A Várfok Project Room következő kiállítása …folyamatos jelen… címmel Kazi Roland  legfrissebb alkotásait mutatja be. 

A Derkovits-ösztöndíjas Kazi Roland (1987, Kiskunhalas) a Várfok Galéria művészkörének egyik legfiatalabb tagja. 2014-ben végzett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Média design szakán, majd 2015-ben kezdte meg ugyanitt DLA tanulmányait Multimédia-művészet szakon.

A mostani 2019. november 5. és november 30. között látható kiállításon Kazi a médiumok tőle megszokott változatosságában – kinetikus installációk, objektek, videók és fotók – olyan kérdéskörökkel foglalkozik, mint a valóságérzékelés, a végtelenség, az emlékezés vagy éppen a tér és idő fogalmai.

A kiállítás gondolati hátterét a művész a következőképp foglalja össze: „A mozgó testnek először a megteendő út feléig kell eljutnia, majd a következő szakasz feléig, majd az azt követő feléig így tovább egészen a végtelenségig. A mozgónak végtelenül sok pontot kellene érintenie véges idő alatt, ami lehetetlen, azaz a mozgás nem létezik. Eleai Zénón elhíresült apóriái nemcsak a tér valóságát fenyegetik, hanem az idő felettébb sebezhető, törékeny realitását is.

Aligha van megfoghatatlanabb, ugyanakkor a mindennapi élet valóságával a lehető legszorosabb kapcsolatban álló jelenség, mint a tér és az idő. Tér és idő a metafizika és a természettudomány kényes talánya, amelyek az észlelő és ideákat formáló elmében születnek meg. Vajon csupán csak lebegő ideák rendszerei vagyunk? Észleléseinken túl, létezhet még valami láthatatlan, megfoghatatlan dolog, aminek anyag a neve? Érzéki benyomásaink egymásutánisága teremti meg az idő illúzióját?”

Kazi Roland kiállítása a fenti ontológiai problémákat állítja fókuszba művészet és a tudomány metszetében.