A magyar célok rendíthetetlen lovagja

A magyar történelemben jó néhány olyan esemény fellelhető, amire a történelemtudomány mind a mai napig nem tudott egyértelmű, százszázalékosan alátámasztott választ adni. Ezek egy része egy-egy jelentős történelmi személyiség halálához köthető, elég csak Zrínyi Miklós vadkanvadászaton történt balesetére, vagy Széchenyi István döblingi tragédiájára gondolni. De ebbe a sorba tartozik Teleki Pál öngyilkossága is, melyet hosszú ideig kétség és elfogathatatlanság kísért mind tudományos mind laikus körökben. Ennek a korszakának kiemelkedő államférfinak azonban nem csak a halála, hanem az élete, politikusi és tudósi munkássága is rendkívül érdekes és példamutató.

1879 november elsején látta meg a napvilágot széki gróf Teleki Pál János Ede, aki bár főnemesnek született, nem volt nagy karrierre predesztinálva. Tehetsége, nyitottsága, és lehetőségeinek jó kihasználása révén azonban olyan pályaívet futott be melyet elismerés és csodálat kísért még az ellenfelei részéről is. Azonban abban a nehéz történelmi korszakban, amely Magyarországot is kényszerpályára állította, egy talpig becsületes, következetes és korrekt úriembernek szinte előre láthatóan nem tartogathatott mást megoldásnak, mint egy végzetes pisztolygolyót.

Ezt az életpályát azonban nem csak a történelem iránt érdeklődőknek érdemes elolvasni – bár kétségtelenül nekik tartogatja a legtöbb fontos információt – hiszen nem csak fordulatos, de példaértékű is. S mint minden monográfiánál, nem csak a személy életútját követhetjük figyelemmel, de azt a korszakot is, amiben élt. A XX. század első fele magyar szempontból rengeteg negatív hatást tartogatott. Elég csak a vesztett világháborúra, a trianoni ország csonkításra, a ránk kényszerített revíziós politikára, az újrafegyverkezésre, a katonai erővel történő megoldások előtérbe kerülésére, a II. világháború poklára gondolni. Ezekben a nehéz helyzetekben a sors mégis olyan embert állított politikusi pályára, aki képes volt az időszak adta nehézségekkel jó ideig megbirkózni, majd amikor már reménytelennek ítélte meg a helyzetet, s mind becsületét, mind az ország jövőbeli irányát vesztettnek látta nem talált más kiutat, mint a pisztolya ravaszának meghúzását.

A tudós, miniszter, kormányfő és főcserkész életét megíró történész szerző könyvében részletes feldolgoz minden olyan körülményt, aminek jelentősége, alakító hatása volt, de mindent érdekesen, közérthetően. Laikusnak élvezetes olvasmány, történésznek alapos és megbízható forrásmunka.
Tölgyesi Tibor

Ablonczy Balázs
A miniszterelnök élete és halála

Jaffa Kiadó 2018
Ára: 3490 Ft