Gazdák a kutyaiskola padjaiban

Amikor egy gazda a kutyájával megkezdi a kutyaiskolában a képzést, az első néhány alkalom valamelyikén a következő – némileg meglepő – megállapítást fogja hallani a kiképzés vezetőjétől: Mi itt tulajdonképpen nem a kutyákat, hanem a gazdákat képezzük. A kutya már most tud mindent – ülni, állni, feküdni hozzánk jönni, mellettünk menni – viszont ezeket a dolgokat csak akkor teszi meg nekünk, ha egyrészt érzi, hogy a gazdája az ösztönei által megítélt természeti rangsorban felette helyezkedik el, másrészt, ha a gazda az utasításait, parancsait egyértelműen kommunikálja felé. A most bemutatott tanfolyam tematikájában arra helyezik a hangsúlyt, hogy gazdaként – de akár kiképzőként is – miként váljanak ennek az előbb említett két fontos dolognak a birtokosává, s ezeket tudatosan alkalmazva, hogyan tudják a jövőben a hallgatók még hatékonyabban és könnyebben képezni a kutyájukat.
Az interjúban Tóth Ferenc (Fritz) mesterkiképző válaszolt a kérdéseinkre.

Miért érezték szükségét a tanfolyam elindításának?
Sokan vannak, akik nagy lelkesedéssel, időt és fáradtságot nem kímélve foglalkoznak a kutyájukkal, s mégsem érik el a kívánt eredményt. Ennek a tanfolyamnak az is a célja, hogy a gazda – kutyavezető, kiképző – meg tudja ítélni kutyája idegrendszeri sajátosságait, ki tudja választani azt a képzési módot, amivel ebét a leghatékonyabban és problémamentesen taníthatja, és fel tudja mérni, hogy egy adott feladat elvégzésére a kutyája egyáltalán alkalmas-e.

Mi a tanfolyam neve és kik jelentkezhetnek rá?
A képzésünk hivatalos neve Kutyakiképző és kiképzésvezető tanfolyam és bárki jelentkezhet rá. A jelentkezők között vannak kezdők, de olyan gazdák is, akik szeretnék elmélyíteni, bővíteni a tudásukat a kutyával való foglalkozás területén illetve ügyesebben bánni a kutyájukkal. Ehhez az kell, hogy megismerje és megtanulja azokat a törvényszerűségeket, amikkel hatékonyabban oktathatja, nevelheti a házi kutyáját. Mások szeretnének a későbbiekben profi kutyakiképzővé válni, ehhez pedig az első lépcsőfok az ezen a tanfolyamon megtanulható alapok elsajátítása. Vannak a jelentkezettek között olyan jelenleg is dolgozó kutyakiképzők, akiknek a gyakorlati tudásuk, tapasztalatuk már megvan, viszont az elméleti hátteret, tudást is szeretnék elsajátítani.
A résztvevők túlnyomó része hozta a saját kutyáját a képzésre, de igény szerint arra is van lehetőség, hogy valaki csak az elméleti képzéseken vegyen részt.

Ez egy férfias feladat?
Nem gondolnám, hiszen a mostani csoportban többen vannak a hölgy jelentkezők, de ez a női túlsúlyt a megelőző, általam tartott tanfolyamokra is jellemző volt. Sokan vannak fiatalok, a csoport induló létszáma jelenleg 10-15 fő között mozog.
Még egy szempontot azonban figyelembe kell venni ez pedig a jelentkező fizikuma. Mivel a kutyakiképzés során szükség van fizikai igénybevételre is, könnyen belátható, hogy egy 40 kilós törékeny hölgy nehezen fog tudni megfelelően bánni, egy 60-70 kilós, nagytestű pásztorkutyával. Tehát valahol a fizikum tekintetében passzolnia kell egymáshoz kiképzőnek és kiképezendő kutyának, annál is inkább, mert a kiképzés során nem csak pszichikailag, de fizikailag is át kell vinnie a kiképzőnek az akaratát az ebre.

A képzés hol történik illetve kik az előadók?
A Rex Kutyaotthon Alapítvány területén történik a képzés (Budapest IV. ker. Óceánárok utca 33) az elméleti részt lehet a tantermen kívül online módon is igény bevenni, a gyakorlati rész az itteni kiképzőpályán történik.
Az állategészségtan tárgyat dr. Király Péter és dr. Koleszár István tartja, az elméleti anyag többi részét Tóth Kata biológus adja elő, jómagam – Tóth Ferenc (Fritz) mesterkiképző – pedig a gyakorlati képzéseket koordinálom.
A tanfolyam alapvetően gyakorlatorientált – 4×45 perces órákban – de mivel a kutyák idegrendszer tekintetében határosan terhelhetők, sokszor kell beiktatnunk szüneteket, pihenőidőket, s ebben az időszakban elméleti dolgokat is áttárgyalunk a hallgatókkal.
A foglalkozássorozat négy hónapon keresztül tart szombatonként ez összesen 16 alkalmat jelent.
A tanfolyam végét vizsga zárja, aki ezt sikeresen teljesíti, az oklevelet kap arról, hogy a Rex kutyaotthon Alapítvány szervezésében és lebonyolításában zajló kutyakiképző és kiképzésvezetői tanfolyamot eredményesen elvégezte.
Nagyságrendileg 300e Ft-ba kerül a tanfolyam – ebben minden benne van a vizsgadíjon kívül, mert vizsgázni nem kötelező – ami tartalmazza a foglalkozásokon kívül a nyomtatásban megkapott jegyzeteket is. A tanfolyam bevételét egyébként az Alapítvány egyrészt az árva kutyák gondozására és mielőbbi szerető gazdához való juttatására, illetve egy részét a területen épülő felelős állattartás háza projekt befejezésére fordítja. 

Szép dolog egy oklevél, de mi igazán a gyakorlati haszna ennek a tanfolyamnak?
Ez a tanfolyam kezdőknek, de olyan gyakorló kutyásoknak is ajánlott, akik ugyan foglalkoznak a kutyával, de nem tudják pontosan, közben mi és miért történik, illetve nincsenek tisztában az itteni lehetőségeknek a korlátaival. Mivel mi tanítunk etológiát, kinológiát is, ezeken keresztül a hallgató olyan módszereket sajátíthat el, amivel nem csak könnyebben, de hatékonyabban is végezheti majd a munkáját, úgy tudja majd irányítani a kutyáját, ahogy szeretné, illetve ahogy azt a társadalom elvárásai előírják. Egyszerűbben szólva egy jól képzett engedelmes állata lesz, akivel otthon gond nélkül élheti a mindennapjait, s ami viselkedésével észrevétlenül simul be a tágabb környezetébe is.
Biztos vagyok benne, hogy aki megtanulja az elméleti részt, keményen dolgozik a gyakorlati foglakozásokon, az egy nagyon magas szintű szaktudásra tesz szert, még akkor is ha kezdőként iratkozott be. aki pedig professzionálisan kíván a későbbiekben ezzel a dologgal foglalkozni, azoknak egy olyan alap, amiről elrugaszkodva a későbbiekben még sokat fejlődhet.

Tudjuk, hogy különböző idegrendszerű, tanulási képességű kutyák vannak, ezeken a képzéseken, lehet, hogy lesznek, akik egyáltalán nem alkalmasak kiképzésre?
Mivel ez egy alapszintű tanfolyam, ezért bármilyen ösztönadottságú állat el tudja majd végezni a feladatokat, el tudja majd sajátítani az alapismereteket, de mivel nem egyformák, némely gazdájának ehhez többet, másoknak kevesebbet kell velük ehhez foglalkoznia.
S ez nem is fajtafüggő, bár nyilván vannak fajták, amik kicsit könnyebben, mások pedig nehezebben tanulnak.
Egy olyan anyagot állítottunk össze a hallgatóknak, hogy egy bármilyen fajtájú, vagy ösztönadottságú kutyához is tudjanak eredményes módszert választani, alkalmazva annak a törvényszerűségeit. Ez azt is jelenti, hogy a csoportos foglalkozásokon sem mindenki dolgozik azonos módszerekkel, s így mindenki számára világos lesz, hogy bizonyos szint eléréséhez egyik egyednél egyik, másiknál más módszer a célravezető.  Minden állat sajátos viselkedéssel motiválhatósággal rendelkezik a kiképzőnek, gazdának pedig ehhez kell igazítani a választott módszert. Van, amelyiknél a jutalomfalat, van, ahol a labda, van, ahol a klasszikus kondicionáló módszer működik, ezt kell elsőnek kikutatnunk, hogy aztán a képzésben sikeresek lehessünk. Az utóbbi időben elterjedt a klikkeres jutalmazás, de véleményem szerint ez sokkal inkább hatásos, ha nem csoportos foglalkozáson, hanem csak gazda-kutya elszeparált páros esetén használjuk.

Ezek szerint első lépés a megfelelő módszer az adott kutyához, mi jön ezután?
Igen, a megfelelő módszer kiválasztása, megtalálása fontos cél, de emellett arra is szeretnénk rávezetni a kutyavezetőket, hogy képesek legyenek rugalmasan alkalmazkodni egy bármilyen ösztönadottságú állathoz. Legyenek ügyesek abban, hogy a szeretetteljes bánásmód mellett szakszerűek, rendszeresek és következetesek is legyenek a nevelésben.
Tudatosítani szeretnénk, hogy a kutyánk akkor működik szívesen velünk együtt, ha mind fizikailag, mind pszichikailag erősebbek vagyunk, felettük állunk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mégiscsak egy állatról van szó, ami a természet törvényeinek engedelmeskedve cselekszik, reagál, ez pedig kizárja, hogy a fent említett két területen egy nálánál gyengébbnek alávesse magát.
A cél, hogy a kutya először engedelmes legyen – megtanítjuk neki a vezényszavakat, s ha érdeke úgy kívánja, akkor ezeket az utasításokat végre is hajtja – a későbbiekben pedig fegyelmezetté is váljon. A különbség az, hogy a fegyelmezett kutya, minden körülmények között a nekünk tetsző módon viselkedik.
Egy gyakorlati példával szemléltetve a különbséget, ha séta közben kiugrik előttünk egy macska, akkor az engedelmes kutya kergetni kezdi, de vezényszóra megáll és visszajön, míg a fegyelmezett kutya, nem is reagál a macska megjelenésére, mert tudja, hogy az számára tiltott dolog. Talán ebből a példából is látszik, hogy jó, ha engedelmes a kutyánk, de azért titkon minden gazda leginkább egy fegyelmezett kutyára vágyik. Aki pedig nálunk elvégzi ezt a tanfolyamot, az biztos, hogy ezt a vágyát könnyen meg tudja majd valósítani!
Tölgyesi Tibor