Mi és a világ

Golenya Ágnes Éva legújabb regénye, a tomboló terror idején játszódó szerelmi dráma – mert ugye azt is tudjuk, hogy szerelmi beteljesülés még a világ kezdete óta nem zajlott le drámai fordulatok nélkül – mely egy olyan fiktív történet, amit valós történelmi háttérbe helyezett el a szerző. De a történetnél talán még érdekesebb, fontosabb az az üzenet, melyet regénybe rejtve ad át nekünk, mert ez Európa – s talán az egész emberiség – lehetséges békés és emberséges jövőjét foglalja magába. Ha egyáltalán még nem késtünk el ezzel, s még van remény ennek valamikori megteremtésére.

Leghitelesebb dolog mindig az eredeti forráshoz fordulni, ezért a most megjelent regényét is, a szerzővel készült interjúval szeretnénk közel hozni, megismertetni az olvasóinkkal.

Hányadik kötetének számít a közelmúltban megjelent regénye?

Ez a 11. könyvem. Persze ilyenkor rögtön felmerülhet a kérdés, hogyan adja az ember, írásra a fejét? Nem könnyű meghatározni, hogyan is kezdődött, azonban visszanézve az eddigi életemre, látszik, hogy abban millió olyan pont volt, ami mind ebbe az irányba hatott. Mindig valami módon – már gyermekkortól kezdve – a körül forgolódtam, hogy a bennem lévő érzések, gondolatok felszínre törjenek s azokat mások is megismerhessék.

A két diplomámat külkereskedelmi vonalon szereztem, utána a Malévnál dolgoztam vezető beosztásban, majd saját szervezetfejlesztő tanácsadó cégem volt. Mégis úgy alakult körülöttem az élet, hogy egyszerre minden összeomlott. Ekkor – már a negyvenes éveimben jártam – véletlenül egyik könyvemből ölembe estek régi verseim, s ezek keményen szembesítettek egykori önmagammal. Eljött az a pillanat, amikor már nem kötöttek az élet racionálisnak vélt – tanulás, karrierépítés, család, gyereknevelés, cégfeladatok – kényszerpályái, innentől úgy éreztem, most már nem csak a feladataimra, de a bennem meglévő lehetőségekre is oda kell figyelnem. Megírtam első regényemet – Az aranyasszony útja – ami végül is egy trilógia első darabjává vált. Ez a könyv 2008 őszén bestseller lett, amire megvallom tán én számítottam a legkevésbé.

Minek tekinti ma az írást?

Ez egy mód, amiben – a számomra legkönnyebben – könyv formában adom azt át, ami bennem van. Szívesen eltáncolnám vagy lefesteném, de az íráshoz több tehetséget kaptam. Megszállottként – amolyan női Don Quijote vagyok – szél ellenében haladva, egyáltalán nem a megszokott emberi gondolkodást, értékeket, igényeket szolgálom ki.

Nem is igazán írónak tartom magam – bár úgy gondolom, jól írok – hanem spirituális tanítónak, s a kettő között szerintem óriási a különbség

Van az írásaim közt misztikus kalandregény (Az Aranyasszony-trilógia) őstörténeti „útikalauz” (Perun innen és túl, Táltosok barlangja) , egy novelláskötet,  (Az Időn Átnövő Fa) valamint egy  sprituális „tankönyv” (A kék vér gyermekei trilógia). Ezeken kívül megjelent egy naplójellegű, önéletrajzi ihletésű művem is a perui kalandos viszontagságaimról ( Álmaim valósága).

A regényeimben sokszor megkérdőjeleződik a mai hivatalos, tudományos álláspont, nemcsak a magyarság eredetét illetően, mert azok a kézzelfogható ősi leletek, amikkel perui életem alatt találtam, világossá tették, hogy a történelemkönyveink messze nem tanítanak sok tényt. Ezért emiatt én a mai irodalmi szereplők között jó esetben egy megtűrt valaki vagyok.

Azt a módszert választottam, hogy a tudományos kutatásaimat, elgondolásaimat irodalmi köntösben, regényes formában adom tovább, hozom az olvasóim tudomására. Így kevésbé vagyok támadható, hiszen amiket írok azok „csak” regények, egy regényben pedig, mindenki azt ír le, amit akar.

Beszéljen, kérem részletesebben a mostani könyvéről?

A helyszín Nyugat-Európa és a Közel-Kelet. Ez utóbbinak az a földrajzi része – Szíria, Irán – ami ma oly gyakran szerepel sajátos szemszögekből a mindennapi híradásokban. Azonban egy kicsit is gondolkodó, intelligens embernek bicskanyitogató azt látni, ami ma a világban körülötte történik. S talán nem is azt, amit migrációnak nevezünk, hanem azt, ahogy egyes nyugat-európai vezetők arra reagálnak, ezt a folyamatot kommentálják, beállítják.

De belőlem is kikívánkozik mindaz, amit ezzel kapcsolatban én gondolok és elmondanék. Szeretnék jobban a dolgok mögé láttatni, mert a mai – elsősorban a média által irányított, befolyásolt – emberre sajnos nem jellemző, hogy elgondolkodna azon, amiket lát és hall.

Úgy érzem az emberiség történelmében még nem volt ehhez hasonló korszak, mint a mienk, amikor brutálisan agymosott emberek tömegei alkotják a népesség döntő részét. De ez nem az ő hibájuk, hiszen már az óvodában, iskolában belénk sulykolják, hogy mit kell – mit kellene – gondolnunk a világról. Ha akár száz évre is visszatekintünk, azt kell látnunk, az átlag állampolgár még talán a diktatúrákban sem volt szellemileg így megerőszakolva, mint manapság. Lehet, ezt sokan vitatják, mindenesetre nekem ez a véleményem. Az is lehet, hogy egyedül állok ezzel a felfogásommal, de én akkor is ennek – a könyveim által is – hangot szeretnék adni.

Rátérve a regénybeli történetre, egy fiatal terrorista Londonban meghiúsult merényletére épül, és az ő életén és személyiségén keresztül tárul elénk minden, ami a felszínesen gondolkodó embernek felháborító, undorító ellenszenves. Szeretném a könyvem által körbejárni azt az a talán első hallásra provokatív felvetést, hogy mi van akkor, ha nem csak az a terrorista, aki a végén egy bombát köt magára. Egyfelől hosszú az út, amíg idáig elér valaki, s vajon hányan és miféle globális folyamatok játszanak abban szerepet, hogy a végén ide fajulnak a dolgok. Az egész mai globális világ, benne a manipulált gazdasági és hatalmi folyamatokkal komoly felelőse annak, ami ma történik.

Nem menthetek – nem is mentek – fel senkit, aki más életére tör, de azt szeretném elérni, hogy az olvasóim árnyaltabban lássanak meg dolgokat, s mélyebben gondolkozzanak el a korunk eseményei felett. Ami ma van az nem ok, hanem következménye egy sokkal brutálisabb mögöttes drámának. Mindenkinek, aki ma része a világ alakításának – s bár különböző mértékben, de mindannyian azok vagyunk – el kell gondolkodnia azon, mit tett, s mit nem tett azért, hogy ne ilyen mában éljünk. Hiszek benne, ha sokan kezdünk el végre gondolkozni, akkor megváltozhat ez a mai –lássuk be szörnyű, és élhetetlen – világ, ami körülvesz minket.

Ez már szinte filozofikus mélységekbe visz el minket.

Ez is a célom, mert bármit gondolhatunk tévesen, vagy utópisztikusan, az egyetlen megbocsáthatatlan dolog az, hogyha arra sem vesszük a fáradságot, hogy gondolkozzunk, s önmagunknak feltegyük azt a nagy emberi kérdést: végső soron miért is születtem erre a világra?

Ma már sok mindent tudunk a világegyetemről, a bolygónk életének minden területéről, de arról vajmi keveset, kik is vagyunk mi emberek, valójában. Nem szeretnék a könyveimmel senkit, semmilyen irányba befolyásolni, csak arra rávenni az olvasóimat, hogy merjenek gondolkodni, megkérdőjelezni a készen eléjük tálalt világnézetet és véleményeket. Önmagukat kutatva valamelyest tisztába kell lenniük, kik is ők valójában, mi a feladatuk ezen a földön? Mi magyarként is merjünk szembenézni azzal, hogy a dolgok nem csak külső tényezők, hanem saját hozzáállásunk miatt is alakultak, úgy ahogy most állnak. Sokkal boldogabbak lehetnénk, ha változtatni tudnánk dolgokon, de ez a változtatás mindenképpen a bennünk elinduló gondolkodással, belső, lelki és szellemi átalakulással kell, hogy kezdődjön. Hiszem, hogy az egyes ember belső átalakulása kihat, sőt alapjaiban megváltoztatja – s jó irányba változtatja meg – a mai társadalmi felépítményeket.

Ezeknek a jobbító változásoknak a megindításához szeretnék én is a magam módján – könyveimmel, előadásaimmal – hozzájárulni, abban a reményben, hogy munkámnak van, lesz értelme.
Tölgyesi Tibor

Golenya Ágnes Éva
Szerelem terror idején

Magánkiadás 2018
Ára: 3500 Ft