Imperium Romanum – a város, amely a világ ura volt

9

Egy XIX. századi filozófus, társadalomtudós úgy vélekedett, hogy az emberiség történelme, osztályharcok történelme. Mi viszont nyugodtan vélekedhetnénk úgy, hogy az emberiség történelme leírható birodalmak egymásutániságával, felemelkedésükből, virágkorukból és bukásukból.

A Földközi tenger és térségének megkérdőjelezhetetlen ura több mint ezer éven át egy olyan birodalom volt, melynek nevét egy hét dombra épült helyiség, az örök város: Róma adta. Itt volt a birodalom központja, a császári trón székhelye, minden jónak és kegyetlenségnek kiindulópontja, a művészetek és tudomány ókori bölcsőhelye.

A történészek sokszor nem igazán találnak magyarázatot arra, hogy mi okozta, hogy egy kis, jelentéktelen királyság, hatalmas, legyőzhetetlennek hitt birodalommá fejlődjön, s a történelem egyik leghosszabb ideig regnáló hatalmává váljon. S ha erre a kérdésre nem is született egyértelmű válasz, arra azonban csodálattal kell tekintenünk, amit adott nekünk. Ez a több mint ezer esztendő olyan mély nyomot hagyott az európai kultúrán, hogy öröksége nélkül ez a kontinens nem tarthatna ott, ahol ma is van. A római korban keletkezett építmények romjai még ma is bámulatba ejtik az embert, a kor művészeti alkotásai páratlanok, az akkor alkotott jogszabályokat szinte minden állam átemelte a törvénykezésébe. Bár az ősi római többisten hit mára már csak a könyvek lapjain létezik, a legnagyobb világvallások egyike, a kereszténység szintén ebben a birodalomban jelent meg – először üldöztetést szenvedve, majd államvallássá emelve – s indult el máig is tartó diadalútjára.

Ebben a szép kiállítású rengeteg képpel, ábrával, rajzzal díszített albumban teljes keresztmetszetet kaphatunk a római birodalom történelméről, felépítéséről, megtudhatjuk mi tette egykor a világ urává, s az általa alkotott kultúrából mi minden maradt meg napjainkra is.

Az első fejezetből megismerhetjük a társadalmi felépítést, az akkori életet. Olvashatunk ebben a tárgykörben sok mindenről,  a római lakóházak felépítésétől, beosztásától kezdve, a római találmányokon – melyek évszázadok óta megkönnyítik életünket –át, a ma már elborzasztó, de akkor a nép által rajongásig kedvelt véres gladiátori játékokig.

A második fejezet azon római hírességek és császárok életrajzából ad összefoglalót, akik gondolataikkal, példamutatásaikkal nem csak az akkori időkben, de a későbbiekben is jelentős hatást gyakoroltak a z emberekre, az egész emberiségre.

A harmadik fejezet a római vallást, a római mítoszokat veszi szemügyre. Ma ez talán már megmosolyogtató számunkra, de akkor az emberek komolyan hitték és követték ezeket a vallási parancsolatokat, előírásokat.

Az utolsó fejezet megosztja velünk azt a katonai felépítményt, tudást, amitől Róma hatalma megkérdőjelezhetetlenné vált, felvázolja azt a katonai erőt, amivel senki sem mert – s nem is tudott volna – szembeszállni hosszú századokon át. A birodalom gazdagsága állandó hódításokra épült, amihez jól felszerelt és jól képzett katonaságra volt szüksége. Az akkori öldöklő csaták olvastán megismerhetjük azt a virtust, bátorságot, hősiességet, mely tulajdonképpen mindvégig a birodalom megbízható támasza volt, és maradt.

Ezt az albumot talán nem is lehet, és érdemes egyvégtében elolvasni, csak időről időre elővenni és nézegetni, lapozgatni benne, s csodálattal adózni mindannak, amit egykor ez a birodalom létrehozott. Ez pedig felnőttnek és gyereknek, laikusnak és szakembernek egyaránt alkalmat ad nem csak a tudása elmélyítésére, de egy tartalmas és szórakoztató – egyfajta időutazásnak tekinthető – kikapcsolódásra is.
Tölgyesi Tibor

A római birodalom felemelkedése és bukása

Kossuth Kiadó 2018
Ára: 2990 Ft

Hozzászólás

Please enter your comment!
Please enter your name here