A műtárgy mint befektetési eszköz ismertségének növelése és népszerűsítése érdekében a BÁV Műtárgybefektetési Index néven trendkutatást indított, amely a magyar vásárlók műtárgybefektetési szándékának alakulását méri fel minden évben. A Gfk Hungáriával közösen készített reprezentatív kutatás most publikálásra kerülő első hulláma szerint 2018 decemberében az index értéke a 0-tól 100-ig terjedő skálán 39 volt, így elmondható, hogy bár a hazai műtárgypiacot az utóbbi években folyamatos növekedés jellemezte, a szektor még jelentős potenciált tartogat a befektetőknek. 

Az Index 22, különböző dimenziókba sorolható elemből áll, amelyekből 7 részindexet hoztak létre. A részindexeket olyan fogalmilag összetartozó elemek alkotják, mint a jövőbeli anyagi kilátások, a befektetői kockázatvállalás, a hozamvárakozások, a műtárgypiac ismerete, a bizalom vagy a műtárgyak presztízse. Mindezek nyomán a BÁV Műtárgybefektetési Index értéke 2018 decemberében 5 és 79 között szóródott, az átlaga 39 volt. A kutatás szerint a férfiak, a felsőfokú végzettségűek és a legfeljebb kétfős háztartásokban élők körében magasabb az index értéke, vagyis a műtárgyakba való befektetési kedv. Ugyanakkor fontos kihangsúlyozni, hogy az index több kutatási hullám után, a valós piaci mozgásokkal összevetve válik majd igazán elemezhetővé.

A műtárgyvásárlási szándék egyelőre alacsony

A vásárlási szándék részindexből az derül ki, hogy a kutatásban résztvevők tényleges műtárgyvásárlási szándéka alacsony: a válaszadók mindössze 5%-a gondolja, hogy biztosan vagy valószínűleg műtárgyat fog vásárolni az elkövetkező évben, 21%-uk bizonytalan, háromnegyedük pedig inkább vagy biztosan nem fog vásárolni. A biztos vásárlást tervezők sem kívánnak túl magas összeget fordítani erre: mintegy háromnegyedük legfeljebb 200.000 forintot költene műtárgyakra.

Kevesen tájékozottak műtárgyakkal kapcsolatban

A válaszadók mindössze 1%-a állítja magáról, hogy ismeri vagy jól ismeri a műtárgypiacot, ami nem is csoda, mivel 45%-uk szinte soha nem jár múzeumokba, galériákba vagy aukciókra. Amikor azonban név szerint kérdeztünk rá aukciósházak és galériák ismertségére, akkor a BÁV kiemelkedően jól szerepelt: a válaszadók 91%-a állította, hogy ismeri a céget.

A műgyűjtés presztízse magas, de bizalmatlanság övezi

Jellemzően osztják az emberek azt a véleményt, hogy a műtárgyak növelik egy ingatlan presztízsét, és pozitívan értékelik a műtárgyba fektetők tevékenységét is. Ugyanakkor meglehetősen magas a bizalmatlanság a műtárgypiaccal szemben: 41% nem bízik a piacon vásárolható műtárgyak eredetiségében és az értékbecslés helyességében. A presztízs és bizalom részindex az 50-69-es korosztály körében a legmagasabb, míg a 18-29-es korosztály körében a legalacsonyabb.

A magyarok konzervatív és kockázatkerülő befektetők

A kutatásban résztvevők fele rendelkezik fél millió forint feletti megtakarítással, 7%-uk 5 és 15 millió, további 7% pedig 15 millió forint feletti összeget tudhat magáénak. Ezt azonban jellemzően konzervatívan kezelik: vagy be sem fektetik (folyószámlán tartják) vagy ha igen, kockázatkerülő módon helyezik el. A kötvényt vagy részvényt vásárlók aránya 17%, az aranyba, műtárgyba vagy ékszerbe fektetőké pedig csak 3%. A befektetési kedv korlátait jelzi az is, hogy váratlan pénz esetén is sokan inkább hitelt törlesztenének, vagy hétköznapi termékekre költenék az ölükbe hullott összeget. A befektetői bátorság részindex magasabb a férfiak, magas végzettségűek, a magas jövedelműek, valamint az idősebbek körében.

A műtárgyakkal kapcsolatos hozamvárakozás magas, és bizakodóan tekintünk a jövőbe

Magas a hozamvárakozás a műtárgyakkal kapcsolatban: a nagy többség (67%) az inflációnak megfelelő, vagy annál magasabb értéknövekedést társít hozzájuk. A többség az anyagi kilátásainak tekintetében optimista: 53%-uk úgy gondolja, hogy az elkövetkező egy évben nem változik anyagi helyzete, 31%-uk pedig javulásra számít. A válaszadók között a fiatalok és az aktívak jellemzően bizakodóbbak.

A BÁV törekvéseit a nemzetközi trendek is alátámasztják. Külföldön egyre szélesebb körben elfogadott álláspont, hogy a műtárgy nemcsak gyűjtői, hanem befektetési szempontból is nagy jelentőséggel bír, mivel az elemzések szerint hosszabb időtávon a műtárgypiac és a pénzügyi piac teljesítőképessége nagyságrendileg együtt mozog*. A kifejezetten az aukciós piacra fókuszáló artprice Art Market Report 2018-as adatai szerint a tavaly aukciókon újra eladott műtárgyak ára egy év alatt átlagosan 7%-os hozamot ért el, így nem meglepő, hogy a vagyonkezelési szakemberek is egyre gyakrabban ajánlják a befektetési portfoliók műtárgyakkal történő diverzifikálását. 

*Forrás: Sotheby’s Mei Moses Index, https://www.sothebys.com/en/series/the-sothebys-mei-moses-indices