Egy vékony szalag hatalmat adott

Egy zavaros történelmi korszak eddig tán kevéssé feldolgozott történelmét ismerhetjük meg a történész- szociológus szerzőnek ebből a kötetéből. Azt az időszakot, amikor sokan vélték úgy, hogy most jött el az ő nagy lehetőségük, de az idő teltével súlyos árat kellett fizetniük naivságukért, gátlástalanságukért, vagy éppen jellemtelen köpönyegfordításukért.

Egy vesztes háború mindig súlyos következménnyel jár az adott nemzetre, a második világháború vége felé Magyarországon azonban nem csak katonailag, társadalmilag is minden a feje tetejére állt. Az 1944 év augusztusának végén az előrenyomuló szovjet Vörös Hadsereg elérte az akkori területünket, majd folyamatosan nyomult az országunk belseje felé. A német-magyar csapatok csak lassítani tudták – egyes frontszakaszokon ideig-óráig még meg is tudták állítani – ezt az előrenyomulást, azonban az is látható volt, hogy a jól felszerelt, mindenütt túlerőben lévő szovjetek katonai győzelme, csak idő kérdése.
A szovjetek nem csak katonailag győzték le országunkat, magukkal hozták és mindenütt bevezették azt a náluk már évtizedek óta uralkodó eszmét, azt a szellemiséget, amit szocializmusnak hívunk. Ennek sikere érdekében több lépcsőben tettek intézkedéseket. Elsőként nevük alapján hurcolták el kényszermunkára – ezt a tevékenységet nevezte el a köznyelv málenkij robotnak – akár több évre is azokat, akiket német származásúaknak, vagy a rendszer ellenségeinek véltek. Emellett természetesen nagyon sokszor minden indoklás nélkül is kerülhettek emberek a munkatáborokba, elég volt egy rosszindulatú bejelentés, de még az a peches szituáció is, ha valaki éppen rosszkor volt rossz helyen. Majd később jöttek azok a – sokszor katonai erővel kikényszerített – közigazgatási változtatások, melynek következtében a fontos önkormányzati pozíciókba baloldali, kommunista szimpatizáns embereket juttattak. Mind tudjuk a végső, döntő lépést pedig az 1947-48 időszakában megtartott, elcsalt választások hozták meg, amikorra aztán a Szovjetunióhoz hű kommunisták abszolút egyeduralomra tettek szert az országban, kiépülhetett a – szovjet fegyvereken nyugvó – diktatórikus egypártrendszer.
Ez a kötet történelmileg azt a korszakot dolgozza fel, amikor a hódító, megszálló – másoknak felszabadító – szovjetek, a katonailag elfoglalt területeken, a saját igényeik szerint újraindították a polgári életet. Ehhez azonban szükségük volt azokra a magyar „szövetségeseikre” akik nem csak kellő helyismerettel, de gátlástalan ambícióval – vagy éppen gerinctelenséggel – is rendelkeztek ahhoz, hogy kiszolgálják az új hatalmat. Sokszor elég volt egy vörös karszalag és egy vállra vetett puska ahhoz, hogy valaki – aki hű kiszolgálóként segítette a szovjeteket – élet-halál ura lehessen. Ezekben az új karhatalmat alkotó osztagokban egyaránt találunk 1919-es egykori vöröskatonát, elvtelen nyilasból hirtelen baloldalivá átvedlett karrieristát, vagy az emigrációból a Vörös Hadsereggel együtt visszatérő meggyőződéses kommunistát. Szinte mindenki azt remélte közülük, hogy a nagy társadalmi változások neki is lehetőséget adnak arra, hogy fontos pozícióba, tényleges hatalomba, biztos egzisztenciába kerülhessen. Jó néhánynak közülük – elsősorban azoknak, akik a szovjet emigrációban megtanulták, hogyan kell okosan helyezkedni, pillanatok alatt álláspontokat és személyes lojalitást váltani – beváltak ezek a számításai a döntő többség azonban keserűen csalódott, sőt az sem volt ritka, hogy viszonylagos hatalmi helyzetből egyik napról a másikra, a fogdák hűvösében, vagy a munkatáborok barakkjaiban találta magát. Zavaros heteket, hónapokat élt át tehát akkor mindenki, s ezeken az ingatag, sokszor esetleges, de szinte mindig ellentmondásos történésekben alakult ki az a hatalom, amit ma már – legfőbb vezetője neve után – Rákosi korszaknak nevezünk.
A kötet olvasásával nem csak egy rövid – de a további fejlemények tekintetében meghatározó – történelmi időszakot ismerhetünk meg, de felvázolódik előttünk egy társadalom jellemrajza, annak sajnos nagyon sokszor drámaian sötét emberi megnyilvánulásaival is. Mindenképpen hasznos olvasnivaló azoknak, akik szeretnék megismerni a múltat, azoknak pedig elengedhetetlen szellemi kaland, akik jobban szeretnék átlátni az akár napjainkig is kiható történések alapvetéseit.
Tölgyesi Tibor

Máthé Áron
Vörös karszalag

Jaffa Kiadó 2020
Ára: 3999 Ft