Nagyvárad több évszázados zenetörténeti anyagait kutatva többek közt olyan érdekességeket is találhatunk, amelyek lépten-nyomon arról tanúskodnak, hogy egykoron tényleg európai viszonylatokban is komoly figyelem övezte a helyi zenei életet, és az itt tapasztalható zenei sokszínűséget.

Napjainkban meglepően kevesen tudják azt, hogy ebben a városban több évszázados hagyománya volt/van az operajátszásnak. Ahogy azt a kedves olvasók már ismerhetik, a Thurzó család birtokában levő dokumentumok igaz, hogy visszamenőleg közel 800 évnyi zenetörténeti anyagot tartalmaznak, és rengeteg másodlagos forrásanyagot is számon tartanak, de ezek legrészletesebb ismerete (amelyekből bármilyen zenei kérdésre rögtön választ is tudunk adni) 1760-ig vezethető vissza. Hasonlóan átfogó zenetörténeti feljegyzéseink az ezt megelőző időszakokból sajnos azért nincsenek tulajdonunkban, mert a 32 év török hódoltság időszaka alatt (1660-1692) minden jelentős adat/jegyzet/említés/műsor részben elpusztult. Ez az időszak sajnos gyakorlatilag egy fekete folt, amelyről semmit nem tudunk.

A török időkben rengeteg Váraddal kapcsolatos kultúrtörténeti dokumentum megsemmisült. Nagytatám hiába kutatott évtizedeken keresztül, nem lelt semmit ebből az időszakból. Nekünk nincs, de lehetséges (ámbár szerintem kevés eséllyel), hogy a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye levéltárában ettől függetlenül számon tarthatnak a templom falain kívül történő zenei eseményeket, és korabeli operajátszással kapcsolatos helyi tevékenységeket is. 1692-től a katolikus egyházmegye (hisz akkor minden kulturális tevékenység az ő közben-/és hozzájárulásuk révén történhetett) főleg azt újjáépítési folyamatokra koncentrált, és az egyházi liturgikus szertartásokon használatos zenei szolgálatokon kívül másnak nemigen tudott teret biztosítani. Hatvannyolc év kellett elteljen ahhoz, hogy az árkádista Patachich Ádám e tekintetben is „megtörje a jeget”, és sok más komolyzenei stílusnak táptalajt biztosítson.

Az operajátszás kezdete Nagyváradon

A világunkat formáló történelmi pillanatok természetesen nagyban befolyásolták a helyi zenei élet sokszínűségének kialakulását is. Az egyházon belül akkoriban főleg a liturgikus szertartásokon előírt és használatos zenei pillanatok voltak jellemzőek, de tudomásunk van olyan esetekről is, amikor emellett oratóriumok, és nagyzenekari művek is felcsendültek a templomok tisztes falain belül. Ekkor az egyházi művek mellett az oratóriumok is egyre jobban jelen vannak a püspöki udvar zenei életében. Az oratóriumok már közelítik az operajátszáshoz szükséges formai világot, és az ehhez tartozó technikai igényeket is, de Nagyváradon az operajátszás nem kifejlődött, hanem egyszer csak lett. Nem bukdácsolva jutott el ez a zenei műfaj a magas elismerések szintjére, hanem azonnal a lehető legmagasabb elismerésben tündöklően jelent meg, és ezt a szintet hosszú ideig meg is tudta tartani.

Patachich Ádám püspök közbenjárásával és Bécsi közvetítéssel került Váradra ez a nagyon összetett zenei műfaj. Egyfelől a már említett ide szerződtetett zenei nagyságok révén, másfelől pedig kielégítve személyes érdeklődését behozta a korai itáliai, a velencei, a nápolyi, a francia és az angol operát is.

Dittersdorf több oratóriumot is Nagyváradon komponált (1764-1769), amelyek nagy sikernek örvendtek. Ez ösztönözte őt arra, hogy javasolja a püspöknek, hogy világi tárgyú, vidám darabokat is bátran tűzzenek műsorra. Dittersdorf nagyváradi működésének idejéből ismerjük az első pontos adatot, és ennek reflexióit operaelőadással kapcsolatosan. (A 26. cikkben már írtam pár gondolatot ezzel kapcsolatban, és ennek további részleteiről is.)

A legelső egész estét betöltő operát Nagyváradon a helyi püspöki zenekar/énekkar és az eseményhez felkért szólisták adták elő 1766-ban. A vígoperát Dittersdorf komponálta, és az “Amore in Musica” címet viselte. Ez volt amúgy a zeneszerző első bemutatott operája Nagyváradon, amelyet innentől kezdve ősbemutatóként jegyez a zenetörténet. Maga a szerző vezette végig a próbafolyamatokat, és vezényelt is ez alkalommal. Hatalmas siker övezte a művet, és innentől kezdve tudjuk nyomon követni további más érdekes operaelőadást is Nagyváradon.

Meglepő módon nem az akkori Püspöki Palotában történt meg ez a jelentős zenei pillanat városunkban (amely a mai Városháza helyén volt egykoron), hanem az akkori jezsuita iskolában.

Folyt.köv.

Thurzó Zoltán