Életünk minden percének megvan a szépsége

Az ember gyakran tekint úgy az életre, mint egy hosszú útra, amit végig kell járnia, annak minden örömével, élményével, buktatóival és nehézségeivel együtt. Ez a könyv az útszakaszok azon részeire koncentrál, amelyek hullámvölgyekkel fenyegethetnek minket, s ad olyan tanácsokat, amelyek segítségével ezeken a kritikus szakaszokon is átsegíthetjük önmagunkat.
Életünkben az a csodálatos, hogyha önkényesen ciklusokra osszuk, akkor minden korszakunknak megvannak a sajátosságai – s mint egy szép mesében – azok a felmerülő kérdései, amiket helyesen kell megválaszolnunk ahhoz, hogy az adott szakaszt boldogan tudhassuk magunk mögött.
A 20. század nem csak az emberiség gyökeres technológiai fejlődését, az eddig soha nem látott modernizációt hozta magával, de ezzel párhuzamosan – minden bizonnyal ennek hatására is – a társadalmi berendezkedések, az egyes ember társas, családi viszonyai is alapvetően megváltoztak. Míg azt megelőzően az emberi élet folyamata már születéskor várhatóan előre leírható, jó közelítéssel kiszámítható volt, a múlt század második felétől kezdve korunk emberének élete sokkal nagyobb változatosságokon – s ezzel együtt sokkal több nehézségeken is – keresztül zajlik. Ennek egyik meghatározó oka, a családi élet, a családi viszonyok gyökeres megváltozása.  A régi, szoros kötelékben élő nagycsalád fogalma már a múlté, az egyes generációk sokkal lazábban tartják a kapcsolatot – gondoljunk arra, hogy valaha nagyon is gyakori volt, hogy a nagyszülők, szülők és gyerekek közös fedél alatt, vagy legalábbis egymás szomszédságában éltek – mint a múltban. Emellett szabadabb életfelfogásunk ma már azt is könnyedén lehetővé teszi – ami még akár 80-100 évvel ezelőtt is ritkaságszámba ment – hogy a megköttetett házasságok némi adminisztrációs intézkedés után semmisnek nyilvánítsanak. Sőt, a megkötött házasságok száma is folyamatosan csökken, egy élettársi viszonyból pedig egy sima elköltözéssel percek alatt ki lehet lépni.
Mint ahogyan az évezredeken át tartó, lassúnak tekinthető technikai fejlődést felváltotta a modern kori, mindent alapjaiban megváltoztató, „okos” újdonságaink özöne, ugyanúgy az egyén élete is egy csapásra megváltozott a néhány évtizeddel ezelőtt megszokotthoz képest. Míg azonban a gépeknek teljesen mindegy milyen sebességű processzorok vannak beléjük építve, úgy tűnik az emberi faj közelmúltban született egyedei számára ez a gyökeres társadalmi változás korántsem problémamentes.
Ennek egyik legjellemzőbb tünete az, hogy a mai kor embere sokat szorong, mert nincsenek meg azok a kapaszkodói – a családi közösség, sőt a vallási útmutatások – amik segítségével, sokkal nyugodtabb hangulatban élhetné a mindennapjait. Bár a háztartásában minden gépesített, a net révén azonnal hozzájuthat a világ bármely információjához, pszichésen kiegyensúlyozatlan, s a felnőtt lakosság ötöde depressziós problémákkal küzd.
Mindezekre a korunkra jellemző nehézségekre ad életvezetési segítséget, tanácsokat Belső Nóra pszichológus könyve. Ha minden életciklusunkban megtaláljuk azokat a boldogságot nyújtó mozzanatokat, amelyek átsegítenek minket a nehéz szakaszokon, ha tudatunkat úgy befolyásoljuk, hogy az életünk szép és értékes lehetőségeire koncentráljon, akkor – bármely ciklusában is tartunk az életutunknak – megtalálhatjuk itt a földön is a mennyországot. Ehhez egyrészt azonban érdemes elolvasni ezt a könyvet, másrészt pedig erős elhatározással megszívlelni és követni a benne leírtakat.
Tölgyesi Tibor

Dr. Belső Nóra
Életciklusok és hangulatzavarok

HVG Kiadó 2020
Ára: 3900 Ft