Értékes leletekre bukkantak a Déri Múzeum régészei, akik a mostani nehéz időszakban is folyamatosan végzik munkájukat.

A Déri Múzeum Régészeti Tára a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződés értelmében régészeti megelőző feltárást végzett a városban, a Derék utca végén található beruházási területen. A kb. 8.000 m2 nagyságú felszín a Tócó-patak K-i, enyhén a vízfolyás felé lejtő partján található. A feltárás során napvilágra került egy késő vaskori, valószínűleg a Kr.e. 3-2. századra keltezhető kelta falu részlete. A falu hét, félig földbe mélyített, téglalap alakú házát sikerült feltárni. Az ilyen korú településekre jellemző leletek (kerámia, csontból, vasból és agyagból készült használati tárgyak, az általuk tartott és vadászott állatok csontmaradványai) mellett a három hétig folytatott kutatás érdekessége, hogy ekkora késő vaskori falurészlet nem volt még ismert Debrecen határából ezidáig.