Fokozott biztonsági intézkedések mellett és különleges célkitűzésekkel nyílik meg Közép- és Kelet-Európa elsőszámú és Európa egyik számottevő nemzetközi kortárs képzőművészeti vására Budapesten. Az idén 10. alkalommal megrendezésre kerülő Art Market Budapest az elmúlt évtizedben több száz nemzetközi kiállítót látott vendégül 5 kontinens közel 50 országából. A népszerű művészeti seregszemle 2020. október 22-25. között a régió és ezúttal kiemelten Magyarország kortárs képzőművészetét középpontba helyező művészeti válogatással várja a látogatókat a Millenáris kiállítótereiben és parkjában.

BIZTONSÁGOS MŰÉLVEZET

Az Art Market Budapest megrendezésekor 2020-ban a látogatók és résztvevők egészségének védelme prioritást élvez, a járványügyi előírásokkal összhangban a szükséges biztonsági intézkedések bevezetése és betartatása elengedhetetlen. A szervezők a művészeti kiállításokra vonatkozó iránymutatásoknak és a CAFe Budapest Fesztivál által részletesen kidolgozott protokollnak megfelelően, a már tapasztalatot szerzett hazai és külföldi művészeti intézményekkel konzultálva rendkívül szigorú eljárásrendet alakítanak ki annak érdekében, hogy az Art Market Budapest idején a Millenáris erre különösen alkalmas kiállítótere a színvonalas kultúrafogyasztás legbiztonságosabb helyszíne legyen Budapesten.

PÉLDÁS ÖSSZEFOGÁSSAL KIEMELT CÉL A HAZAI KÉPZŐMŰVÉSZET TÁMOGATÁSA

Az idei évben az Art Market Budapest kiemelt céljának tekinti a járvány hatására kritikus helyzetbe került hazai alkotók és a hazai művészeti közeg támogatását, az elmúlt évtizedben sikerrel felépített, hatékonyan működő eszközrendszerét fokozottan állítja a hazai szereplők szolgálatába, hiszen Magyarország legnagyobb kortárs képző- és fotóművészeti kiállításaként különlegesen hatékony platformja a közönséggel való kapcsolatok újralétesítésének és megerősítésének. A szervezők törekvése mögött példátlan művészeti szakmai összefogás bontakozott ki, a magyarországi galériák és szervezetek korábban soha nem látott számban járulnak hozzá ahhoz, hogy a zömében magyarországi látogatók érdeklődő és támogató figyelme ezúttal a hazai sztárokra, az alkotóink által képviselt nemzetközi színvonalú kulturális értékekre összpontosulhasson.

A regionális összehasonlításban kiemelkedő számú, húsznál is több hazai kereskedelmi galéria által képviselt, a piacon már bevezetett művészekből, köztük számos kortárs klasszikusból álló portfóliók mellett a fiatalabb alkotói generáció bemutatkozását többek között képzőművészeti egyetemeink válogatásai, a Derkovits Ösztöndíjasok bemutató kiállítása és a Fiatal Fotóművészek Szövetségének részvétele is biztosítja. Különleges szakmai csemege és egyben szimbolikus jelentőségű gesztus a Kortárs Galériák Egyesülete által létrehozott központi kiállítási stand, amelyben az Egyesülethez tartozó galériák egy csoportja egyfajta „best of” összeállítással nyilvánítja ki a szervezet vásár melletti elkötelezettségét, miközben különleges fejlemény az is, hogy a külföldi galériák egy része is a képviselt művészei közül a magyarokra helyezi majd idén a hangsúlyt.

Ezúttal a hazai választékot erősíti az Art Market Budapest hagyományosan erős fotóművészeti anyaga is, hiszen bár a vásár fotószekciója a biztonságos lebonyolítás érdekében ezúttal nem önálló kiállítási csarnokban kerül megrendezésre, a hazai fotóművészet legjavát így is mintegy tucatnyi kiállítási standon tekintheti meg a közönség a művészeti galériák mellett olyan szereplők jóvoltából, mint többek között a Robert Capa Kortárs Fotóművészeti Központ vagy a Magyar Fotóművészek Szövetsége.

Az Art Market Budapest a hazai művészet melletti kiállás erősítése és a művészet barátainak mozgósítása érdekében kampányt is indított, amelyben egyebek mellett olyan ismert személyiségek is szerepet vállalnak, mint Barabási Albert-László a világhírű fizikus és hálózatkutató, Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója, Szente Vajk rendező, író és mások. Az Art Market Budapest és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál közötti hagyományos együttműködés keretében is erre helyeződik 2020-ban a hangsúly, hiszen az idei évben a CAFe Budapest mintegy 150 programja is elsősorban a magyar művészeti értékekre igyekszik irányítani a hazai közönség figyelmét.

KÜLÖNLEGES HELYZET – KÜLÖNLEGES PROGRAMOK ÉS LEHETŐSÉGEK

Az Art Market Budapest ezévi kísérőeseményeinek összeállításakor a járványhelyzetre tekintettel a szervezők úgy alakították át az eseményhez kapcsolódó programok megszokott struktúráját, hogy azok egyaránt szolgálják a közönség biztonságos részvételét, a művészeti élmények minél teljesebbé tételét, a nemzetközi közönséggel és partnerekkel való kapcsolatok fenntartását és a kialakult helyzetből fakadó lehetőségek kihasználását.

30 (thirty) FREE

Az Art Market Budapest kezdeményezésére és szervezésében a vásár kísérőeseményeként minden évben valamely kiemelt téma köré rendezve művészeti program jön létre Budapesten. Az Art Market Budapest Közép- és Kelet-Európa vezető nemzetközi művészeti vásáraként és a régió kortárs képzőművészetét fókuszba helyező jelentős nemzetközi platformként feladatának tekinti, hogy a poszt-kommunista országok kiemelkedő minőségű művészeti tartalmait a szakma és a széles közönség előtt gazdag választékban tegye hozzáférhetővé. 2020-ban az egykori szocialista blokk alkotói és művészeti szakemberek bevonásával 30 (thirty) FREE elnevezéssel olyan különleges művészeti programot hoz létre, amely a 30 évvel ezelőtt a régióban lezajlott rendszerváltásról emlékezik meg azzal, hogy a volt kommunista országokból érkező kiállítók közreműködésével a rendszerváltás időszakának művészetét eleveníti fel, illetve a társadalmi változásokra vonatkozó alkotói reflexiókat mutatja be. Az így létrejövő izgalmas kiállítási anyagot az Inside Art elnevezésű művészeti konferencia keretében a témának szentelt szakmai nap egészíti ki.

STANDBY

A „STANDBY – készenlét. Várakozó létállapot egy bizonytalan szituációban.” címmel a közelmúltban létrehozott, 20-20 képző- és fotóművész alkotásait bemutató kiállítás a járvány miatt korlátozott lehetőséghez jutó alkotók munkáira igyekszik felhívni a figyelmet, és fejet kíván hajtani az egészségügy dolgozói előtt.

BE.MORE.CONTEMPORARY

Olyan partnerek találkozásából született a JCDecaux és az Art Market Budapest által létrehozott különleges művészeti program, akik számára a magas minőség, az újító szándék és az értékek közvetítése melletti elkötelezettség a működést alapvetően meghatározó fogalmak. 2020 októberében a JCDecaux által biztosított hirdetési felületeken az Art Market Budapest szakmai közreműködésével kortárs műalkotásokról készült nagyméretű fotók jelentek meg Budapest központi terein, forgalmas tömegközlekedési csomópontjaiban. Az így létrejövő különleges köztéri kiállítás rendkívüli intenzitással és hatékonysággal teremt kapcsolatot a kortárs képzőművészet és a széles közönség között.  A BE.MORE.CONTEMPORARY kiállítás az Art Market Budapesten kiállító galériák (Einspach Fine Art, Erdész Galéria, Godot Galéria, Horizont Galéria, Léna & Roselli Galéria, Neon Galéria, Photon Galéria)  közreműködésével a következő művészek alkotásait mutatja be: Ezer Ákos, Makai Mira Dalma, Botos Péter, Bukta Imre, Pintér Dia, Horváth Ádám, Incze Mózes, Boldi, Hencze Tamás, Robitz Anikó.

ART PHOTO BUDAPEST

Az Art Market Budapest a fotóművészetet az idei évben is fókuszba helyezi. Art Photo Budapest néven 2014-ben jött létre a vásár fotószekciója, amely később az alapító vásár önálló társrendezvényévé, Kelet- és Közép-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásárává vált.

ART MARKET BUDAPEST VIRTUAL

Az idén 10. alkalommal megrendezésre kerülő Art Market Budapest Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb nemzetközi művészeti seregszemléjeként az elmúlt évtizedben több száz nemzetközi kiállítót látott vendégül 5 kontinens közel 50 országából. Az idei évben a külföldi kiállítók egy része távolmaradásra kényszerül, a kihívásokra válaszul azonban az esemény szervezői ezúttal is a széles globális művészeti kapcsolatrendszer fenntartására, sőt, annak további szélesítésére készülnek, és digitális kiállítási platformot hoznak létre. A fizikai eseményt kiegészítő virtuális tér kialakításával létrejövő hibrid formátum a szokásosnál komplexebb művészeti élményt kínál majd az eddigieknél lényegesen szélesebb közönség számára.

INSIDE ART

Szintén a nemzetközi kapcsolatok szélesítésének eszközéül szolgál 2020-ban az Art Market Budapest által alapított és minden évben a vásár napjaiban Inside Art néven megrendezésre kerülő nemzetközi művészeti és műtárgypiaci konferencia online térbe helyezése is. A konferencián szerepet vállaló művészeti személyiségek zöme már most jelezte igényét és szándékát a vásáron 2021-ben való személyes részvételre, köztük számos magánmúzeum tulajdonosa, jelentős nemzetközi vállalati gyűjtemények vezetői mellett olyan művészeti és műtárgypiaci nagyágyúk is, mint Georgina Adam, a Financial Times és a The Art Newspaper művészeti szerkesztője vagy Simon de Pury, a világ aukciós piacának egyik élő legendája.

COLLABYRINTH

A köztéri művészeti jelenlét az idei évben különösen jól ellensúlyozza az Art Market Budapest egyes elemeinek online térbe helyezését. A “collabyrinth” művészeti installációkból álló nagyszabású, csoportos, köztéri kiállítás a fenntarthatóság gondolatkörének népszerűsítésén alapuló Hybridart Camp eredménye, amelynek célja a tudatos fogyasztás és a fenntarthatóság szellemiségének képzőművészeti eszközökkel való megjelenítése. Az Art Moments Fesztivál és a Hybridart Camp csoportos köztéri installáció kiállítása az Art Market Budapest 2020 közreműködésével a Millenáris parkjában tekinthető meg a vásár ideje alatt.