Meghökkentően meseszerűek, de színtiszta valóság

Az ördög a részletekben rejtőzik – tartja a mondás. Ez a könyv harminc kevéssé ismert részletet idéz elénk történelmünkben a lényegtelennek látszó, ám ennek ellenére sokszor nagyon is a lényeges dolgokat befolyásoló apró momentumokból. S ha az ördögöt nem is találjuk meg bennük, rengeteg meghökkentő mozzanatot s lebilincselő érdekességet mindenképpen.

Az újságíró szerző szenvedélyes kutatója a múltnak, de figyelme elsősorban nem a nagy csaták, országok népek sorsát eldöntő ütközetek, világváltoztató győzelmek és személyek felé fordul, hanem olyan – első látásra sokszor szinte elhanyagolhatónak tűnő – dokumentáltan megtörtént esetek felé, amiket nem tanultunk a történelemórákon.
A kötet időrendben halad a magyar történelemben az első esete az 1270-es évek végi második tatárjáráshoz köthető az utolsó pedig Budapest 1944-es bombázásához. Ez alatt a több mint 650 év alatt nagyon sok mindenen átment az országunk, rátermett és alkalmatlan uralkodók váltakozva ültek az ország trónján, dicsőséges csatákat nyertünk és végzetes katonai hibák következtében számtalanszor kicsúszott a kezünkből a diadal. Egy-egy siker – vagy éppen kudarc – azonban nagyon sokszor nem a legfelső vezetésünk jó vagy rossz döntésétől függött, hanem ma már a feledés homályába süllyedt, szinte jelentéktelen személyek, vagy éppen elkerülhetetlen véletlenek – jókor jó helyen, vagy éppen rosszkor rossz helyen való – felbukkanásától, beavatkozásától. Egyet mindjárt ide is idézünk kedvcsinálónak, mely „nemzeti nagy létünk nagy temetőjéhez,” a mohácsi csatavesztéshez kötődik:
Azt tanuljuk történelemből, hogy II. Lajos király az török hódítókkal szembeni 1526. augusztus 29-én lezajlott csatát elveszítette, s csata után, menekülés közben életét vesztette. Azonban az már kevéssé ismert, mi is vezetett – legalábbis részben – ennek az államiságunk megtartása érdekében létfontosságú ütközetnek az elvesztéséhez. Mint oly sok esetben a világtörténelemben, itt is egy nő áll a háttérben, a Lajosnál egy évvel idősebb Habsburg Mária az uralkodónk törvényes felesége, tehát az ország királynéja. 1522-ben történt esküvőjük után Mária Budára költözött, s szerelemben élték az éveiket. Azonban a királyné Magyarországon sem hagyott fel az otthon, Flandriában már megkedvelt szabados életmódjával a bálok, lakomák, vadászatok és táncmulatságok vég nélkül követték egymást. S ezek nem csak a kincstár bevételeit apasztották le lényegesen, de a szinte gyerek Lajos figyelmét is elvonták az államügyektől, a török elleni harcra való felkészüléstől. A királyi udvar tekintélye a mélypontra süllyedt, a nemesség a féktelen pazarlásokat érthetően nem nézte jó szemmel, s a királyban nem az erőskezű uralkodót, hanem a trónra éretlen tivornyázó kamaszt látták. Ennek is volt végül a következménye, hogy nem olyan erős sereggel, mint tehette volna, s nem annyira felkészülve a török elleni harcra állott ki a magyar haderő a mohácsi síkra. Mindannyian tudjuk mi lett a következmény – a magyar egykor oly erős, önálló államiságunk végzetes bukása, másfél évszázados oszmán megszállás, majd évszázadokon át való Habsburgoktól való függőség.  Ki tudja hogyan alakulhatott volna nemzetünk sorsa, ha a kritikus időszakban a király a vadászatok helyett a fegyverkezésre, a lakomák helyett, a nemesség egyben tartására fordította volna minden energiáját, tekintélyét, figyelmét?
Ezen az egy kiragadott történelmi érdekességen kívül másik huszonkilenccel is megismerkedhet az olvasó, többek között azzal, hogy hányszor lőttek rá Tisza Istvánra a magyar Parlamentben,ki volt a legkeményebb fejű magyar, vagy ki próbálta meg – szerencsére sikertelenül – felrobbantani a Lánchidat. Megannyi olvasmányos, szinte mesébe, regénybe illő történet, de mind valós történelmi tényeken nyugszik.
Ezekből a történelmi epizódokból gyűjtött össze a szerző ebben a könyvben harminc újabbat, hiszen már korábban is megjelent az Athenaeum Kiadó gondozásban három hasonló témaválasztású kötete mely 55, 44 és 33 meghökkentő esetet dolgozott fel a magyar történelemből.
Tölgyesi Tibor

Bánó Attila
30 új meghökkentő eset
a magyar történelemből

Athenaeum Kiadó 2020
Ára: 4699 Ft