Kép forrása: AEGON

Az AEGON Művészeti Díjat 2019-ben Takács Zsuzsa nyerte el A Vak Remény című verseskötetével. A díjátadó gála minden évben rendkívül különleges eseménynek számít. A kortárs művészeti elismerést a magyar irodalmi élet kiválóságainak ítélik oda, az előző évben magyar nyelven megjelent kiemelkedő szépirodalmi munkájukért. Az alapítóknak mindemellett célja az irodalom és az olvasás népszerűsítése is. A döntést egy héttagú, független szakemberekből álló zsűri hozza meg. Az idei év könyvlistáján szereplő művekben a múltbeli és mai városok sora rajzolódik ki, hol reményteli, befogadó, vagy pedig fenyegető hangulatot árasztva. A Katona József Színházban tartott eseményen a díszlet is ezt a mondanivalót szolgálta. Máté Gábor műsorvezető a döntőbe jutott kötetek szerzői közül három íróval Mán-Várhegyi Rékával, Garaczi Lászlóval, és Krusovszky Dénessel beszélgetet a különböző típusú városokhoz és a bennük lévő terekhez való viszonyukról. Ehhez a beszélgetéshez csatlakozott Dr. Kepes Gábor az díj alapítója is.

A díjátadó gálán Takács Zsuzsa betegsége miatt nem tudott jelen lenni, ezért lánya Lengyel Anna vette át ezt a rangos kitüntetést. A díjnyertes kötet A Vak Remények címadó ciklusa bebarangolja Budapest utcáit a remény nyomait keresve.

Laudációjában Kulcsár Szabó Zoltán irodalomtörténész Pilinszky János szavait idézte, aki szerint a fiatal lírikus versanyagában tiszta és tétova hangok azonosíthatók, melyek olyan tétovaságról tesznek tanúbizonyságot, amelyet a költő éppen útjainak bolyongó, kereső feltérképezésében talál meg, illetve majd meg fog találni. Takács Zsuzsa 2018-ban megjelent A Vak Remények címet viselő verseskötete, valóban az olvasó elé állítja ezt a nem egyenes ívű utat. De mellette nyomon követhetővé teszi a testi tapasztalatnak, egyáltalán a test létezésnek szélső, vagy szélsőséges megnyilvánulásait. Valamint az élet keletkezésének és elmúlásának a különféle aspektusait, melyek rétegszerűen gazdagodva összegződnek az élet előrehaladása során. Költészetének egyik meghatározó gesztusa az egzisztenciális és testi kiszolgáltatottság változataival való analitikus, szinte mindig egyben önanalitikus szembenézés, és ettől nem függetlenül a nyelvvé tett részvét lehetőségeinek és határainak felderítése. A születés, szerelem, szenvedés, halál, az anya és a gyermek, a hűtlen és az elhagyott, a rászoruló és a kívülálló, az együttérző és akár a viszolygó, a gyászoló és a búcsúzó minden pozícióból átvilágítást nyer ebben a költészetben. Talán megkockáztatható helyenként olyan formában, ami a női lét tapasztalatának a kortárs költészetben ritka árnyaltságú artikulációjává vált.

Az Aegon Művészeti Díj 2019-es tízes könyvlistája:

Dragomán György: Rendszerújra, Magvető Kiadó
Garaczi László: Hasítás, Magvető Kiadó
Kemény István: Nílus, Magvető Kiadó
Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem, Magvető Kiadó
Mán-Várhegyi Réka: Mágneshegy, Magvető Kiadó
Márton László: Két obeliszk, Pesti Kalligram
Simon Márton: Rókák esküvője, Jelenkor Kiadó
Szvoren Edina: Verseim, Magvető Kiadó
Takács Zsuzsa: A Vak Remény, Magvető Kiadó
Tolnai Ottó: Szeméremékszerek (A két steril pohár), Jelenkor Kiadó

A felolvasásban közreműködtek: Dankó István, Fullajtár Andrea, Kiss Eszter
További közreműködő: Darvas Kristóf
Műsorvezető: Máté Gábor

Horváth Erika