Örömteli élet, megmentett Föld

Mindenképpen törekednünk kell az összemberiség szintjén arra, hogy mindenkinek segítsünk megtalálni a saját maga által felállított boldog élethez vezető utat,de ennek az útnak olyannak kell lennie, ami egyrészt nem méregdrága, másrészt nem mérgezi meg, teszi tönkre a bolygónkat helyrehozhatatlanul.- vallja könyvében a közgazdász, coach, és pszichológiai tanácsadó magyar szerzőnő. De nem csak a célt, a hozzá vezető utat is megmutatja számunkra ebben az olvasmányos kötetben

Az emberek manapság szívesen hivalkodnak azzal, hogy hedonista életmódot folytatnak. Azonban azt már kevesen tudják, mit is fed igazán ez a kijelentés, azt pedig még kevésbé, hogy ez az életmód egyáltalán mennyire tartható fenn jelenleg a Föld népessége számára.
Ezek megválaszolására a szerző visszanyúlik az ókori görög időkbe, amikor ez a fogalom megjelent az emberiség eszköztárában. Leginkább talán azzal járunk legközelebb az igazsághoz, ha úgy definiáljuk: az életünk adta jó és kellemes lehetőségeink maximális kihasználása, minden erkölcsi és társadalmi korlátozások figyelembevétele nélkül. Vagyis éljünk a mának, élvezzünk mindent, amit az élet nyújthat nekünk, s hagyjunk figyelmen kívül – persze azért a törvényeket lehetőleg nem áthágva – mindent, ami az élvezetek tobzódásában akadályozna minket. Hisz ez a felfogás arra alapul, hogy egyszer élünk, tehát életünk minden percét a lehető legnagyobb boldogságban kell eltöltenünk.
Azt, hogy ez kiben milyen erkölcsi gátlásokat ébreszt, most nem érdemes taglalnunk, viszont azzal érdemes foglalkozni, hogy ez a felfogás – s a vele együtt járó életmód – mennyire emésztheti fel Földünk véges erőforrásait, milyen változást hozhat az ökoszisztémában, miként hat a társadalmainkban meglévő állapotokra, globálisan nézve pedig az egész emberiség jövőjére.
Sokan úgy gondolják, hogy az emberi élet célja az, hogy állandó boldogságban éljünk. De amíg azt sem tudjuk egyértelműen megfogalmazni, mi egyáltalán a boldogság, illetve azzal is tisztában vagyunk, hogy ez a kifejezés mindenkinek mást és mást jelent, addig nagyon nehéz feladat azt megvalósítani, hogy mindenki boldogságban éljen.
Pedig erre nyilván mindenkiben megvan az igény, kérdés, hogy mi a megvalósulás útja?
A kötet három fejezetben igyekszik választ adni a fenti kérdésre. Az elsőben foglalkozik azzal a kihívással, ami leginkább a fejlettnek tekinthető nyugati társadalmakban jelentkezik, a másodikban pedig azt a témakört járja körül, ami alapvető célja minden embernek: Milyen a jó élet? Ennek feltevése kapcsán pedig értelemszerű az a kérdés is, hogy egyáltalán hogyan juthatunk el abba az élethelyzetbe – persze nem egyénileg, hanem társadalmi szinten – amikor ezt az állapotot mindenki számára meg tudjuk adni.
A könyvben rengeteg kérdés merül fel, sok közülük meglehetősen nehezen megválaszolható. Példának okáért, ahhoz, hogy mindenki igényei szerint választhasson az általa megvásárolni kívánt élelmiszerekből, az üzleteknek hatalmas választékkal kell rendelkezniük. Viszont ez a felhalmozott hatalmas árukészlet nyilvánvalóan nem fog teljes egészében vevőre találni, ezért jó részük jobb esetben állati takarmányként, rosszabb esetben a szemeteskukák mélyén, a szeméttelepeken végzi. Ez azt jelenti, hogy amíg a Föld egyik szegletében herdáljuk a természet kincseit, addig bolygónk egy másik pontján éheznek az emberek. Sokat kell tehát még azért tennünk, hogy ez az égbekiáltó különbözőség megszűnjön, de minden ezirányú lépés, nem csak egy igazságosabb társadalmi berendezkedéshez, de egy élhető(bb) Föld megőrzéséhez is közelebb visz minket.
Tölgyesi Zita Antonietta

Dr. Lelkes Orsolya
Fenntartható hedonizmus

HVG Kiadó 2022.
Ára: 3900 Ft.