A MANK Nonprofit Kft. Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából nyílt pályázatot hirdet alkotó- és előadóművészek számára, melynek célja Ady sokszínű életművének és szellemi örökségének bemutatása kortárs megfogalmazásban.

A pályázat célja:

A költő különleges személyisége és művei által inspirált új alkotások létrehozása. A különböző művészeti területeken alkotó művészek (írók, költők, zeneszerzők, képző-, ipar- és előadóművészek) megszólítása, az általuk létrehozott pályaművekből, műalkotásokból összművészeti rendezvény megvalósítása.

A pályázat témája:

  • Pályázni lehet új, korábban még nem publikált
  • Irodalmi alkotásokkal (Ady Endre költészetének inspirációjára írt versek vagy parafrázisok, a költő életének bizonyos szakaszát feldolgozó színdarabok szövegkönyvei);
  • Versszínházi produkciókkal (amelyek Ady Endre verseit dolgozzák fel a megszokottól eltérő, újszerű módon); színjátszócsoportok műveivel (akik Ady Endre életének bizonyos szakaszait jelenítik meg kamaraelőadás, miniszíndarab formájában);
  • Képző- és iparművészek esetében bármilyen technikával elkészített műalkotásokkal (az elkészített mű mérete maximum 120×120 cm lehet);
  • Megzenésített versek
  • Előadóművészeti darabokkal, zenés- és táncos előadásokkal (amelyek kapcsolódnak Ady Endre verseihez, életéhez).

Pályázók köre:
A felhívásra írók, költők, drámaírók, zenészek, képző- és iparművészek, grafikusok, fotóművészek, előadóművészek, színjátszó csoportok, illetve bármilyen egyéb művészeti ágban alkotó művészek pályázatait várjuk.

A pályázat kötelező elemei:
A pályázatokat az ady100@alkotomuveszet.hu címre kell benyújtani:
– A pályázó aláírásával hitelesített szakmai önéletrajz maximum 2 oldal terjedelemben, amely az alábbi adatokat tartalmazza: a pályázó neve, születési hely és idő, állandó/levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, illetve a beadott pályamunka címe.
– A pályamű/vek/ bemutatása maximum 2 oldal terjedelemben, amely tartalmazza a pályamű/vek/ műfaját, körülbelüli mennyiségét, méretét.
– Az elkészült pályamű/vek/ digitális formátumban (maximum 2 MB méretben). Amennyiben a pályamű digitalizált változata (megzenésített versek, versszínházi előadások) esetében meghaladná a 2 MB méretet, akkor a csatolmányt fájlmegosztó rendszer (WeTransfer, Mammutmail stb.) segítségével küldjék el, feltüntetve a küldeményben is a pályázó nevét, valamint a pályamű címét. Ez esetben jelezzék a pályázatukban, hogy a pályamű fájlmegosztó rendszerrel fog a pályázat 3. mellékleteként érkezni.

Az e-mail tárgyában az alábbiakat kell feltüntetni: ADY100 Alkotó neve (pl. ADY100 Minta Géza). A beérkező pályázatokat egy darab e-mailben az összes melléklettel együtt kell elküldeni, a több e-mailben érkező pályázatokat nem kerülnek értékelésre. A legnagyobb elküldhető állományméret üzenetenként: 6 MB.

A pályázat beadási határideje:
2019. szeptember 23. hétfő

A nyertes pályázatokból rendezett összművészeti esemény tervezett időpontja:
2019. október vége.

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályaműveket szakértő zsűri értékeli. A legjobb pályaműveket a MANK Nonprofit Kft. Ady 100 – Ady arcai címmel összművészeti rendezvény keretén belül mutatja be a MANK Galériában és a Szentendrei Régi Művésztelep kertjében. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követően maximum 30 napon belül történik. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak az általuk megadott e-mail címre. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető az ady100@alkotomuveszet.hu címen.