Bárki (lehet) szem a láncban

Aki annak idején kedvelte és megértette a Kontroll Csoport szövegének az üzenetét – a magunk módján mi is figyeltetünk, aki előttetek áll, aki mellettetek áll, aki mögöttetek áll, az a mi emberünk – annak biztos remek élményt fog nyújtani ez a könyv. Manapság legnagyobb kincs az információ, s minden állam igyekszik feltérképezni, ki lehet az – akár külföldön akár az országon belül – aki veszélyt jelenthet rá nézve. Az információszerzés elsődleges forrásai, pedig a kémek, ügynökök – illetve az idézet dalban is megénekelt – besúgók és provokátorok.

Az ember remekül elszórakozik egy James Bond filmet nézve, hiszen a 007-es, akár egyedül is szembeszáll a világgal és nem kell soha a végkifejleten aggódnunk, hiszen mire letelik a másfél óra, minden gaz ellenséget leleplez és megsemmisít. A valóságban azonban kissé másképpen zajlanak a dolgok. A titkosügynöki munka egy olyan nagyon aprólékosan, nagy körültekintéssel megtervezett tevékenység, ami bármely gondosan és lehetőleg kockázat minimalizálással zajlik is, tartogathat nem várt kockázatokat. Hiszen nem csak az egyik oldal készül fel arra, hogy a másik legféltettebb titkait megismerje és a maga javára fordítsa, a másik oldalon sem amatőrök ülnek, ők is profi módon űzik az elhárítás – a titkos információk megvédésének – a munkáját. Napjaink minden pillanatában, a világ minden pontján zajlik ez a hatalmas játszma, melyben – ha a sakkot vesszük mintaként – éppen úgy jelen van a vezér, ott vannak a tisztek, és persze mellettük a néha fontos szerepet betölthető, de legalább ilyen szívfájdalom nélkül beáldozható gyalogok is. A különbség csupán annyi, hogy itt nem fabábukkal, hanem élő hús-vér emberekkel zajlik a parti, s akit egyszer „leütnek,” az végleg kiszáll nem csak a játékból, de rosszabb esetben a földi életből is. S ha tovább folytatnánk a sakk analógiát, akkor az is nagy különbség, hogy a kémjátszmákban nincs mennyiségi limit, bárki bármikor válhat szereplővé a rendszerek egymás közötti titkos küzdelmében.
Így senki sem lehet nyugodt, lehet, hogy a mosolygós sarki eladó, vagy a mindig kedvesen köszönő szomszédunk a harmadikról éppen úgy fedett ügynök, mint a mogorva házmester, vagy a gyerek teniszedzője. A világunkat – s ebben teljesen mindegy, hogy keleten vagy nyugaton, északon vagy délen él valaki –át- meg átszövik a titkos ügynöki hálózatok. A tagjai között lehetnek diplomaták – akikről minden állam jó eséllyel tudja, hogy kinek dolgoznak – de olyan fedett titkosszolgák is, akik élik a köznapi emberek mindennapjait, évtizedekig alvó ügynökként léteznek, s talán egész életükben csak arra a percre várnak, amikor eljön az ő cselekvésüknek az ideje. Az államrendszerek mindenkit, mindenhol és mindenkor számukra hasznos potenciális ügynöknek tekintenek, csak az a kérdés mikor, kit és milyen módon akarnak bevonni a játszmáikba.
Az oknyomozó újságíró letehetetlenül izgalmas könyve a magyarországi és magyar vonatkozású kém és kémelhárítási ügyekre koncentrál, vannak benne olyan részek is melynek főszereplői – Carlos a Sakál – nemzetközi vonatkozásban is hírhedtté váltak. Értelemszerűen a legtöbb leírt történet szereplői megmaradtak anonimnak, de vannak olyan nevesített magyar politikusok – a volt Jobbikos EP képviselő Kovács Béla – akinek nevétől egy időben hangos volt a hazai sajtó. A könyv olvasása közben egyre inkább az az ember benyomása, hogy bárki játszhatja bárki szerepét az életben, és senkiről senki nem tudhatja igazán, ki is a másik valójában.
A nagy számok törvénye alapján bizonyára olyanok is olvassák majd ezt az ajánlót, akik „szemek a láncban.” Nekik azért lesz érdemes elolvasni a könyvet, hátha hasznukra válik a munkájuk során, akik pedig (még) nem bábuk ebben a földgolyónkat behálózó gigantikus játszmában, azok általa megismerhetnek egy olyan világot, ami nem csak félelmetes és veszedelmes, de lenyűgöző és roppant izgalmas is egyszerre. Már csak azért is, mert minden, ami megjelenik a kötet lapjain az nem a fantázia szüleménye, hanem a kőkemény valóság.
Tölgyesi Tibor

Dezső András
Fedősztori

21. Század Kiadó
Ára: 4290 Ft