2019-es év AEGON-díjas kötete: Takács Zsuzsa: A vak remény

Takács Zsuzsa A Vak remény című életmű kötetének megjelenése egy ajándék, nemcsak a szerzőnek, de az olvasóknak is. Komoly szép versgyűjtemény, amit az AEGON zsűrije is az év legfontosabb könyvének tart. A Kossuth-díjas szerző nemzedékek számára vált iránymutatóvá, Ha van lelkünk ugyan című verse pedig a 2017-es év legolvasottabb online versközleménye volt. Pilinszky János szerint: Minden igaz költészet kívülről megragadhatatlan, egyszeri sakkjátszma, mit csak utólag értékelhetünk. Ami bizonyosat nyitás után mondhatunk, nem több, mint hogy a játszma valódi. Valódi játszmának indul Takács Zsuzsa nyitása: egy valódi költészet széles és gazdag kombinációit, kibontakozását rejti magában. A fiatal lírikus versanyagában tiszta és tétova hangok azonosíthatók, melyek olyan tétovaságról tesznek tanúbizonyságot, amelyet a költő éppen útjainak bolyongó, kereső feltérképezésében talál meg, illetve majd meg fog találni.

Takács Zsuzsa 2018-ban megjelent A Vak Remények címet viselő verseskötete, valóban az olvasó elé állítja ezt a nem egyenes ívű utat. De mellette nyomon követhetővé teszi a testi tapasztalatnak, egyáltalán a test létezésnek szélső, vagy szélsőséges megnyilvánulásait. Valamint az élet keletkezésének és elmúlásának a különféle aspektusait, melyek rétegszerűen gazdagodva összegződnek az élet előrehaladása során. Költészetének egyik meghatározó gesztusa az egzisztenciális és testi kiszolgáltatottság változataival való önanalitikus szembenézés. A születés, szerelem, szenvedés, halál, az anya és a gyermek, a hűtlen és az elhagyott, a rászoruló és a kívülálló, az együttérző és akár a viszolygó, a gyászoló és a búcsúzó minden pozícióból átvilágítást nyer ebben a költészetben. Művei által megtanulhatjuk úgy szemlélni az életet, hogy ha még fáj is, képesek legyünk azt átformálni valami maradandóvá.
Horváth Erika

Kiadó: Magvető