Életünk mozgatórúgója

Manapság az emberek kedvenc szabadidős elfoglaltsága, hogy nyomkodják a telefonjukat, vagy válogatnak a Netflix végeláthatatlan filmkavalkádjából. Ez a könyv azoknak szól, akik ezek helyett – vagy esetleg ezek mellett – a világ megismerésére és megértésére fordítják az idejüket.

Az emberi lét megismerését célzó minden filozófiai megközelítés három alapvető kérdése közül – mi volt velünk, amikor még nem éltünk, mi a célja itteni létezésünknek, s mi lesz velünk, ha már nem leszünk életben – ez a könyv a középsőre keresi a választ. Mivel az embert folyamatosan izgatja, hogy mi az emberi élet értelme, erre meglehetősen széles szórásban kapjuk meg a választ. Van, aki a vallásra helyezi a hangsúlyt, van, aki az örömök mértéktelen hajszolására, megint mások a tudomány általi világmegismerést tartják annak. Sőt olyanok is vannak, akik úgy gondolják, már maga a kérdésfeltevés is felesleges, mert az életünknek nincs is semmilyen célja, egyszerűen csak létezünk bele a nagyvilágba.
Ez a kötet abból a hipotézisből indul ki, hogy az emberi élet alapvető célja a fejlődés, az erre való igény és törekvés. S mint ahogy a világban semmi sem állandó, csak a szüntelen változás, úgy az emberi lét elválaszthatatlan velejárója is csak a fejlődés lehet. Ez a fejlődés persze elég széles skálán mozog az érzelmi behatások, az értelmi tapasztalatok által szerzett, vagy megtanult dolgok mind-mind a fejlődésünket szolgálják.
A témakör megtárgyalásához a szerző a könyvét három fő szakaszra bontja.
Az elsőben a fejlődést, mint tudatos változtatást jeleníti meg. Ez a fejlődés szorosan az egyénhez kapcsolható, hiszen mindannyiunknak más-más lehetőséget ad az a sajátos tulajdonságunk, hogy eltérő értelemmel rendelkezünk. Ez az értelem azonban azt is lehetővé teszi, hogy – bár egyénenként ennek mértéke természetesen eltérő – változtatásunk tudatossá váljon.
A második szakasz a fejlődést, s annak mértékét szintén jelentősen befolyásoló tényezőt, a motivációt tárgyalja. Az bebizonyosodik a leírtakból, hogy a motiváció szoros összefüggésben áll az elmével, a gondolkodással, és a fejlődés mikéntjével is.
A záró szakasz a fejlődés folyamatát, s a hozzá szükséges alapfeltételeket mutatja be, de ezek mellett kitér a könyvben megszerzett ismeretek gyakorlatban való alkalmazására is.
Ez a könyvecske alig 160 oldal elolvasásához és megértéséhez viszont idő, türelem, és főleg a téma iránti nyitottság szükségeltetik. Aki azonban rendelkezik mindezekkel, annak érdemes megbirkóznia a feladattal, mert bizton állítható, hogy szellemileg gazdagabb lesz általa.
S ha tetszett a szerzőnek ez a könyve, érdemes elolvasni a szintén általa jegyzet A teória és A teoretika címűeket is, hiszen a három  mű  – bár mondanivalójuk külön-külön is világosan érthető – nagyon jól kiegészíti egymást.
Tölgyesi Tibor

Török-Szabó Balázs
A fejlődéspraktika

L’Harmattan Kiadó 2020
Ára: 3990 Ft