Egy küzdelmes életút regénye

647

Nélküle ma sokkal kevesebben olvashatnák el ezt a cikket, hiszen munkássága, tudományos meglátása jelentősen visszaszorította a gyermekágyi láznak nevezett halálos betegséget, mely a szülő anyák mellett az újszülöttekre is nagy veszélyt jelentett. Ez a tudós megelőzte korát, de csak az utókor ismerte el igazán Semmelweis halhatatlan érdemeit.

Mára Semmelweis Ignácnak állandó jelzőjévé vált „az anyák megmentője” titulus és nem érdemtelenül. Orvosként, szülészként nem csak felismerte, hogy a szüléseket levezető orvosok – akik a boncteremből egyenesen a vajúdó nőkhöz siettek – kezükön halált okozó baktériumokat juttatnak be a nők szervezetébe, de makacsul mindvégig kitartott meglátása mellett minden fórumon. Életének elolvasása nem csak azt mutatja meg, hogy a tudomány – jelen esetben az orvostudomány – sokszor megmagyarázhatatlannak tűnő jelenségeket kell, hogy megismerjen és megoldjon, de arra is példa, hogy sokszor pont azok gátolják a fejlődését, akiknek legmesszebbmenőkig kötelező lenne a haladás szolgálata. Semmelweis idejében is – a XIX. század közepe felé járunk – voltak olyan nagy tudású, de kicsinyes és önző emberek, akik nem voltak hajlandók elismerni, ha egy addig ismeretlen, alacsonyabb beosztású kolléga tudott olyan eredményt felmutatni, ami számukra érthetetlen meglátásnak tűnt. Ezért ennek a remek orvosnak legalább annyira meg kellett küzdenie kora gáncsoskodó orvosprofesszoraival, mint a halálos kórt okozó baktériumok okozta fertőzések leküzdésével. Viszonylag rövid életet élt – alig 47 évet – s gyógyító pályája szakadatlan meg nem értésben, sikerek és kudarcok állandó váltakozásában telt. Végül egy boncolás közben szerzett vágásból fakadó fertőzés – illetve elméjének elborulása – okozta korai halálát.

Élete valóban regénybe illő, ötödik gyermekként született Budán egy jómódú német kereskedőcsaládba. Először jogot hallgat, majd átvált az orvosi egyetemre, hogy itt örökre elköteleződjön a gyógyítás szép hivatásával. Bécsben és Pesten dolgozik szülészként, de az élet sem pályáján,- ahol állandó támadásoknak van kitéve a fertőzöttséggel kapcsolatos zseniális meglátásai miatt – sem magánéletében – két gyermekét tragikusan korán veszítette el – nem nyújtott számára felhőtlen boldogságot. Végül aztán alapjában az a hullafertőzésből fakadó bakteriális betegség végzett vele, amitől oly sikeresen sikerült megmentenie – s ez a szám nem túlzás, hiszen javaslatára vezettél be európai, sőt nemzetközi szinten a nőgyógyászati beavatkozások előtti kézfertőtlenítést – szülő anyák millióit.

Mi magyarok méltán lehetünk büszkék rá, hogy ilyen szakembert adtunk a világnak. Nem véletlen, hogy egykori szülőházában hozták létre 1965-ben – halálának századik évfordulóján – a máig is működő Orvostörténeti Múzeumot, Könyvtárt és Levéltárat, melynek udvarán alussza örök álmát. 1969-ben pedig a legnagyobb orvostudományi egyetem – a budapesti – is átneveztetett Semmelweis Orvostudományi Egyetemmé, hogy nemzetközileg is hirdesse annak az embernek a nevét, aki oly sokat tett értünk, de aki mindezért oly sokat szenvedett is.
Tölgyesi Tibor

Theo Malade
Semmelweis
Az anyák megmentője

Tinta Könyvkiadó 2018
(második kiadás)
Ára: 1990 Ft