A hazáért és a szabadságért

Nemzeti nagyjaink élettörténetének megismerésére nemcsak emberként a kíváncsiság, de magyarként a kötelesség is sarkall minket. II. Rákóczi Ferenc életének mozzanatai pedig maguk a magyar történelem máig meglévő építőkövei.


Ha valaki olvas egy érdekes kalandregényt, egyes részek fordulatainál akár mosolyogva legyinthet is, hogy ilyet csak az írók képesek kitalálni. Márki Sándor Rákóczi életrajza is legalább annyira meseszerű, mint amennyire valóságos, mert hiába a csapongó emberi, írói fantázia, amit a való élet produkál, annál izgalmasabbat még egyetlen szerző sem tudott papírra vetni. Ebben a könyvben felsorakozik minden olyan elem, ami egy jó regény kelléke lehetne. Árulás és diadalok, győztes csaták és cserbenhagyás, megalapozott reménykedés, és szomorú vég, emberi gyengeségek és halálig tartó hűséges kitartás.
Népünk nehéz időszakában – mikor szinte cseberből vederbe, török megszállásból osztrák járomba kerültünk – született a Zemplén vármegyei borsi várkastélyában 1676. március 27-én nemzetünk egyik legnagyobb szabadsághőse, II. Rákóczi Ferenc. Olyan felmenők gyermekeként látta meg a napvilágot – apja I. Rákóczi Ferenc Erdély választott fejedelme, anyja Zrínyi Ilona, a kivégzett horvát bán, Zrínyi Péter leánya – akiktől nemcsak hatalmas birtokokat és gazdagságot, de szabadságszeretetet, és függetlenségi törekvéseket is örökölt.
Méltó is lett az ősi vérhez, hiszen nincs még harminc éves sem, mikor a szabadságért – Cum deo pro patria et libertate! jelszóval – kibontja a zászlót, belekezd a harcba. Sajnos mind a külső, mind a hazai körülmények – az átmeneti váltakozó hadiszerencse, és politikai játszmák után – tőle függetlenül olyan fordulatokat hoznak, ami egyre inkább a katonai vereség, a politikai bukás fel vezet. Végül egyik fővezére, Károlyi Sándor a majtényi síkon 1711 májusában a császári hadak előtt letette a fegyvert. Rákóczi – nem akarván egyezkedni a Habsburg uralkodóval, bár megkapta ezt a lehetőséget – bujdosni kényszerült, és sok hányattatás után török földön a Márvány-tenger parti Rodostóban hunyt el 1735 tavaszán. Eddig dióhéjban egy hős élete, de az igazsághoz még az is hozzátartozik, hogy – miután Ferenc József eltörölte azt az 1715-ös törvénycikkelyt, mely Rákóczit és bujdosótársait gyalázta – a nemzet 1906 októberében méltó külsőségek között, hatalmas ünneplést adva egykori szeretett vezetőjének hamvait hazaszállította, s a kassai dóm kriptájában helyezte örök nyugalomra.
A regényes életrajz szerzője Márki Sándor történészprofesszor eredetileg három vastag kötetben írta meg ezt a művét, ami először valamivel 1910 előtt jelent meg Budapesten. Ebből született, egy rövidebb, a nagyközönség számára élvezhetőbb, befogadhatóbb kiadás 1925-ben, s a Tinta Kiadó – ezzel is tisztelegve egykori fejedelmünk emléke előtt – ennek újbóli megjelentetését vállalta fel.
A könyv stílusán érződik a száz évvel ezelőtti nyelvezet és szófordulatok, ennek ellenére jól olvasható és rendkívül érdekes. Mivel alapvetően egy közel másfél száz oldalas könyvről van szó, remélhetőleg az ifjabb korosztály sem retten vissza attól, hogy belekezdjen, s ha már elkezdte akkor az borítékolható, hogy nem fogja tudni letenni, míg csak az utolsó oldallal is nem végzett.
Tölgyesi Tibor

Márki Sándor
II. Rákóczi Ferenc élete

Tinta Könyvkiadó 2019
Ára: 2990 Ft