Mikor már minden elveszett

Évezredekre tervezték, de csak tizenkét évig állt fenn az a német III. Birodalom, aminek vezére mindvégig Adolf Hitler volt. A Birodalom és a Führer utolsó napjait ismerhetjük meg ebből a könyvből úgy, hogy közben a szerző nagyon sok olyan egykori eseményre, tényre is kitér, ami a tizenkét év regnálás alatt szegélyezte a bukáshoz vezető utat.

A Führer gyakorlatilag 56. születésnapjára szembesült azzal a ténnyel, hogy immár minden elveszett, s a III. Birodalom ezt a háborút katonailag elvesztette, politikailag pedig meg fog semmisülni. Bár még mindig milliós hadserege állt fegyverben, nyugaton a szövetséges csapatok, keleten pedig a szovjet Vörös Hadsereg – változó intenzitással ugyan, hiszen a német katonák szinte az utolsó percig hősiesen küzdöttek – folyamatosan törtek előre.
A szovjetek első számú célpontja természetesen a birodalom fővárosa, Hitler tartózkodási helye, Berlin volt. S annak ellenére, hogy a németek a lehetőségekhez képest nagyszámú véderőt vontak össze a városban és környékén, nem lehetett kétséges, hogy a város bevétele, csak hetek kérdése.
Hitlernek többször is lehetősége nyílt volna elhagyni Berlint, s a bajor Alpokban meghúzódva, még tovább irányítani a birodalom védelmét. Ő azonban mereven elzárkózott ettől, utolsó napjait, végóráit a bunkerébe bezárkózva akarta eltölteni, s az öngyilkosságát is itt akarta elkövetni. Rettegett még a gondolatától is annak, hogy fogságba essen, tudta, mi várna rá, ha az ellenség kezébe kerülne. Mint az utolsó napokban leírta: „saját szabad akaratomból választom a halált abban a pillanatban, amikor úgy vélem a führeri és a kancellári pozíció nem tartható meg tovább.”
Elhatározásához hűségesen csatlakozott szeretője Eva Braun is – akit az utolsó napon, április 29-én hivatalosan is feleségül vett – így együtt lettek öngyilkosok április 30-án a délutáni órákban. A két holttestet a bunkerben rekedt beosztottai a felismerhetetlenségig elégették, s ezzel véget ért a német nép Führerének földi pályafutása.
A könyv gyakorlatilag csak két nap történetét meséli el kronológiai sorrendben, de ezek olvasása mellett nagyon sok érdekességet és véleményt, tényt és tévhitet is megtudhatunk Hitler személyiségéről, múltjáról, illetve az általa tizenkét éven át vezetett III. Birodalom katonai sikereiről, kudarcairól, a lakosság és a katonák békebeli és háborús mindennapjairól. Mindezek hitelességét pedig garantálja, hogy a könyv szerzője a korszakot remekül ismerő történész egyetemi tanár.
A mű elolvasása után – bár szó sincs arról, hogy felmentené, vagy igazolná a Vezér, vagy az általa vezetett nép tetteit, cselekedetit – némileg másképpen látjuk mi is történt a nácik hatalomra jutása után Németországban, s mi is volt a tulajdonképpeni céljuk. De egyúttal az is kiviláglik, mennyire óvatosan kezeljük elfogadás tekintetében a háborút követő visszaemlékezéseket, – sőt némely történészi munkát is – mert ezek sokszor a személyes gyűlölettől, a rosszindulatú befolyásolni vágyástól elvakítva születtek meg, és kaptak publicitást.
Háromnegyed évszázad már eltelt a II. világháború európai lezárása óta így egyre nagyobb az esélyünk, hogy objektíven politikai, ideológiai felhangok nélküli tanulmányokat olvassunk erről a korszakról, és a német nép vezéréről.
Ez a könyv pedig ennek az objektív történetírásnak az egyik sikeres – s nem mellesleg rendkívül olvasmányos – darabja.
Tölgyesi Tibor

Richard Dargie
Hitler utolsó napja

Kossuth Kiadó 2021.
Ára: 3990 Ft