Gondolkodom, tehát elolvasom!

Ez a könyv – bármilyen érdekesnek is tűnik a címe – alapvetően egy nehéz, elgondolkodtató tanulmánykötet. Aki azonban kész – és képes időt is áldozni – arra, hogy szellemileg megmártózzon a nagy, filozofikus témákban, annak biztos, hogy elméjét gyönyörködtető élvezetekben lesz része.

Az amerikai szerző érdeklődési területe rendkívül szerteágazó, de nyelvészként, politikusként és politikai gondolkodóként is jelentős sikereket ért el. Ez a most megjelent kötet ennek a sikeres életműnek – ne feledjük, a szerző már 90 éves – az összefoglalásaként is értelmezhető.

Arra senki ne számítson, hogy egy esős szombat délután nekiülve egyvégtében elolvashatja ezt az alig kétszáz oldalt, hiszen a benne felvetett kérdések, nem csak elgondolkodtatóak, de talán egyértelműen még ma sem megválaszolhatóak.

Az, hogy az embert az állatvilágból, mely tulajdonsága, melyik képessége emelte ki, nem könnyű kérdés. A tudatos eszközhasználattól kezdve, a táplálkozási szokások megváltozásáig sok minden felmerülhet válasz gyanánt, az azonban bizonyosnak látszik, hogy a hangok általi kommunikáció kifejlődése nélkül egyértelműen nem tarthatnánk most jelenlegi fejlettségi szintünkön.

A könyv későbbi, de az elsőhöz szorosan kapcsolódó fejezeteiben aztán felmerülnek olyan felvetések, kérdések is, mint melyek az emberi elme megértésének – ha egyáltalán létezik ilyen – határai, vagy, hogy hogyan tudjuk definiálni a közjó fogalmát. Ezekre ma még talán nehezen meghatározható az egyértelmű válasz, annál is inkább mert a nagy gondolkodók jelentős része már évszázadok, sőt évezredek óta tanulmányozta ezeket, de filozófiai iskolákhoz, világnézethez kötődően más-más eredményre jutott a válaszok tekintetében.

Miközben valóban nehezen jutunk előre az olvasásban, az írás – Chomsky elgondolása szerint – felvázolja előttünk a nyelvek általi egyediségünket, emberi elménk működési mechanizmusát, gondolkodásunk összetettségének csodáját, illetve a két alapfogalom a nyelv és a gondolkodás egymásra hatásának, összefonódásának a lehetőségét. Általuk szinte minden megismerhető számunkra a világból, de talán léteznek olyan jelenségek is, amiket elménk már képtelen felfogni, befogadni, megérteni. Van-e olyan határvonal, amit agyunkkal már képtelenek vagyunk átlépni, s be kell fájó módon látnunk, hogy csak emberek vagyunk, vagy téren és időn át megállíthatatlanul száguldhatunk a körülöttünk létező világ minden titkának megismerése felé. Mindeközben azonban nem feledhetjük el azt sem, hogy az emberiség általa felépített társadalmakban él, s morális kötelességünk a közjó javát szolgálni. Igen ám, de kérdés, mi tartozik egyértelműen a közjó fogalmába, mely történelmi időszakokban, hogyan gondoltak az akkori vezetők ennek megvalósítására, s napjainkban vajon milyen politikai rendszerek, mely intézkedések és szabályok szolgálják leginkább a társadalom boldogulását.

Hangsúlyozottan nem könnyű olvasmány, s ahogy a medencéknél olvassuk: Mélyvíz csak úszóknak! itt is felhívjuk a figyelmet– megelőzendő, hogy bárkit is csalódás érjen – ez a könyv: Tanulmánykötet olyanoknak, akik szeretnek gondolkodni. De nekik aztán ezért a befektetésért minden bizonnyal hatalmas szellemi élmény lesz a jutalmuk.
Tölgyesi Tibor

Noam Chomsky
Miféle teremtmények vagyunk?

Kossuth Kiadó 2018
Ára: 3490 Ft