Haydn a Megváltónk utolsó hét szava a keresztfán. A Budafoki Dohnányi Zenekar nagyheti online koncertje szavakkal, képekkel, hangulatokkal 2021. március 31-én nagyhét szerdáján 20:00 órakor.

Különleges alkotás Joseph Haydn szerzeménye, a Megváltónk utolsó hét szava a keresztfán. Már komponálásának körülményei is jelentősen eltértek a megszokottól. A bibliai tárgyú zeneművet a cádizi érsek rendelte a nevezetes Santa Cueva barlangtemplomban zajló nagypénteki szertartásra. A megrendelő részletes leírást adott a templomról a helyszínt nem ismerő komponistának, és a ceremóniához fűzött egyéb kéréseivel pontosan meghatározta a mű főbb vázlatait. A zenetörténet egyik legérdekesebb módon, 1787-ben keletkezett oratóriumát maga a szerző is egyik legsikerültebb alkotásának tekintette.

A premier sem volt szokványosnak mondható. Vizuális elemekkel, elsötétítéssel, a stilizált vihar okozta függönyszaggatással fokozták a zene és a tételekhez kapcsolt érseki elmélkedések összművészeti hatását.

A Budafoki Dohnányi Zenekar interpretációja is segítségül hívja a szavakat, képeket, hangulatokat. A zenekar által felkért ismert és elismert költő, gondolkodó, Lackfi János osztja meg a közönséggel a húsvéthoz és Haydn művéhez kapcsolódó gondolatait minden tétel elején, megteremtve ezzel annak lehetőségét, hogy a hallgató még közelebbről, még mélyebben találkozhasson a felcsendülő tétel zeneiségével. A BDZ a katartikus záró Vihar-tétel után a költő feltámadással kapcsolatos gondolataival és Haydn: C-dúr (No. 69) szimfóniájának 1. tételével készíti elő közönségét a boldogságot hozó katarzisra.

A hét megszólalás a keresztfán – a hét tétel alapgondolata:

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,34).
„Még ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,43).
„Asszony, íme, a te Fiad”; „Íme a te anyád!” (Jn 19,26-27)
„Éli, Éli, lamma szabaktani (‘Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?’) (Mt 27,46; Mk 16,34)
„Szomjazom” (Jn 19,28)
„Beteljesedett” (Jn 19,30)
Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” (Lk 23,46)

A zenemű zenekari változatát, a szavakat, a képeket és hangulatokat egyedi atmoszférájú, igazi nagyheti, összművészeti alkotásként tárja közönsége elé a mindig újító Budafoki Dohnányi Zenekar. Vezényel: Werner Gábor.