Több egy rohangáló szőrcsomónál

Amikor valaki hazavisz egy kölyök – vagy akár adott esetben felnőtt – négylábú szőrös jószágot nagy az izgalom otthon a családban, mindenki felhőtlenül örül az új jövevénynek. De vele együtt – olyan 10-15 évre – nem csak a boldogság, hanem az elfoglaltság, s nem csak a játék, hanem az iránta érzett felelősség is beköltözik az állat új otthonába. S hogy az egykori elhatározásból ne legyen idővel sem megbánás, jó, ha felkészülünk ebből a könyvből, mi is vár ránk, amikor kutya érkezik a házhoz.

A kutya az ember leghűségesebb társa! – szól a szinte közhelyszerű megállapítás, s valóban ebben nagyon sok az igazság. Nincs még egy olyan faj a természetben, amivel az emberek ennyire szoros érzelmi – sőt értelmi – kapcsolatot tudnak kialakítani, mint az első háziasított állattal, a kutyával. Ma sem teljesen tisztázott, ki is volt valójában az az őse – talán a farkas, talán valamiféle sakál, esetleg egy ma már kihalt másik állatfaj – akitől hozzánk került, hogy aztán évezredek munkája által, ma már nem ragadozó vetélytársként, hanem ugyanannak a falkának két egymásért élő és egymást segítő tagjaként létezzen együtt velünk.
Azonban amilyen ködös a múlt annyira tiszta a jelen, a kutya tartás az egész világon elterjedt, minden földrészen, bolygónk minden kis zugában megtaláljuk a kutya-gazda elválaszthatatlan párost. Ez a természeti népeknél még ma is a kölcsönös előnyökön alapul – vadásznak a kutyával, a kutya őrzi a házat, jelez, ha van valami – a nagyvárosi lét azonban már mást tartogat mindkét fél számára.
Ma már a velünk élő kutya sokkal inkább kedvenc, mint munkatárs, s emiatt az együttélésünk is egész más fordulatot vett. Ahhoz, hogy ezt a kialakult új – hiszen a talán száz éve, hogy a kutyák többsége az udvaron lévő kutyaólból áttette tartózkodási helyét a nappaliban lévő kerevetre – helyzetet megfelelően tudjuk kezelni, érdemes figyelmesen átolvasni a szakértő szerzőpáros által megírt kalauzt.
A könyv első fejezete általánosságban szól a kutyáról, míg a másodikban arról olvashatunk tanácsokat, honnan is lehet – de fokozottan felhívva a figyelmet, honnan is kell – beszerezni egy kutyát. A harmadik fejezet az érkezés előtti felkészülésünk teendőről, míg a negyedik az együtt töltött mindennapok ügyes-bajos, illetve örömteli teendőről szól. A hatodik fejezet a kutya egészségének a megóvása érdekében teendő lépéseket, a hetedik pedig a más kutyákkal való viselkedés szabályainak írott és íratlan szabályait taglalja.
Azonban senki nem gondolja azt, hogy egy könyvből meg tudja tanulni, el tudja teljes mértékben sajátítani azokat a dolgokat, amelyekkel profi kutyatartóvá válik. Sokszor hiú ábránd, hogy ebünk úgy fog viselkedni, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, mint ahogy néha azt is tapasztalhatjuk, hogy a mi kutyánk valami egész más teremtménye a természetnek, mint ahogy azt a hozzáértők leírták – s nem mellesleg mi is naivan elképzeltük. De talán pont ez a legszebb a kutyások életében, hogy nem kiszámítható „gépekkel” hanem sokszor teljesen kiszámíthatatlan élőlényekkel van dolguk. Nem mindig azt teszi, amit várunk tőle, amit már nagy nehezen megtanítottunk neki, azt mintha sosem hallotta volna, amiről úgy gondoljuk, hogy már „patentra” megcsinálja az előtt egyszer váratlanul megáll, s olyan kérdőn néz ránk, mintha a feladatot előtte vagy ezerszer nem gyakoroltuk volna. Egyszóval a legváratlanabb esetekben érnek minket meglepetések, s soha nem tudjuk, milyen furfangra, tréfára, váratlan húzásra készül kutyánk a következő percben.
Egy valamiben azonban biztosak lehetünk, s ez a legfontosabb. Az általunk érzett odaadása megkérdőjelezhetetlen, az irányunkban való ragaszkodása feltétel nélküli, a hozzánk való hűsége sziklaszilárd. Egy kutya magunkhoz vételével valami olyan dolgot kapunk, ami pénzben kifejezhetetlen, de a szívünkbe-lelkünkbe kitörölhetetlenül befészkeli magát. Akinek van – vagy volt – kutyája annak nem kell magyarázni ezt az érzést, akinek pedig nincs, annak talán hiába is magyaráznánk, mert valószínű úgysem értené meg.
Tölgyesi Tibor

Esterházy Miklós – Kovács Dóra
Az új kutyád

Partvonal Kiadó 2021.
Ára: 3499 Ft