Egy német szemszögéből a német múlt

675

Ennek az idős nőnek a visszaemlékezéseit olvasgatva talán jobban megértjük miként gondolkodtak egykor a németek, mit akartak a vezetőik, s miért volt eleve bukásra kárhoztatva minden, amit csak elterveztek. Igen jobban bizonyára megértjük a német gondolkodást, de teljesen biztosan nem.

A történelemtudománynak az egyik legérdekesebb kutatási formája az úgynevezett oral history. Ez az az a forma, amikor egy szemtanú az általa látott, megélt eseményeket meséli el visszaemlékezés formában. Azt gondolhatnánk, egy szemtanú minden más forrásnál hitelesebb, azonban sajnos ez nem teljesen helytálló feltételezés. Több dolog is befolyásolhatja a visszaemlékező által elmondottakat, az első és legkézenfekvőbb az emlékezet tévedése. Előfordul, hogy az eltelt hosszú idő alatt az emlékek megkoptak, halványultak, összekeveredtek, s emiatt – teljesen vétlen módon – a visszaemlékezésben foglaltak nem hitelesek. A másik „eltérítő tényező” a szubjektív emlékezet, ami akkor jelenik meg, ha a visszaemlékező nem csak szemtanúja, de részese is volt a megtörtént eseményeknek. Ilyenkor sokszor szubjektív módon torzít az emlékezet, a visszaemlékező szerepe, személyisége jobb színben tűnik fel, mint az akkortájt történt, a saját negatív megítélése csökken, a hozzá kapcsolódó pozitívumok felerősödnek, méltatlanul nagy hangsúlyt kapnak.

Az oral history megítélése fentiek alapján szakmai szemszögből igencsak megosztó, mégis érdemes laikusként és történész szakemberként is meghallgatni, elolvasni a szemtanúk érdekes beszámolóit. De mindig járjon közben az eszünkben, nem biztos, hogy minden szemtanú – akaratlanul, vagy szándékosan – mindig az igazat mondja el az utókor számára.

Brunhilde Pomsel visszaemlékezéseit több mint százévesen egy filmes interjú keretében tette meg, majd ebből a filmből készült átiratként az Európa Kiadó által megjelentetett kötet. Ebből egy olyan német nő sorsa tárul elénk, aki a III. Birodalomban, a propagandaminiszter titkárnőjeként sok mindent látott, hallott, tapasztalt, de aki mindezekről meglehetősen visszafogottan hajlandó csak megnyilatkozni.

Pomsel kisasszony visszaemlékezése tagadhatatlanul lenyűgözően érdekes olvasnivaló, akik pedig érdeklődnek a náci Németország történelme iránt azoknak szinte kötelező olvasmányként jellemezhető. Feltárul előttünk az első világháború utáni német nélkülözések kora, a gazdasági válságok időszaka, a nácizmus térnyerése, Hitler hatalomra jutása. Olvashatunk a második világháború kezdetben – német szempontból – diadalmas, majd egyre inkább nehézségeket, veszteségeket, nyomort és végül totális pusztulást hozó éveiről, majd következik az elhurcoltatás, a fogság keserű időszaka. A visszaemlékezésekből nem csak a visszaemlékező alakja, de – ami sokkal fontosabb – a kor, a környezet is kibontakozik előttünk. Hogyan gondolkodtak, mit tettek, s mit tudhattak azok az egyszerű német emberek, akik csak kis csavarok, fogaskerekek voltak egy óriási rendszert mozgató, irányító gépezetben? Van-e, volt-e felelősségük a történtekért, lett volna-e hatalmuk, módjuk más irányba befolyásolni a történéseket, s egyáltalán szándékukban állt-e egyáltalán letérni, letéríteni bárkit is a Hitler által felvázolt, kijelölt német útról?

A könyv nagy erénye, hogy valóban olyan valaki nyilatkozik meg benne, aki ott élt és dolgozott a nagyhatalmú Goebbels propagandaminisztériumában. A hátránya, hogy úgy érezni a III. Birodalom bukása után hetven esztendővel sem őszinte ez a megnyilatkozás, legalábbis úgy tűnik, nem mond el mindent őszintén és teljes egészében a visszaemlékező. Nem véletlen, hogy a kötet kiadója a közel 150 oldal visszaemlékezéshez, nagyjából 80 oldal magyarázó szöveget mellékelt, útmutatót kínálva az olvasónak, mit, hol, mikor, hogyan kell értenie, értelmeznie.
Tölgyesi Tibor

Brunhilde Pomsel – Thore D. Hansen
Goebbels titkárnője voltam

Európa Könyvkiadó 2018.
Ára: 3999 Ft