Egy hét az életből

Sajnos nemcsak a könyveknek, de a történelmi eseményeknek is megvan a maguk sorsa. Így járt az 1956-os forradalom és szabadságharc is, amely évtizedekig az egyik oldalról kapta a fényt, a múlt század kilencvenes éveiben pedig a lámpákat áttették a másik oldalra. S most már egészen más megvilágításba került az, hogy mi is zajlott, azokban a sorsfordító napokban. Ez a regény Kádár János szemszögéből láttatja a forradalom győzelemre jutásának utolsó, és a szabadságharc vérbetiprásának első pár napját.

A regény időtartama egy röpke hét, de a fontos időszakokban az idő hossza relatív hatalmasat változik. Amikor nemhogy napról napra, de óráról órára változások zajlanak, diplomáciai, és katonai vonatkozásban egyaránt, amikor szerepvállalások, kompetenciák és magas szintű döntő elhatározások születnek meg, akkor szinte minden perc számít. Egy forradalmi időszakban felértékelődnek az olyan fogalmak is, mint hűség, megbízhatóság, állhatatosság, kitartás. A nehéz szituációk felszínre hozzák, ki milyen ember is alapvetően.

Jelen kötet főhőse Kádár János, akiről a forradalom leverése utáni rendszerváltásig tartó időszakot ma már nemcsak a köznyelv, de a történelemtudomány is Kádár korszaknak nevezi. Neki is megadta a sors – ami oly sok diktátor esetében előfordult – hogy nemcsak felépülni, működni látta az általa elképzelt modellt, de megérte a leszálló ágát, majd a frizsider szocializmusnak csúfolt változat végső pusztulásának is tanúja lehetett.

De ne szaladjunk ennyire előre az időben, hiszen a regény 1956 november elsején Mindenszentek estéjén indul. Ekkor Nagy Imre kormányában Kádár pár napja miniszteri posztot tölt be, s nem is sejti – vagy talán titokban nagyon is reméli – hogy ennél nemcsak jóval magasabb beosztást fog évtizedekig viselni, de meghatározó személlyé is válik a XX. század magyar történelmében.

Mivé tehetnek a rendkívüli események pár nap alatt valakit, hogyan dőlhet el egy nép sorsa szinte órák alatt a szovjet kommunista párt Kremlbeli irodáiban? Történhetett-e volna minden másképpen, ha az akinek kellett volna, nemcsak hithű kommunista, de hazáját szerető magyar ember is tudott volna lenni?

A történelemtudomány számára a visszatekintő kérdésfelvetések nem bírnak jelentőséggel, az olvasónak azonban joga és lehetősége van elgondolkodni ezeken, ennek az olvasmányos stílusban megírt sodró lendületű irodalmi mű olvasása közben. S bár bizonyára nem fog senki – még önmaga számára sem – teljesen megnyugtató válaszokat találni, a regény elolvasása által az akkori események újragondolása, a soha meg nem válaszolható felvetések új irányból történő megközelítése, nemcsak irodalmi, de intellektuális élményeket is tartogat majd a számára.
Tölgyesi Tibor

Benedek Szabolcs
Kádár hét napja

Helikon Kiadó 2018
Ára: 3299