Imperium Romanum – a város, amely a világ ura volt

Egy XIX. századi filozófus, társadalomtudós úgy vélekedett, hogy az emberiség történelme, osztályharcok történelme. Mi viszont nyugodtan vélekedhetnénk úgy, hogy az emberiség történelme leírható birodalmak egymásutániságával, felemelkedésükből, virágkorukból és bukásukból.

A Földközi tenger és térségének megkérdőjelezhetetlen ura több mint ezer éven át egy olyan birodalom volt, melynek nevét egy hét dombra épült helyiség, az örök város: Róma adta. Itt volt a birodalom központja, a császári trón székhelye, minden jónak és kegyetlenségnek kiindulópontja, a művészetek és tudomány ókori bölcsőhelye.

A történészek sokszor nem igazán találnak magyarázatot arra, hogy mi okozta, hogy egy kis, jelentéktelen királyság, hatalmas, legyőzhetetlennek hitt birodalommá fejlődjön, s a történelem egyik leghosszabb ideig regnáló hatalmává váljon. S ha erre a kérdésre nem is született egyértelmű válasz, arra azonban csodálattal kell tekintenünk, amit adott nekünk. Ez a több mint ezer esztendő olyan mély nyomot hagyott az európai kultúrán, hogy öröksége nélkül ez a kontinens nem tarthatna ott, ahol ma is van. A római korban keletkezett építmények romjai még ma is bámulatba ejtik az embert, a kor művészeti alkotásai páratlanok, az akkor alkotott jogszabályokat szinte minden állam átemelte a törvénykezésébe. Bár az ősi római többisten hit mára már csak a könyvek lapjain létezik, a legnagyobb világvallások egyike, a kereszténység szintén ebben a birodalomban jelent meg – először üldöztetést szenvedve, majd államvallássá emelve – s indult el máig is tartó diadalútjára.

Ebben a szép kiállítású rengeteg képpel, ábrával, rajzzal díszített albumban teljes keresztmetszetet kaphatunk a római birodalom történelméről, felépítéséről, megtudhatjuk mi tette egykor a világ urává, s az általa alkotott kultúrából mi minden maradt meg napjainkra is.

Az első fejezetből megismerhetjük a társadalmi felépítést, az akkori életet. Olvashatunk ebben a tárgykörben sok mindenről,  a római lakóházak felépítésétől, beosztásától kezdve, a római találmányokon – melyek évszázadok óta megkönnyítik életünket –át, a ma már elborzasztó, de akkor a nép által rajongásig kedvelt véres gladiátori játékokig.

A második fejezet azon római hírességek és császárok életrajzából ad összefoglalót, akik gondolataikkal, példamutatásaikkal nem csak az akkori időkben, de a későbbiekben is jelentős hatást gyakoroltak a z emberekre, az egész emberiségre.

A harmadik fejezet a római vallást, a római mítoszokat veszi szemügyre. Ma ez talán már megmosolyogtató számunkra, de akkor az emberek komolyan hitték és követték ezeket a vallási parancsolatokat, előírásokat.

Az utolsó fejezet megosztja velünk azt a katonai felépítményt, tudást, amitől Róma hatalma megkérdőjelezhetetlenné vált, felvázolja azt a katonai erőt, amivel senki sem mert – s nem is tudott volna – szembeszállni hosszú századokon át. A birodalom gazdagsága állandó hódításokra épült, amihez jól felszerelt és jól képzett katonaságra volt szüksége. Az akkori öldöklő csaták olvastán megismerhetjük azt a virtust, bátorságot, hősiességet, mely tulajdonképpen mindvégig a birodalom megbízható támasza volt, és maradt.

Ezt az albumot talán nem is lehet, és érdemes egyvégtében elolvasni, csak időről időre elővenni és nézegetni, lapozgatni benne, s csodálattal adózni mindannak, amit egykor ez a birodalom létrehozott. Ez pedig felnőttnek és gyereknek, laikusnak és szakembernek egyaránt alkalmat ad nem csak a tudása elmélyítésére, de egy tartalmas és szórakoztató – egyfajta időutazásnak tekinthető – kikapcsolódásra is.
Tölgyesi Tibor

A római birodalom felemelkedése és bukása

Kossuth Kiadó 2018
Ára: 2990 Ft