Arcok a diktatúra börtönéből

Szerencsére ma már egyre kevesebb fiatal ismeri a gulág szó jelentését, ezért érdemes megmagyarázni, mit is jelent ennek a könyvnek az alcímében ez a kifejezés. Az egykori szovjet munkatáborokat nevezték így melyek „virágkorukat” ugyan a sztálini terror tombolása idején élték, de még mind egészen a nyolcvanas évek végéig üzemeltek. Az ide deportált rabok szinte mind szovjetellenes tevékenységüknek köszönhették a fogva tartásukat, de ehhez azt is tudnunk kell, hogy a szovjet diktatúrában ezt a jelzőt bárki megkaphatta, akár kiérdemelte a politikai tevékenységével, akár nem. Így ezekben a szigorúan őrzött lágerekben meglehetősen heterogén társaság került össze, professzoroktól kezdve egyszerű munkásokon és parasztokon keresztül még olyan társadalomra veszélyes – vagyis a kommunisták által annak tartott – elemeket is becsuktak ide, mint a falu bolondja.
A könyv grúz szerzőjét, aki klasszika-filológusként végzett Tbilisziben szovjetellenes tevékenység vádjával ítélték háromévi – 1984-1987 között – rabságra. Nem titkoltan ez volt élete legszebb időszaka, de természetesen nem az ottani életkörülmények, hanem a fiatalság mindent kibíró és mindent túlélő határtalan optimizmusa miatt. A táborélet során sokféle emberrel ismerkedett meg, s ezek közül tizenötöt rövid novellaszerű írásban be is mutat az olvasónak. Ráadásként – amolyan bónusz jelleggel – egy tizenhatodik táborlakó alakját is felvázolja nekünk, aki nem más, mint a szerző önmaga.
A táborbeli életképek többsége nem csak elgondolkodtató, de sok esetben komikus, vagy egyenesen hangos kacagásra serkentő. Ez nem is csoda, hiszen ezek a foglyok a kibírhatatlant csak úgy voltak képesek elviselni, túlélni, ha mindennapjaikat valami módon humorral fűszerezték.
Az egyes alakok bemutatása által egy nagy vonalakban felvázolt társadalomképet is kapunk a Szovjetunióról, s ezt a képet maguk a rabok exponálják. Megismerhetjük egy akkor már halódó – de mégis hosszan vegetáló – diktatúrának nem csak a könyörtelenségre törekvését, de az ebben az időben már általánossá váló szervezetlenségét és felbomlás jeleit mutató felépítményét is.
Azt tartják egy korszak történelmét nem a nagy csaták, diadalmas győzelmek és korabeli hangzatos szlogenek jellemzik igazán, hanem az, hogy az átlagember mindezeket milyen érzésekkel éli meg a mindennapjaiban. Ugyan az ebben a könyvben szereplő novellahősük mindannyian rabként élik az életüket, de történeteit, viszontagságaik által fény derül arra a kinti világra is ami – legtöbb esetben minden valódi ok nélkül – a gulag táborok kerítései mögé juttatta őket.
A kötet elolvasásakor nem csak egy szerencsére azóta letűnt világ diktatúrája, de az örök emberi élni akarás gyönyörű példái is kibontakoznak előttünk.
Tölgyesi Tibor

Levan Berdzenisvili
Szent sötétség

Európa Kiadó 2019
Ára: 3999 Ft