Egy szimpla év – de rengeteg érdekes eseménnyel

A szerző önkényes kalendáriumként vázolja fel előttünk az 1947-es év minden fontosabb eseményét. Azóta már rég elfelejtett nevek, helyek, események tűnnek elő a régmúlt – több mint 70 évvel ezelőtti – napokból, hetekből, hónapokból.
Ez a naptári év nem tekinthető a világtörténelem szempontjából hatalmas jelentőségűnek. Két évvel vagyunk a nagy világégés befejezése után, elsősorban Európa, de kisebb-nagyobb mértékben a Föld minden tája igyekszik kiheverni a II. világháború borzalmait.
A valóságban megtörténtek azonban rengeteg érdekességgel szolgálnak a mai olvasók számára is, hiszen mint a könyv mottója – a William Faulknertől vett idézet –  is utal rá, hogy: „A múlt sosem hal meg. Még csak el sem múlik.”
Ha ki kellene emelnünk néhányat, azok közül melyek talán a napjainkig is kihatnak, akkor elég azokat megnézni, melyek leggyakrabban szerepelnek az év eseményei között.
Az öreg kontinens tele van menekültekkel, akik alapvetően két – teljesen ellentétes – csoportba sorolhatók. Az egyik az üldözött, hatalmas emberveszteségeket elszenvedő zsidóság, akinek legalapvetőbb célja a saját haza, az önálló zsidó állam megteremtése. Ennek helyszínéül Palesztinát szemelik ki, amivel csak az a baj, hogy ott már él egy nép, az arabok nagy családjába tartozó palesztinok. A helyzetet bonyolítja, hogy Palesztina területe ebben az időben angol fennhatóság alatt van még, így az egykori gyarmatosítok szempontjai, elképzelései is megjelennek a világpolitikai sakkjátszmájában. Az ENSZ segítséggel tervezett együttműködés is kudarcot vallott – s ez a kudarc, kisebb-nagyobb megszakításokkal még mai is tart – mi több, hét évtized múltán sincs béke az olajfák alatt arabok és zsidók között.
A másik menekültáradatot azok a férfiak alkotják, akik a vesztesek oldalán harcoltak. Nagyon sok közülük az egykori SS tagjaként szolgált, s mindenképpen menekülniük kell a győztes hatalmak számonkérése – vagy ha valakinek ez a kifejezés jobban tetszik – igazságszolgáltatása elől. A bukott náci szervezetek meglehetősen gyorsan, és meglepően hatékonyan megszervezik, létrehozzák azokat a menekülési útvonalakat, melyeken keresztül sok egykori nemzetiszocialista jut el a biztonságot jelentő dél-amerikai államokba, elsősorban Argentínába.
Mindeközben az egykori német Harmadik Birodalom elfogott felsővezetői vádlottként ültek a nürnbergi perben a vádlottak padján. Annak ellenére, hogy tudjuk az ítéleteket – jó néhány halálbüntetés, és a többieknek hosszú börtönévek – s azt is, hogy az akkori megítélés szerint a vádlottak büntetése megérdemelt volt, érdekes, hogy jogi szempontból mindmáig vannak kétségek az akkori bírósági eljárás megalapozottságát illetően.
Fenti példák csak kiragadott részek a sok izgalmas és ma már talán megmosolyogtató – ilyen például, hogy a biztosítótársaságok külön kikötik, hogy atomtámadás esetén nem térítenek, illetve, hogy Amerikában, a Cascade-hegységben repülőcsészealjakat láttak – hír közül. Olvasgatni a régmúlt történéseit szórakoztató időtöltés, s közben érdemes abba is belegondolni, vajon az évszázadunk vége felé a mi utódaink is éppen így – hol hitetlenkedve, hol kacagva – olvasgatják-e majd napjaink eseménysorozatát.
Tölgyesi Tibor

Elisabeth Ásbrink
1947

Park Könyvkiadó 2019
Ára: 3490 Ft