Golyókkal tettek pontot a történet végére

1244

Néha a valóság megszégyeníti a legjobb emberi fantáziát is. Így volt ez a dunaszerdahelyi klán esetében is, mivel az ő hiteles történetük annyira feszültséggel teli és fordulatos, hogy bármely krimiíró bevállalná a sajátjaként.

Amit ennek a könyvnek a szerzője az oknyomozó újságíró leírt, azt nem maga találta ki, hanem szigorúan valós tényeken alapszik. A magyar közélet csak akkor értesült a Felvidéken folyó maffiavilágról igazán, s kapta fel a fejét, amikor az újságok címoldalán öles betűkkel az virított: A Pápay klán szinte minden vezetőjét halomra lőtték Dunaszerdahelyen, a Fontána bárban.
Az alvilági leszámolás olyan mértékű volt, hogy egész Európában párját ritkítja. Közel egy tucat gengszter feküdt a földön szitává lőve, mind olyanok, akik addig élet-halál urai voltak a jórészt magyar anyanyelvű kisvárosban.
Azt, hogy pontosan mi történt mindmáig csak jó eséllyel sejteni lehet, de az 1999 márciusi kivégzésszerű leszámolás elkövetőit biztosan nem a rendőrség soraiban kell keresni. Tulajdonképpen a megelőző tíz év alvilági belső hatalmi harcai, a területek és bevételek elosztása, majd újraelosztása kapcsán felmerül bandák és bandafőnökök közötti érdekellentétek vezettek el odáig, hogy valakik kíméletlenül addig húzták a gépfegyverek ravaszait, míg csak valaki is mozgott a bár különtermében.
A könyv ennek a tíz évnek a bemutatására, az ez alatt az idő alatt lezajlott alvilági, s a velük sokszor összefonódó politikai játszmák felvázolására vállalkozott. Érdekfeszítően, de valósághűen, reálisan, de kíméletlenül. Megtudjuk mi vezethetett el odáig, hogy a kisstílű bűnözőként induló vagányok – akik között bőven találunk a küzdősportokban jeleskedő sportembereket is – néhány röpke év alatt helyi kiskirályokká, korlátlan urakká, kíméletlen zsarnokokká válhattak nemcsak egy kisvárosban, de a Felvidék egy jelentős részén is.
Az alvilág nem ismer határokat, s ezt nemcsak morális, de földrajzi értelemben is tudnunk kell. Szlovákia területén is megjelentek, az ukránok, a lengyelek, s természetesen az orosz bandák is, hogy kiterjesszék hatalmukat, sápot szedjenek, szövetséges gengsztereket és nekik dolgozó bandatagokat találjanak. Ez talán még természetesnek és elfogadhatónak is tűnne, az azonban már nemcsak felháborító, de érthetetlen is, hogy mindezt az államhatalom, a rendőrség és a titkosszolgálatok nemcsak tétlenül nézték, de még hallgatólagosan asszisztáltak is hozzá, sőt időnként még bele is nyúltak az alvilági hatalmi harcokba. Sajnos ebből az következik, hogy tényként kell elfogadnunk, hogy a politika erősen összefonódott a maffiával a Felvidéken s csak az nyújthat némi vigaszt, hogy sokszor a titkosszolgálatok beavatkozásával – lépre csalással, dezinformációterjesztéssel, zsarolással, fenyegetéssel, egyszóval minden megengedett és illegális titkosszolgálati eszközzel – sikerült a bandákat egymás ellen fordítani, s ezáltal meggyengíteni.
Ez a könyv letehetetlenül érdekes olvasmány, melynek minden sorát nemcsak az újságíró, de a valós élet eseményei írták. Megismerhetők belőle a gengszterek, melyeknek egy idő után bármely sok pénz, vagy bármilyen totális hatalom sem volt elég, a politikusok – nevesítve, s a legfelsőbb körökből is ideidézve – akik mindent megtettek, hogy a csúcson maradhassanak, s azok az egyszerű kisvárosi emberek is, akik mindkét említett csoportot – jórészt kényszerből – pénzzel vagy szavazataikkal támogatták. Egy maffiatörténetben az ember ne keressen tanulságokat, azt azonban talán érdemes némi megelégedéssel nyugtázni, hogy míg az említett politikusok, már jórészt eltűntek a történelem süllyesztőjében, s a maffiózók sem élik meg általában még a középkorú éveiket sem, addig a Felvidék lakossága elégedettséggel veheti tudomásul, hogy mind az alvilági, mind a politikai diktátumok csak időlegesek, s könnyen mulandóak. Ha pedig volt valami haszna a maffiavilág megjelenésének, az mindenképpen annak tekinthető, hogy elmúltukkal a történetüket feldolgozó remek könyv kerülhet az olvasó polcára.
Tölgyesi Tibor

Szomolai Tibor
A klán

Magánkiadás -Rimaszombat 2018
Ára: 4990 Ft.