Átadták a Credo-díjat

1372

Második alkalommal került kiosztásra a Váci Egyházmegye által alapított Credo-díj, melyet annak a művésznek ítélnek oda, aki a keresztény értékrend valóságát műveiben is igyekszik felmutatni. Az idén a díjat Fazekas István költő, drámaíró, református teológus vehette át.

A díjátadó ünnepség Paszternák Tamás atya, püspöki titkár adventi gondolataival kezdődött, majd Heinczinger Miklós, a Misztrál együttes oszlopos tagja muzsikált a Credo színpadán.
Ezután került sor a Credo-díj átadására, melyet Marton Zsolt váci megyéspüspök és Lonkay Márta, a Credo-ház igazgatónője adott át Fazekas Istvánnak, akinek kamara darabjait az utóbbi másfél évben nagy sikerrel játszották a Credo-ház színpadán. Lonkay Márta a díjazottat méltatva utalt arra is, hogy Fazekas István drámáiban a bűntől való szabadulás vágyának és a Krisztus-érkezés csodájának együttes jelenléte a konfliktusok formálója, s ez az új látásmód nemcsak irodalmunkat, hanem a hit mibenlétéről való gondolkodásunkat is gazdagítja. Fazekas István a díjat megköszönve így fogalmazott: „Az embernek, ahhoz, hogy a feltámadás részese lehessen, először is meg kell születnie. Csakis gyermeksége által ismerheti fel a mennyei Atya jóságát és gondviselő kegyelmét, továbbá létének lényegét is.
Ezzel a gyermekséggel függ össze az, hogy minden igaz műalkotás elsősorban a Teremtő felé mutatja az utat, s minden igaz inspirációban ott van a teremtő Isten munkája is.”
Az est zárásaként a Lel-Tár együttes zenélt, Czombos Péter, Fábián Balázs, Karánsebessy Balázs, Robotka Tamás és Tóth Ferenc közreműködésével.