Egy méltatlanul elfeledett költőóriás

Reményik Sándor nevének említésekor a legtöbb embernek maximum az Eredj, ha tudsz! című vers jut az eszébe, pedig az ő életműve ennél a versnél sokkal több értéket, érdekességet tartalmaz. S ennek a kötetnek a megjelentetése most remek alkalom mindezek mélyebb megismerésére.

Úgy tartják ahhoz, hogy nagy költői művek szülessenek, nagy időket kell megélni magának a költőnek is. A trianoni sorstragédiánk egyrészt a nemzetünkre nézve hatalmas csapást jelentett, másrészt viszont a költészetünkben olyan művek megjelenését és olyan alkotók kiteljesedését eredményezte, ami méltán vált magas fokon elismerésre érdemessé. Az erdélyi költőtriász – Reményik József, Tompa László, Áprily Lajos – hármasa is ebben az időben szólal meg azon a hangon, melyben az elszakított országrész minden fájdalma benne tükröződik. Bár „Van nagyobb költő Erdélyben, mint ő, mégis ő az erdélyi költő” – írja vele kapcsolatban Németh László 1927-ben. S akiről ilyen méltatást adnak, annak életművét minden irodalomszerető embernek érdemes ismernie, ezért köszönet illeti a Jaffa Kiadót, hogy felvállalta Reményik eddig kötetben kiadatlan verseinek és kisprózai írásainak a megjelentetését. A most közölt versek talán nem a költő legjobb alkotásai, de mindenképpen árnyaltabbá teszik a munkásságáról kialakított képet, a prózai írások pedig megmutatják, hogy Reményik nem csak lírában, de prózában is nagyon jó műveket alkotott.
Gondolatai értékesek és időt állók ezért minden korban megszívlelendők. Ennek alátámasztásául most önkényesen két – a kötetben megjelent, tartalmilag összekapcsolódó – írását ajánljuk olvasóink figyelmébe. Az egyik egy prózai írás, tulajdonképpen egy könyvajánló, mely Mereskovszkij: Michelangelo című könyvére hívta fel az Erdélyi Szemle olvasóinak a figyelmét 1920. február elsején. Ehhez a könyvajánlóhoz kapcsolódva azonban Reményik egy verset is írt – ez a két versszakos költemény pár héttel később, ugyanezen lap hasábjain jelent meg – Hisz átfesteni címmel. S mintha előre látta volna, hogy őt a második világháború utáni magyarországi baloldali diktatúra, hogyan szorítja majd háttérbe és próbálja költészetét eljelentékteleníteni – mi több tiltani – ennek a versnek az utolsó két sorával nem csak velük, de a mindenkori percemberkékkel is közölte a számukra fájdalmas, de mégis örökérvényű igazságot:
„Azért a művész, csak művész marad,
S a szobafestő: mázolólegény!”

Csak remélni lehet, hogy a kötet által nem csak még több ember ismeri és szereti meg Reményi alkotásait, de az azokban található – a magyarságról és a világban található valódi értékekről vallott – megszívlelendő gondolatai sokak életfelfogását jó irányba lesznek képesek megváltoztatni.
Tölgyesi Tibor

Reményik Sándor
Rianás

Jaffa Kiadó 2019.
Ára: 3490 Ft