Egy elsodort eszmeiség kordokumentuma

1944. október 15-én puccsszerű hatalomátvétellel jutott Magyarországon hatalomra a Nyilaskeresztes párt és annak vezetője – hivatalos titulusán megnevezve nemzetvezetője – Szálasi Ferenc. Az általa alakított kormányban vállalt miniszteri feladatokat az a Rajniss Ferenc, akinek naplóját most közreadták.
Rajniss alapvetően nem politikusnak készült, hiszen pályája az újságírás volt, s ezt a szakmát annyira jól végezte, hogy közel tíz éven át Magyarország legismertebb, legsikeresebb újságírójaként tartották számon. de nem elégedett meg azzal, hogy publicistaként adja közre gondolatait, hiszen a politikai életben is határozottan képviselte azt az álláspontját, ami a magyarországi szélsőjobb egyik vezető alakjává, parlamenti képviselőjévé emelte. Azonban pályája nem igazán volt egyenesen felívelő – hiszen még Szálasival is összekülönbözött politikai kérdésekben – ezért ideje korán ki kellett lépnie annak kormányából. A háború elvesztése után tevékenységért a Népbíróság elé kellett állnia, ahol végül perében halálos ítélet született. Kivégzése 1946. március 12-én golyó által megtörtént.
A könyv elsősorban azért érdekes olvasmány, mert Rajniss munkásságának és felfogásának megismerésén keresztül képet kaphatunk a háború előtti és alatti magyar szélsőjobbról, céljairól, tévedéseiről és elképzeléseiről. A kötetben ebből a szempontból remek forrásértéket képviselnek a Rajniss által írt újságcikkek, parlamenti felszólalások. Egy kicsit más hangvételű az a személyes naplója – ez a kötetben egy önálló fejezetet alkot – melyben a 1945 tavaszának eseményei mellett politikai vízióit is felvázolta.
 A dokumentumok jobb megértéséhez, az összefüggések megvilágításhoz Sipos Péter történész írt egy részletes bevezetőt. Ebben a részben közre adja Rajniss életpályáját, gondolkodásmódját, azokat a történéseket melyek végső eredménye végül az lett, hogy a publicistát és politikust az új hatalom kivégeztette.
A könyv dokumentumai érdekes olvasmányok – nem csak történészek, de mindenki számára, aki világosan szeretné látni, kik is voltak, s milyen célokat tűztek maguk elé azok, akik a két világháború közötti korszakban az ország felemelkedését a szélsőjobboldali eszmék megvalósítása által képzelték volna el.
Tölgyesi Tibor

Szálasi Ferenc minisztere voltam
Rajniss Ferenc naplója

Noran Libro Kiadó 2021.
Ára: 3990 Ft