A szavak ereje

Aki volt már állásinterjún, az tudja, milyen nehéz a feltett kérdésekre oly módon válaszolni, hogy a lehető legjobb színben tűnjünk fel az interjúztató előtt, ne térjünk el az igazságtól, és összeszedetten meg tudjuk indokolni, miért is szeretnénk megkapni a hőn áhított pozíciót.

Mikor a kérdezett nehéz perceket él át, talán arra is gondol, milyen jó lenne, ha szabatosan tudna fogalmazni, egyértelműen tudna meghatározni dolgokat, és ellenállhatatlanul tudna érvelni az igaza mellett. Valamikor – nem is olyan régen – erre alaposan felkészítették az embereket, hisz iskolai tantárgy volt a retorika és a hozzá kapcsolódó érvelés oktatása.

Nem lehet mindenki a szónoklattan területén egy Szókratész, Ciceró, vagy Kossuth Lajos, az azonban mindenkitől elvárható lenne, hogy gondolatait szavaival világosan fejtse ki, elképzelései mellett tudjon érvelni, céljai mellett szóban ki tudjon állni. De ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani, tisztában kell lennie a retorika alapfogalmaival, az érvelések eszköztárával. Mint oly sok minden, ez is megtanulható, s ehhez remek segítség a lengyel származású filozófusszerző összeállítása.

Olyan érdekességeket tudhatunk meg belőle, hogy mik az érvelés legfőbb premisszái, mi különbözteti meg az érvelést a tények egyszerű bizonyításától, milyen kapcsolatot kell látnunk a szónok és hallgatósága között. Megannyi olyan téma, ami a hétköznapokban is elénk kerül, gondoljunk csak a politikusok kampánybeszédeire, az üzleti élet vezetőinek nyilvános megnyilatkozásaira, a média világában tett nyilatkozatokra. Mind-mind jól felépített, tudományos alapossággal kidolgozott retorikai beszédek, amelyek pozitív hatása legtöbbször előre borítékolható.

A hét szabad művészet egyikéről, a gondolataink szabatos kifejezését elősegítő – valóban néha valóságos művészetet igénylő – retorikáról szól ez a könyvecske. Ha azonban valaki azt hiszi, ez már a múlt, akkor nagyon téved, hiszen mindenki, aki megszólal, ezt a retorikát gyakorolja, s az egyáltalán nem mindegy, hogy milyen fokon.

A könyvben nem csak elméletet, hanem az azokat olvasmányosan és megértést könnyítően alátámasztó példaanyagot is találunk. Így nem csak hasznos, de szórakoztató módon vezeti be az olvasót egy rejtelmesnek tűnő, mégis nap, mint nap mindenki által bejárt birodalomba, melynek mindannyian az alattvalói vagyunk.
Tölgyesi Tibor

Chaim Perelman
A retorika birodalma

Tinta Könyvkiadó 2018
Ára: 1990 Ft