Takácsy Dénes, Dr. Lukács Béla, Bihari Sándor, Schorr Frigyes, Lorber Piccilo, Lorber Tamás, Környei Sándor, Szöcs Vilmos, Mãrcuş István (Stefan), Lányi Ernõ, Ionel Crisan, Eichner Ernõ, D.-l Lupescu, Farkas Sándor, Pfeiffer Alfréd, dr. Lüger Jenő, dr. Sávor György, Stolita Jenő, Somló József, Kálmán Oszkár, Kovács Dezső, N. Apostolescu, Burián Károly, Ocskay István, Popa Demeter, Vajda László, Costescu Duca, A.Feraru, R. Vrabiescu, Jean Athanasiu, E. Dragulinescu, G. Teodorescu, Rodrigo Athanasiu, Rabega, Grozavescu Traian, Dr. Nasta Mihály, Anné Ödön, Virág Lajos, Takács Mihály, Ocskay László, Franz Steiner, Chirvai Septimiu, Drăgulinescu Stinghe, Sugár Frigyes, Róna Dezső, Fényes Loránd, Hoczieszlawszky Kázmér, George Baklanoff, Ciortin Adrian, Cirtiu Adrian, Kovács Kandid, Dr. Bauer Albert, Stein Vilmos, Szilágyi Mihály, Torsan Kornél, Popity János, Weisz József, Cziffra András, Kauffmann Zoltán, Kovács Béla, Pázmány Ferenc, Enrico von Kersteloot, I.Avramescu, Rodrigo Athanasiu, Dr. Székelyhidy Ferenc, Pázmány Ferenc,  Jacksman Ödön, Hoscieslwsky Kázmér, Putnik Bálint, Dr. Lukács Béla, Nicolae Corfescu, Sebő Miklós, dr. Krüger Jenő, Nevorral István, Schlattau Albert, Weisz József, Jean Athanasiu, Emil Grădinariu, Traian Columba, Gyulay Béla, Aurel Tripon, Delia Badiu, dr. Szedő Miklós, Muresan Aurel, Hoszcienszlawsky Kázmér, Kozma Sándor, Virág Lajos, Jeremia, Torsan, Eugen Ceontea, Pop, Aurel Tripon, Corneliu Torsan, E.Ciontea, Gyulai Béla, Pop Emil, Marian Paula, Dinu Popa, Vasile Valeanu, Mihai Sălăgianu, Pierre de Vally, Maior Gorgos, dr. Bauer Albert, Aurel Tripon, Nae Robescu, Gyulay Sándor, Popa Liviu, Csorba János, Frölich Gusztáv,  Szabó Imre, Krámer Ödön, Winkler, Schmidt Béla, Dallos Márton, Szűcs László, Teodor Wallandt, Weisz József, Judovits Ernő, Ioan Dronca, Judovits Ernő, Gyulai Béla, Riff Emánuel, Katz Sálom, dr. Corches, Rácz János, Osorba János, Kiss B László, Szabo Imre, Róna Dezső, Kóti Károly, Morariu Ion, dr. Spătaru, Szallak Pál, Fenákel Miklós, Kertay Ferenc, Lentos Ferenc, Lugossy István, Szöts D. Péter, dr. Sikolya István, Fodor János,  Szántho Gyula, Koréh Endre, Koréh Tibor, László Magda, Dr. Scheffler János, Kósa Ferenc, Járay József, Újfalussy József, Rácz Sándor, Nikolics János, Aurel Hubic, Lóránt György, Jossale Marguiles (Argentíne prím-kántora), Constantin Ursulescu, Augustin Almăşanu, Szanali József, M. Horváth József,  Cseh  Gyula, Kovács György, Szabó Sándor, Kószó István, Földi J.,  Kallos József, Nicolae Gorbeni, Gogu Vasilescu, Macalik Alfréd, L. Ujescu, Racolta Ioan, Vaszilij Plutov, Dinu Bădescu, Vida Viktor, Dinu Bădescu, Javoczky A., Marozsán László, G. Simionescu, A. Almăşan,

A kimutatást összeállította.

Thurzó Zoltán