A hős, bármely oldal katonájaként hős

Annak a sorozatnak immár a harmadik kötetét veheti kézbe az olvasó, mely az SS hadosztályok lovagkereszttel kitüntetettjeinek rövid katonai életrajzát, illetve a kiérdemelt magas kitüntetés adományozásának körülményeit adja közre. Jelen kötetben a 3. „Totenkopf” SS-páncéloshadosztály legbátrabb katonáiról olvashatunk.
Egy katonának a háborúban az a legfontosabb feladata, hogy hősiesen harcoljon a hazájáért. A hősök pedig megbecsülést érdemelnek, s ezt a megbecsülést a feletteseik tárgyiasult formában – katonai kitüntetésekben – is kifejezik. Nem volt ez másképpen a Waffen-SS soraiban bátran és eredményesen harcoló katonák esetében sem.
A bátorságot és hősiességet objektíven megítélni – s főleg elismerni – nagyon nehéz azoknak, akik a szemben álló oldalon állnak, mégis ideje lenne élesen különválasztani a katonai teljesítményeket a politikai ideológiáktól. Egy szolgálatot teljesítő katona vitézsége, ügyessége, eredményes helytállása akkor is tiszteletre méltó, ha olyan eszmék, világnézetek érdekében küzdött, amik megítélése megosztja még a mai kor olvasóit is. Az lenne a legüdvösebb és leginkább a megbékélés felé vezető út, ha ezeket az egykori vitézen küzdő embereket és cselekedeteiket elválasztanánk attól a ténytől, hogy milyen cél érdekében, minek a védelmében fogtak fegyvert.
Egy katonai hőstettet annak alapján kellene megítélni, hogy abban az adott szituációban mennyi bátorságra, elszántságra volt szükség a véghezviteléhez, milyen – akár önfeláldozó – akarat kellett ahhoz, hogy a fronton harcolva valaki olyat tegyen, amire csak kevesen vállalkoznának, vagy lehetnének képesek.
A vegytiszta hadtörténelem nem ítélkezik, és nem tesz különbséget a szerint milyen politikai akarat, vagy eszmeáramlat érdekében történt valami a harctereken. Neki az a feladata, hogy leírja mikor, hol és mi történt, melyik hadvezetés milyen hibát követett el esetleg milyen zseniális módon használta fel a rendelkezésére álló erőket, s ezekből fakadóan minek mi lett a katonai következménye. Ez a könyv azonban tartalmában nem a nagyszabású hadműveletekre, hanem az egyszerű harcoló katonák hőstetteire koncentrál. Azokra a mindennapi talán néhány órás vagy perces frontbeli mozzanatokra, amelyek összessége – de akár egyedisége is – döntően befolyásolhatta a vezérkari tervezőasztaloknál meghozott elképzelések sikerességét.
Ebben a kemény borítású könyvben 216 oldalon 46, a „Totenkopf” SS-hadosztály állományában szolgáló lovagkereszt birtokos életrajzát olvashatjuk. Érdekesség, hogy a kitüntetettek mintegy 56 %-a elesett, vagy eltűnt a háborúban, illetve a hadifogságban, vagy a háború után történt bántalmazások következtében hunyt el.
Ha a könyvet olvasva el tudjuk felejteni, hogy ezek az emberek milyen egyenruhát viseltek, s csak arra koncentrálunk milyen bátran és sikeresen harcoltak, akkor háromnegyed évszázad múltán is fejet tudunk hajtani gondolatban az őket megillető tisztelettel a hősiességük előtt. Mert a hősiesség nem egyenruha függő, a bátorság elismerésének – akárcsak a katonaként méltatlan viselkedés megvetésének – pedig kortól és világnézettől függetlennek kellene lennie.
Tölgyesi Tibor

Sikora László
A Waffen-SS Lovagkereszt birtokosai 1940-45
3. „Totenkopf” SS-páncéloshadosztály

Miskolc 2021. magánkiadás
Ára: 6450 Ft