Lehetetlen nem kommunikálni

Az egyszerű népi bölcsesség szerint nem az számít, hogy mit mondanak az embernek, hanem az, hogy ki mondja.  Ha azonban még egy csavart tennénk ebbe a logikába, akkor azt is hozzátehetnénk: nem csak az számit, mit mond valaki, nem csak az, hogy ez a valaki kicsoda, de az is, a gondolatait hogyan mondja el. Ezért rettentően fontos, tárgyalás, beszélgetés közben hogyan is kommunikálunk.

Kommunikációnak nevezünk összefoglaló néven mindent, amivel információt adunk a másiknak. S ez az információ nem csak emberi sajátosság, gondoljunk csak a kutyák élénk farkcsóválására, vagy felhúzott ínyér, a macskák kieresztett karmaira, vagy lágy dorombolására.

Ma már abban is egyetértenek a szakemberek, hogy a verbális (szóbeli) kommunikáción kívül, legalább akkora jelentősége van a nonverbális (minden más, nem szóban történő) információátadásnak. Olyannyira, hogyha a kettő között ellentmondást vélünk felfedezni, fontosabb szerep jut a nonverbális résznek. Egy köznapi példát véve, mennyire hihető a számunkra, illetve mennyire kételkedünk az elmondottak valóságában, ha mondjuk egy rossz hírt mosolyogva adnak át nekünk. Mivel ilyenkor megvan a látszólagos ellentét, szívesebben hisszük, hogy valami tréfa, beugratás alanyai vagyunk, minthogy komolyan vegyük a hallottakat. S viszont, ha egy jó hírt komor képpel közölnek velünk, sokszor gondoljuk azt, hogy bizony valami probléma, akadály is ott húzódhat még a háttérben.

Rossz hírnek hangzik tehát, hogy rendkívül figyelnünk kell arra, mivel kísérjük – gesztusokban, arckifejezésben, mozdulatainkban, de még öltözködésünkkel is – a mondanivalónkat. A jó hír viszont az, hogy mint oly sok minden, ez is tanulható, tudatosan készülhetünk a nonverbális eszköztárunk összeállítására, s a különböző szituációkban azok lehetséges alkalmazására.

Ez a könyv – mely tulajdonképpen egy egykori főiskolai jegyzet bővített verziója – mint alcíme is jelzi, elsősorban az üzleti kommunikációra helyezi a hangsúlyt, tehát mondjuk úgy, üzletemberek számára kötelező olvasmány. De mivel szinte mindenki folytat üzleti, vagy annak tűnő – gondoljunk arra, mikor kedvezőbb árat szeretnénk elérni a vízvezeték szerelőnél, vagy méltányosabb elbánást a mobilszolgáltatónál – tárgyalásokat a köznapi emberek számára is sok hasznos, és emellett mindenképpen érdekes dologról olvashatunk benne.

A szöveghez remekül illenek azok a karikatúrák, amelyek képileg segítik a mondanivalót, s ez által biztosan mélyebben ívódnak belénk az olvasott rész megállapításai, üzenetei.
Tölgyesi Tibor

Neményiné Gyimesi Ilona
Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben

Akadémiai Kiadó 2017
Ára: 4200 Ft