Ez vegytiszta hadtörténelem

1473

Az a katona, aki a harcmezőn hősiesen vesz részt a küzdelmekben, az nem csak a saját feletteseinek, de még az ellenségnek is méltán kiérdemli az elismerését. Ezt az elismerést megadhatja számukra a késő utókor is oly módon, hogy tettüket, életüket könyv formájában a mai olvasók elé tárja. S ha sikerül elvonatkoztatni politikától, világnézettől, eszméktől és világuralmi tervektől – s attól is függetlenítve magunkat, hogy mai szemmel tekintve jónak vagy rossznak tartott oldalon küzdöttek – akkor megmaradhat az a reális értékelés, ami minden egykori hősnek kijárna.

Ebben a kötetben több mint ötven olyan kitüntetett katonáról olvashatunk, akik egykor kimagasló teljesítményt nyújtottak a II. világháború poklában. Mindannyian a I „Leibstandarte SS Adolf Hitler” SS-páncéloshaosztály katonájaként harcoltak, s bátorságukért, hősiességükét, kitartásukért és helytállásukért az egyik legmagasabb német katonai kitüntetést a vaskereszt lovagkeresztjét érdemelték ki.
Abban az időben egy ilyen katonai kitüntetés felterjesztéséhez, odaítéléséhez több parancsnok támogató ajánlása, illetve a harccselekmény pontos leírása is szükséges volt. Ennek köszönhetően ezek a leírások a levéltári anyagokból, majd a nagyközönség számára is elérhető történészi szakmunkákból ma már összegyűjthetők és hitelesen megjeleníthetők.
Ezek segítségével, aprólékos kutatómunkával Sikora László is rendkívül érdekes kötetet állított össze, mely a több mint félszáz katona életrajzát tartalmazza. Természetesen ebben a biográfiában a legnagyobb részletességet a háborús éveket tárgyalja, illetve azt a momentumot, aminek következtében ezen katonák a nyakukba akaszthatták ezt a magas német kitüntetést. Mivel a II. világháború befejezése óta már közel 75 év telt el mindenki egyformán teljes körű bemutatása annak ellenére sem volt lehetséges, hogy a kötet szerkesztője megtett mindent ennek érdekében. A z életrajzok minden esetben az illető személy katonai kitüntetéseinek felsorolásával zárulnak.
A kötetben az életrajzok után az SS-ben használt rendfokozatok összehasonlítását is megtaláljuk – táblázatos formában – a német katonai, német rendvédelmi erők illetve s korabeli magyar katonai megfelelőivel . A könyv zárásként egy részletes forrásjegyzéket is tartalmaz a könyvbeli adatok és a közölt képek eredetéről.
Tölgyesi Tibor

Sikora László
A Waffen-SS lovagkereszt birtokosai 1940-45
I. Leibstandarte

Magánkiadás – Miskolc 2019
Ára: 5990 Ft