Fazekas István vére

Ma már kevés ember tölti szabadidejét olvasással – hacsak a chatet és sms-eket nem tekintjük annak – s még kevesebb az, aki verseket olvas. De ha megfordítjuk a dolgot, akkor úgy is közelíthetünk, hogy kevés az a kiváltságos ember, aki értékelni tudja a versekben megjelenő értékeket, élvezni tudja a rímekben megbúvó varázslatot. Az ő számukra jelent valódi irodalmi csemegét Fazekas István válogatott verseinek kiadása, mely Véred a vers címmel jelent meg a közelmúltban.

Nehéz eldönteni, mitől válik valaki egy adott műfajban nagyot alkotóvá. Nyilván ebben benne kell, hogy legyen a tehetség, az élet által adott, átélt szép és kellemetlen emlékek, a kialakult világlátás, az egyéniség válasza a vele történt dolgokra. Talán nem feltétlenül szükséges, de Fazekas István esetében mindenképpen sokat nyom költészeténél a latba, hogy nem csak az élet iskolájában szerzett tapasztalatokat, de valós oktatási intézményekben is, hiszen jogász és képzett teológus. Irodalmi munkássága is szerteágazó, hisz nem csak a költészettel, de drámaírással, és idegen nyelven megjelent versek magyarra fordításával is foglalkozik.

Amikor az ember verset olvas, szeret ezekből a művekből impulzusokat, érzelmi és racionális benyomásokat kapni. Jómagam mindig ellene voltam a versek elemzéssel történő tételes megközelítésének. Mint minden emberi alkotásnál a legfontosabb az, hogy megérinti-e a szemlélőt – versek esetén az olvasót – a művész üzenete, mind tartalmi, mind formai szempontból beférkőzzön a lelkünkbe, szívünkbe, tudatunkba. Ha ez megtörténik, s ráadásul úgy történik meg, hogy ez által értéket, valami szépet, felemelőt, elgondolkodtatót kapunk, akkor mondhatjuk el, hogy nem hiába vettük kezünkbe a kötetet. Bátran elmondható, hogy Fazekas verseinek olvasásakor megéljük ezt az élményt, többek, jobbak leszünk általa. S ugyan mi más is lehetne a célunk, minthogy a verseskötet lapozgatásával, olvasgatásával értéket vegyünk magunkhoz. Olyan kincseket, melyekhez semmi más módon nem juthatunk hozzá, csak szívünk nyitottságával, lelkünk kapujának tágra tárásával.

Ma, amikor önjelölt tehetségek – sajnos sokszor érdemtelenül – lepik el irodalmi életünk fontos pozícióját, ritka kincs egy olyan kötet, melynek versei világosan fogalmaznak, megszívlelendő gondolatokat közölnek, s formai vonatkozásban sem hagynak kívánni valót. Az ilyen kötetek megjelentetése a bizonyság arra, hogy létezik még igény szépre, jóra, értékesre. S azon olvasóknak, akik ilyen igénnyel nyúlnak egy verseskötet felé, Fazekas István válogatott verseit tiszta lelkiismerettel ajánlhatjuk, mert nem fogja őket csalódás érni.
Tölgyesi Tibor

Fazekas István
Véred a vers
válogatott versek

Felsőmagyarország Kiadó 2017
Ára: 2000 Ft