Egy éjszakai beszélgetés drámai következményei

706

Vannak döntések, melyek emberéleteket befolyásolnak. Nagy hatalmú vezetők döntéseikkel, akár népek, nemzetek sorsát is befolyásolhatják. Poncius Pilátus római helytartó döntése azonban olyan horderejű volt, ami az egész emberiség sorsában gyökeres változást hozott, hisz ő Isten fiát ítélte halálra.

A Biblia Újszövetség evangéliumai Jézus életét, és megváltó kereszthalálát mutatják be. Az evangéliumok lényegi része, hogy kik, miért és hogyan akarták őt elveszejteni, ki hozta meg tulajdonképpen azt az ítéletet, melynek végén Krisztus mindannyiunkért kínhalált szenvedett.

Fazekas István drámája egy történelmileg híres, hírhedt ember egy éjszakáját idézi elénk. Azonban ez az éj más, mint a többi. Belső vívódásokkal teli, hiszen döntést kell hoznia, halálra ítéljen-e egy szerencsétlen embert, akinek keresztfeszítését a zsidók szorgalmazzák. Pilátus kemény katonaember, nem retten meg a halálos ítélettől, addigi életében is meghozta számtalanszor a legsúlyosabb büntetést, de ez az eset más, mint a többi. Nem látja bűnösnek a vádlottat, szeretné valami módon felmenteni, erre keres megoldást. Gondjait megosztja szerető és művelt hitvesével is. Az asszony bíztatja, cselekedjen lelkiismerete szerint, de ebben a beszélgetésben kiderül Pilátus végül is egy fogoly, egy megzsarolt egyén. Feje felett lebeg a száműzetés, vagy végső esetben a halálos ítélet, hiszen magas méltóságát a „cézár barátja” címet pont attól a császári testőrparancsnoktól, egykori jóbarátjától kapta, akit Tiberius császár, a császárságra törés vádjával kivégeztetett.  S ennek a zsarolásnak kézbentartói pont azok a zsidó főemberek, akik minden áron Jézus vesztét akarják.

Pontius Pilátusnak döntenie kell, vagy a halálos ítélet vagy ő és gyermekei töretlen jövője. S bár kemény katonaember, most mégis gyenge jellemnek mutatkozik, önmaga érdekében végül mégis képes halálra ítéltetni egy embert, akinek ártatlanságáról meg van győződve. Felesége Claudia Procula figyelmeztetése későn érkezik már meg hozzá, s ez a figyelmeztetés a Bibliában is írva vagyon: Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta!

Fazekas István drámájában két emberi gondolkodásmód, két egymást szerető, de lényegében már mindenből kiábrándult személyiség – egy férj és egy feleség – tárul elénk. Nem rosszabbak, vagy gonoszabbak ők bárki másnál, mégis amikor igazán bátran ki kellene állni az elvei mellett, a férj megalkuszik, felesége későn felébredt lelkiismeretének üzenete pedig már nem jut el hozzá.

Sodró lendület, és folyamatosan magasan tartott érdeklődés jellemzi ezt a drámát, a történelmi alapokon nyugvó eseményeket idéző párbeszédek fordulatossá tesznek benne minden percet. Ha van hibája, az az, hogy – mint minden olyan dolognál, ami elbűvöli és lenyűgözi az embert – pont akkor van vége, amikor igazán mélyen csobbannánk a kulturális élvezetek tengerében.

A dráma nem csak könyv alakban hozzáférhető, hiszen az Újszínház két ragyogó színészével – Gregor Bernadett és Jánosi Dávid – Falussy Lilla rendezésében színre vitte a művet, így nem csak Budapesten, de országjárás keretében számos vidéki helyszínen is megtekinthetik az érdeklődők. Sőt hamarosan Rómában is lesz egy előadás, így most már bátran mondhatjuk, hogy a dráma előadása átlépi az ország határait. Mint ahogy eddig is mindenhol, ezután is bizonyára telt házak előtt kerül sor az előadásra. Ennek mindenki szívből örülhet, a szerző, aki visszaigazolást kap műve értékeléséről, a színészek, akik játékukkal megjelenítik előttünk a kort, és annak hangulatát, s legfőképpen a néző, aki egy érdekes, ugyanakkor mélyen elgondolkodtató előadás színházi élményével lesz gazdagabb.

Senkit nem ér azonban csalódás, akár a nyomatott, akár a színre vitt változat által fogadja be a világos mondanivalót: az ember, még ha alapvetően jó szándékú is, esetleg pont a legfontosabb pillanatokban válhat gyarlóvá. De közülünk is az vesse Pilátusra az első követ, aki maga még sohasem gyengült el egy olyan pillanatban, amikor erősnek kellett volna maradnia.
Tölgyesi Tibor

Fazekas István
Pilátus éjszakája
dráma

Üveghegy Kiadó 2017
Ára: 1200 Ft